مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:30 روز 3 اسفند تا ساعت 24:00 روز 4 اسفند

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420234100180690056111 اردبيلفاطمه اشکاني
2773420234100220940033111 اسلام شهرمحمد فلاح
3773420234100198130033111 اسلام شهرناهيد نصيري
4773420234100202310008111 اصفهانحانيه ال رسول
5773420234100213480008111 اصفهانشيدا هاشمي
6773420234100164820008111 اصفهانعلي وطني
7773420234100175950686111 اليگودرزفاطمه موسوي
8773420234100152350006111 اهوازآتنا شرع اسلام پور
9773420234100216690063111 آبادانامل اماري
10773420234100246890063111 آبادانزهرا ترابي
11773420234100206890047111 بابلسبيکه
12773420234100207400079111 بندرعباسراضيه زينلي تختي
13773420234100214760075111 بوشهرارام وزيري
14773420234100173370348111 تاکستانامين طاهري
15773420234100203965335111 ترکمانچايمهدي خليلي
16773420234100218810468111 تنکابنحميده سيدي
17773420234100157880468111 تنکابنياسمن روحاني
18773420234100159450000111 تهرانحامد تقي زاده
19773420234100177380000111 تهرانخدادادي طهورا
20773420234100162800000111 تهرانرضوان اقدسي
21773420234100210360000111 تهرانرويا عطايي
22773420234100222630000111 تهرانزهرا اقايي
23773420234100163910000111 تهرانشبنم ترابي
24773420234100224840000111 تهرانغلامي
25773420234100136010000111 تهرانفاطمه الزهرا فروزان
26773420234100158350000111 تهرانفرزانه   فراهاني
27773420234100182940000111 تهرانفرزانه نظامي
28773420234100161700000111 تهرانليلا آذري
29773420234100141570000111 تهرانمريم ملکي
30773420234100245080000111 تهرانمعصومه خدري
31773420234100171770000111 تهرانمهرزاد راد
32773420234100172870000111 تهرانمهسا ثبوتي پور
33773420234100205800000111 تهرانمهسا مرتضوي
34773420234100169520000111 تهرانمهين سبزه ئي
35773420234100209640466111 چالوسانيسه عليپور
36773420234100160990376111 رباطکريمسبا زاهدي
37773420234100242916568111 رزنمهرنوش زمردي
38773420234100174270077111 رفسنجانامين حيدري
39773420234100181270098111 زاهدانصالحه عرب
40773420234100138990045111 زنجانسمانه سپهري
41773420234100117060048111 ساريخاطره محمد نژاد
42773420234100114760048111 ساريزهرا دارايي
43773420234100115860048111 ساريفاطمه مهدوي
44773420234100135990048111 ساريمائده عليزاده
45773420234100146474336111 سنگرزينب مودب شعار
46773420234100243860443111 سياهکلهما رجب زاده
47773420234100170960078111 سيرجانسمانه قاسمي نژاد
48773420234100199010078111 سيرجانسيد ابوالحسن حسيني
49773420234100176100036111 شاهرودحورا اميني
50773420234100178814354111 شفتنادر صحرا پيما
51773420234100165470088111 شهر کردفرزانه باقري
52773420234100140820088111 شهر کردنرجس اروجي
53773420234100139427199111 شهرجديدصدراغزاله عابديني
54773420234100196440335111 شهريارزهرا
55773420234100156160335111 شهريارفاطمه جعفري
56773420234100211180007111 شيراز-فارسليلا عسکري
57773420234100142380007111 شيراز-فارسمرجان ايزدي
58773420234100166010946111 شيرواناکرم آذري
59773420234100147400436111 صومعه سرازهرا رحماني
60773420234100149490977111 فردوسمينا مجد ميرزايي
61773420234100204300845111 فلاورجانزهرا بابايي
62773420234100179880375111 قدسمهسا مصطفوي
63773420234100154550034111 قزوينمينا ملکي
64773420234100143690037111 قمزهرا عبدوي
65773420234100168330037111 قمغزل نادري
66773420234100155960037111 قممومني
67773420234100223820076111 کرمانبهاره سلاجقه
68773420234100113650076111 کرمانحميد يزدانپناه
69773420234100244100067111 کرمانشاهالهه سهرابي
70773420234100201990449111 کلاچايزهره مداراکار
71773420234100226230049111 گرگانفرزانه فيروزکوهي
72773420234100151310044111 لاهيجانالهام اتحادي
73773420234100116270447111 لنگرودمليحه محمدي
74773420234100167980586111 ماکوزهرا طالبي
75773420234100134130394111 مامونيهعلي اعتمادي
76773420234100221160737111 مرودشتمحدثه فلاحي
77773420234100225670667111 مريوانعمر رحماني
78773420234100137910649111 مسجدسليمانساره صالح پور
79773420234100148200009111 مشهدزينب موحدي
80773420234100144790009111 مشهدمهيا اسلامي
81773420234100208350898111 مهريزعليرضا زارعيان
82773420234100215710498111 مينو دشتعلي اکبر ساساني
83773420234100150590085111 نجف آبادمحسن سرمدي
84773420234100145790333111 نظرآبادمحبوبه باران چشمه
85773420234100153160437111 هشتپرمعصومه محمدپناه
86773420234100217200336111 هشتگردم هدائي
87773420234100200210065111 همدانشکيبا رضايي
88773420234100212790337111 ورامينفاطمه پاک نژاد
89773420234100219291839111 وهن ابادناصر شهرياري
90773420234100247740089111 يزدف زارعيان
91773420234100197980089111 يزدمحدثه دهقان

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.