مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 02:00 روز 4 اردیبهشت تا ساعت 09:00 روز 6 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420303700085080893111 ابرکوهسيد محمد صحافي
2773420303700136150895111 اردکانراضيه اسلامي
3773420303700238390687111 ازناليلا بيات
4773420303700063710676111 اسلام آبادغربزينب محمد پور
5773420303700128860033111 اسلام شهرپيام هنردوست
6773420303700132310033111 اسلام شهرزهره عيسي آبادي
7773420303700057860033111 اسلام شهرفاطمه عزيزي
8773420303700234620033111 اسلام شهرنيلوفر جفزي
9773420303700235783187111 اشتهاردزهرا شاه بيگ
10773420303700090473187111 اشتهاردمريم اسلام
11773420303700082860008111 اصفهانالهه سادات مسجدي
12773420303700099640008111 اصفهانزهرا مکارمي
13773420303700134820008111 اصفهانزهره نوروزپور
14773420303700103520008111 اصفهانمجتبي کريمي
15773420303700077250686111 اليگودرزنادر انصاري
16773420303700152446373111 اميديهفاطمه چراغي
17773420303700095030006111 اهوازاشرف صالحي
18773420303700248200006111 اهوازحامد حسين پور
19773420303700068130006111 اهوازحسن ابراهيمي
20773420303700153760063111 آبادانليلا دشتي پور
21773420303700160890444111 آستانه اشرفيهشقايق يوسفي نژاد
22773420303700084130046111 آملهليا ازلي
23773420303700159670094111 بجنوردآمنه گنابادي
24773420303700245490978111 بشرويهمرضيه مقيميان
25773420303700140250043111 بندرانزليمتين محسني
26773420303700059880635111 بندرماهشهرمريم وشاهي
27773420303700131690075111 بوشهرروح الله سياتيري
28773420303700247470075111 بوشهرفرنوش شيرکاني
29773420303700145500097111 بيرجندمينا سرابي
30773420303700129883761111 پرندبابک کيال
31773420303700072403761111 پرندفرزانه حياتي
32773420303700241380005111 تبريزالناز نوري زاده
33773420303700147890005111 تبريزحسين مظلوم
34773420303700079200005111 تبريزسعيدي
35773420303700250350005111 تبريزمريم دستوري
36773420303700252040000111 تهرانالميرا صادقي
37773420303700073080000111 تهرانالهام فصيح
38773420303700137310000111 تهرانآتوسا قريب
39773420303700067420000111 تهرانبنفشه سليمان زاده
40773420303700105910000111 تهرانحورا قيائي
41773420303700070770000111 تهرانزهرا شيدايي
42773420303700142870000111 تهرانزهرا ميرزاصفي
43773420303700157450000111 تهرانزينب ساعي
44773420303700097620000111 تهرانزينب طاهري
45773420303700149590000111 تهرانسارا اسمعيلپور
46773420303700125040000111 تهرانسعيد محمود خاني
47773420303700148480000111 تهرانسميه جواهر
48773420303700150740000111 تهرانشکوفه باقري
49773420303700244180000111 تهرانطاهره نوري
50773420303700155250000111 تهرانفاطمه ابهري
51773420303700104800000111 تهرانفاطمه رحيمي
52773420303700065210000111 تهرانفائزه عسکري
53773420303700236310000111 تهرانفتحي پور
54773420303700078590000111 تهرانفرهاد خليلي
55773420303700096520000111 تهرانگلاله کرمي
56773420303700058450000111 تهرانمريم اصغر نژاد
57773420303700162010000111 تهرانمريم وزين فرد
58773420303700146280000111 تهرانمليحه لعل دشتي
59773420303700061800000111 تهراننرجس شهدوست
60773420303700066310000111 تهراننرجس صدر
61773420303700056250000111 تهرانوحيد عبيدي
62773420303700243014487111 چابکسرمريم احمدي
63773420303700158980466111 چالوسزينب شهبازي
64773420303700127350779111 چترودرضائي منش
65773420303700083100084111 خميني شهرديبا
66773420303700156300084111 خميني شهرزهرا شفيعي دستگردي
67773420303700138570058111 خويمحمودي
68773420303700069320379111 دليجانحسن کاظمي
69773420303700062157856111 رابرنصيري
70773420303700126744493111 رحيم آبادسميه طلوعي
71773420303700101990448111 رودسرسمانه رمضانخواه
72773420303700094810448111 رودسرمعصومه حسن پور
73773420303700237300181311 ريزهرا زال پور
74773420303700102930734111 زرقانهاجر ناصري
75773420303700249470045111 زنجانپريسا سعادتي
76773420303700242760045111 زنجانوحيده يعقوبي
77773420303700161990048111 ساريريحانه شکري
78773420303700074270048111 ساريليلا بهرامپور
79773420303700071100096111 سبزوارفائزه حدادنيا
80773420303700086320588111 سلماساسما شيخي
81773420303700154740647111 شوشمريم فلاح
82773420303700087270007111 شيراز-فارسسميه پرهيز کار
83773420303700098440007111 شيراز-فارسفاطمه غلامي
84773420303700239330007111 شيراز-فارسفيلي
85773420303700133620007111 شيراز-فارسمرضيه جمشيدي
86773420303700251330475111 فريدونکنارطاهره مهدي زاده
87773420303700246390849111 فولادشهراميد اسفند مند
88773420303700144990037111 قممائده بهرامي
89773420303700060620037111 قممبينا شمسي
90773420303700080740947111 قوچانفاطمه تاجياني
91773420303700075370076111 کرمانپاينده
92773420303700093254983111 گاليکشناهيد قرباني
93773420303700088150943111 گرمهفاطمه جلاليان
94773420303700130610877111 گلپايگانپريسا ابراهيمي
95773420303700135120877111 گلپايگانخرمي
96773420303700081620044111 لاهيجانليلا حيدري
97773420303700139200044111 لاهيجانمنا ابراهيم نژاد
98773420303700240370378111 محلاتمريم شايي
99773420303700092230463111 محمودآبادسميه
100773420303700091740667111 مريوانامين مدرسي
101773420303700089670009111 مشهدعلي ابوالفضلي
102773420303700076300009111 مشهدفاطمه رئوف
103773420303700124860009111 مشهدمحدثه جواهري
104773420303700141690009111 مشهدمحدثه مرندي
105773420303700151740749111 ني ريزسلطان محمدي
106773420303700100310065111 همدانفاطمه قنبري
107773420303700064030065111 همداننسترن راعيان
108773420303700143950759111 ياسوجحميده شهابي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.