مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:30 روز 30 فروردین تا ساعت 15:50 روز 1 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420303300224130456111 ابهرمعظمي
2773420303300164640676111 اسلام آبادغربفاطمه صيادي
3773420303300220870033111 اسلام شهرمنيژه رضا زاده
4773420303300230250008111 اصفهاناحسان فيروزي
5773420303300202250008111 اصفهانالهام
6773420303300271620008111 اصفهانالهام رحيمي منش
7773420303300178230008111 اصفهانالهه محسن زاده
8773420303300191650008111 اصفهانبهنوش نوراني
9773420303300257100008111 اصفهانپرستو قاسمي
10773420303300163650008111 اصفهانزهرا خاني
11773420303300250380008111 اصفهانزهرا مکارمي
12773420303300169270008111 اصفهانفهيمه شريفي
13773420303300259300008111 اصفهانقاسم خدابنده
14773420303300174820008111 اصفهانمظاهر باقري
15773420303300192760008111 اصفهانمولود شماعي
16773420303300151380008111 اصفهانيلدا قادري
17773420303300236650006111 اهوازرزا
18773420303300153380006111 اهواززهرا بيک زاده
19773420303300150080006111 اهوازمرجان رضاييان
20773420303300252300693111 ايلاممحبوبه دارابي
21773420303300203160694111 ايوانسارا نيکجو
22773420303300222280063111 آبادانمينا شفقت
23773420303300210960756111 برازجانفرزانه قاسمي فرد
24773420303300146330069111 بروجردپريسا حسيني
25773420303300273590043111 بندرانزليعليرضا حسرتيان
26773420303300260030079111 بندرعباسحسام الدين مرادي
27773420303300166540079111 بندرعباسساناز جلالي
28773420303300256570079111 بندرعباسمهسا محسن پور
29773420303300280100635111 بندرماهشهرفريده موطوري
30773420303300180650075111 بوشهرمهزاد محمدي
31773420303300179351658111 پرديسصديقه ربيع
32773420303300208473761111 پرندطاهره معصومي
33773420303300177054386111 پره سرزهرا بشارتي
34773420303300235526987111 پهلهاعظم باوير
35773420303300285790005111 تبريزبهاره توتونچي زاده
36773420303300281380005111 تبريزسودا اکبري
37773420303300268960005111 تبريزمليحه محمدي خانلو
38773420303300320441933811 تجريشفاطمه قائمي
39773420303300261780599111 تکابکوثر منظوري
40773420303300162370468111 تنکابنرها مدني
41773420303300156080000111 تهرانپريسا برات پور
42773420303300232630000111 تهرانتالين توريان
43773420303300157180000111 تهرانحسن شاه حسيني
44773420303300265140000111 تهرانزهرا آقايي
45773420303300249420000111 تهرانسارا شيدا
46773420303300181770000111 تهرانسارا قاسمي
47773420303300264040000111 تهرانشکوفه باقري
48773420303300213600000111 تهرانصفدري
49773420303300152670000111 تهرانفرزاد منصوري
50773420303300211400000111 تهرانفريبا محمدي
51773420303300190740000111 تهرانليلا جانسوز
52773420303300147110000111 تهرانمحمد درگاهي
53773420303300277420000111 تهرانمرضيه عليزادگان
54773420303300272910000111 تهرانمژگان حسيني
55773420303300229280000111 تهرانمهديه کيان
56773420303300206840000111 تهرانمهديه ميان محله
57773420303300200230000111 تهرانمهسا نوذري
58773420303300214700000111 تهرانميترا صابر پور
59773420303300161630000111 تهرانمينا پيغامي
60773420303300198550000111 تهراننازنين صادقي پور
61773420303300319310000111 تهراننجمه عسکري
62773420303300215800000111 تهراننسيم رنج دوست
63773420303300253870000111 تهراننفيسه خسروجردي
64773420303300266250000111 تهراننگار اصل بهار
65773420303300199650000111 تهراننيلوفر صدري
66773420303300238250000111 تهرانهانيه موحد
