مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 03:00 روز 26 فروردین تا ساعت 09:30 روز 28 فروردین

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420302800031520056111 اردبيلندا اعيادي
2773420302800194220838111 اردستانزهرا رادفر
3773420302800022650057111 اروميهسيد سبحان موسوي
4773420302800200970033111 اسلام شهرفاطمه احمدي
5773420302800203333187111 اشتهاردزهرا شاه بيگ
6773420302800037990008111 اصفهانالهه محسن زاده
7773420302800018960008111 اصفهانمهرناز بهرامي
8773420302800011030774111 انارعصمت صادقي
9773420302800034480006111 اهوازالهام ايوبي
10773420302800020010006111 اهوازاناهيتا ياوري
11773420302800046760006111 اهوازمهدي فتحي
12773420302800014570739111 آبادهسارا ابوالحسيني
13773420302800215030047111 بابلپريسا خسرواني
14773420302800053300079111 بندرعباسحسام الدين مرادي
15773420302800204270079111 بندرعباسمرادي
16773420302800197200005111 تبريزنرگس جدي
17773420302800054010000111 تهراناسمعيل اقايي
18773420302800036080000111 تهرانايران نصر ابادي
19773420302800208280000111 تهرانبهناز استادحسين
20773420302800057310000111 تهرانتوحيد محمد نژاد
21773420302800035970000111 تهرانزهرا حسام
22773420302800040530000111 تهرانزهرا غروي
23773420302800024800000111 تهرانسارا مشرف
24773420302800012530000111 تهرانسرور جوادي
25773420302800052800000111 تهرانشيما رضائي
26773420302800210530000111 تهرانشيوا عليپور
27773420302800043840000111 تهرانفاطمه قليچي
28773420302800041630000111 تهرانمائده آقائي
29773420302800025910000111 تهرانمريم کلانتر
30773420302800021500000111 تهرانيوسف زماني
31773420302800211500786111 جيرفتسميه دلفاردي
32773420302800196810068111 خرم آبادپرستو احمديان
33773420302800206300068111 خرم آبادفاطمه فاضلي
34773420302800015060068111 خرم آبادفائزه شاهرخي
35773420302800195980646111 دزفولنجمه حسين زاده
36773420302800212890355111 سرخهميثم عطائي فر
37773420302800027130066111 سنندجشيوا محمدي
38773420302800006890066111 سنندجغزال مقدم
39773420302800050420036111 شاهرودمليحه مغاني
40773420302800205820083111 شاهين شهرمريم سعيدي
41773420302800028060083111 شاهين شهرمه جبين کلانتر هرمزي
42773420302800017157199111 شهرجديدصدرارضوان جوهري
43773420302800213957199111 شهرجديدصدراليدا نجمي
44773420302800042450007111 شيراز-فارسطاهره قهرماني
45773420302800051420007111 شيراز-فارسفاطمه رنجبر
46773420302800048060007111 شيراز-فارسم نيک خواه
47773420302800019960007111 شيراز-فارسماري فيلي
48773420302800199610007111 شيراز-فارسمحبوبه کمالي
49773420302800010040007111 شيراز-فارسمحمد طبخي
50773420302800023420007111 شيراز-فارسمريم صفائيان
51773420302800016650007111 شيراز-فارسيسنا اميدواري
52773420302800030233953111 فرمهينمعصومه عسکري
53773420302800049321847111 فرون ابادفاطمه سيري
54773420302800004790435111 فومنمرجان بزرگي
55773420302800201180034111 قزوينفاطمه آيتي غفاري
56773420302800045960037111 قمطالبي
57773420302800003480037111 قمفرزانه ازاد
58773420302800044250003111 کرجسيد مهدي مير وکيلي
59773420302800189130003111 کرجسيده پريوش دهيوده
60773420302800209470076111 کرمانسميرا محمدي
61773420302800191160076111 کرمانسوده سروري
62773420302800188810076111 کرمانمليحه کرمي
63773420302800047914447111 کياشهرآيت يزداني
64773420302800013310044111 لاهيجانسکينه نوري
65773420302800055790044111 لاهيجانصديقه نديمي
66773420302800029990044111 لاهيجاننسرين حسين نژاد
67773420302800026400447111 لنگرودفاطمه منصوري
68773420302800056810378111 محلاتسعيده نبي اسد
69773420302800202300737111 مرودشتمريم
70773420302800207100009111 مشهدثمين حسيني
71773420302800198710009111 مشهدزهره موسوي
72773420302800039300009111 مشهدنگين بقني
73773420302800192100009111 مشهديگانه علوي مقدم
74773420302800193950657111 ملايرمريم روستايي
75773420302800005440657111 ملايرندا اقائي
76773420302800007010896111 ميبدزهره شير مردي
77773420302800008980749111 ني ريزقاسم زارع
78773420302800190300437111 هشتپرناهيد شادکام
79773420302800038250759111 ياسوجمهران غفاري
80773420302800009640089111 يزدصادق جادري نيا
81773420302800214400089111 يزدفائزه سادات ابراهيم خاني

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.