67773420303300267810853111 تيرانرويا اماني تهراني
68773420303300228610466111 چالوسرودگر
69773420303300234790084111 خميني شهرفائزه صفار
70773420303300168300084111 خميني شهرمحدثه نيک سيرت
71773420303300194350879111 خوانسارمژگان خوشابي
72773420303300223440757111 دهدشتذوالفقار پاداش
73773420303300149180758111 دوگنبدانايدا قزلباش
74773420303300278250469111 رامسرسمانه حلاجيان
75773420303300217640638111 رامهرمزغزل نادري
76773420303300158124486111 رانکوهخاطره مير صمدي
77773420303300189184493111 رحيم آبادفاطمه باباخاني
78773420303300204820077111 رفسنجانمريم دهقان
79773420303300247710448111 رودسرمهسا احمدي
80773420303300195330048111 ساريفاطره يدالهي
81773420303300155060048111 ساريمرضيه بابايي
82773420303300193130048111 ساريمريم فقيه
83773420303300218200048111 ساريمريم متوليان
84773420303300251760048111 ساريناديا زارع
85773420303300196150677111 سرپل ذهابليلا کوشکي
86773420303300159670078111 سيرجانمحمد اسدي
87773420303300289150386111 شازندساناز محمدي
88773420303300227670647111 شوشمعصومه حسن پور
89773420303300276030007111 شيراز-فارسليلا کوهکن
90773420303300216620007111 شيراز-فارسمريم ضرابي
91773420303300279330007111 شيراز-فارسمنوچهري
92773420303300286783356011 صباشهرزهرا شيري
93773420303300237914674111 عباس آبادارزو طراوت
94773420303300288354674111 عباس آبادپروانه حسيني
95773420303300275984674111 عباس آبادماندانا فرشادي
96773420303300254370475111 فريدونکنارشيدا ساروي
97773420303300255370375111 قدسسيمين عباسي
98773420303300167860034111 قزوينحنانه دائي
99773420303300171620037111 قمدهقاني
100773420303300219990073111 کازرونزهرا قيومي
101773420303300197760003111 کرجزهراه صدرايي
102773420303300246420003111 کرجنگار امين قيداري
103773420303300262930076111 کرمانجواد ملا مهديزاده
104773420303300321650076111 کرمانحبيبه عطاپور
105773420303300176330067111 کرمانشاهسارا مرادي
106773420303300284644346111 کوچصفهانمليحه فردپور
107773420303300221134447111 کياشهرفاطمه محبوبي
108773420303300231270497111 گنبد کاووسلادن تقي زاده
109773420303300207620044111 لاهيجانراحله فلاح
110773420303300170280044111 لاهيجانسميه فيضي
111773420303300282650044111 لاهيجانمحبوبه خاني
112773420303300269884453111 لوشانمحمد تقي عطايي
113773420303300173500378111 محلاتمحسن نجفي
114773420303300165160463111 محمودآبادابراهيم نصيري
115773420303300226610737111 مرودشتفاطمه زارعي
116773420303300209950649111 مسجدسليمانحيدر رستمي
117773420303300248840566111 مشگين شهراعظم محمدي اصل
118773420303300274030009111 مشهدفاطمه محمودي
119773420303300263610657111 ملايرمريم روستايي
120773420303300148713183611 مهرشهرسيده اکرم هاشمي
121773420303300154910896111 ميبدامامي
122773420303300201380085111 نجف آبادمينو فرجي
123773420303300160373765111 نسيم شهراحمديان
124773420303300287910735111 نور آبادمريم کريمي
125773420303300172130465111 نوشهررها گروسي
126773420303300205820543111 هاديشهرمعصومه موثقي
127773420303300270820336111 هشتگردزهرا انعامي
128773420303300175030065111 همدانپريا افشين نيک
129773420303300258300065111 همدانعلي جمور
130773420303300283300337111 ورامينسميرا خسروي مراد
131773420303300212470759111 ياسوجحميده شهابي
132773420303300225330089111 يزدزهرا بيکي
133773420303300233200089111 يزدفهيمه سالاري

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.