مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:30 روز 28 فروردین تا ساعت 08:30 روز 30 فروردین

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420303000079150895111 اردکانعصمت نظري فرد
2773420303000115010033111 اسلام شهرفاطمه عليزاده
3773420303000078620033111 اسلام شهرنجاتي
4773420303000187743187111 اشتهاردزهرا شاه بيگ
5773420303000191647439111 اشکنانمريم شناسا
6773420303000186890008111 اصفهانزينب پيماني
7773420303000175720008111 اصفهانطاهره کريم پيا
8773420303000110600006111 اهواززينب سادات موسوي
9773420303000185690063111 آبادانآزاده زارع مقدم
10773420303000102960739111 آبادهساجده حسيني
11773420303000188120739111 آبادهمريم اسلم بخش
12773420303000099930043111 بندرانزليمنيژه
13773420303000177338143111 بهارستانمريم هاشمي
14773420303000109270636111 بهبهانفاطمه سادات رضوي
15773420303000211620636111 بهبهاننرگس علي نقي زاده
16773420303000166060095111 تربت حيدريهفاطمه مزاري
17773420303000105430000111 تهرانابتهي
18773420303000104330000111 تهرانتقي پور
19773420303000201120000111 تهرانزهرا جواهري نيا
20773420303000174800000111 تهرانزهرا ديزجي
21773420303000182670000111 تهرانسارا چيني
22773420303000178210000111 تهرانسيما جنتي خواه
23773420303000107630000111 تهرانشکوفه باقري
24773420303000101020000111 تهرانفاطنمه سادات ساجدي
25773420303000164740000111 تهرانفريد خليلي
26773420303000199450000111 تهرانليلا اکبري
27773420303000179310000111 تهرانمحبوبه باقريان
28773420303000103230000111 تهرانمحدثه مقصودلو
29773420303000112190000111 تهرانمريم شيخ رضايي
30773420303000205530000111 تهرانمريم مقدم
31773420303000173700000111 تهرانهدا رمضان زاده
32773420303000206130646111 دزفولنرگس بهاريفر
33773420303000180200469111 رامسرآيدا ارجمند
34773420303000189010638111 رامهرمزبهناز هرمزي نژاد
35773420303000198954493111 رحيم آبادفاطمه باباخاني
36773420303000097570098111 زاهدانزهره شه بخش
37773420303000208620045111 زنجانفاطمه تقوي
38773420303000204210045111 زنجانمريم مهديخاني
39773420303000169270066111 سنندجظهير رسولي
40773420303000167030443111 سياهکلسعيده زماني
41773420303000196990083111 شاهين شهرشهرياري (زارعي)
42773420303000172300775111 شهربابکبهسا بوستاني
43773420303000168840775111 شهربابکفاطمه عنايت پور
44773420303000111800007111 شيراز-فارسشور انگيز زماني
45773420303000193550007111 شيراز-فارسمنوچهري
46773420303000203040007111 شيراز-فارسندا رستگار
47773420303000210310436111 صومعه سرامهسا حميدنيا
48773420303000171620435111 فومنمحدثه
49773420303000181480037111 قمطيبه قادري
50773420303000170310037111 قمفاطمه حاجلو
51773420303000207644694111 کتالم وسادات شهرسميرا ميرطالبيان
52773420303000163940003111 کرجايوبي
53773420303000183080003111 کرجسارا کاظمي
54773420303000194030076111 کرمانزينب نجيب زاده
55773420303000098370067111 کرمانشاهزهرا بيگ رضايي
56773420303000209060067111 کرمانشاهسميه گوديني
57773420303000202620546111 کليبرعلي ياري
58773420303000176200049111 گرگانناديا منتظري
59773420303000108420044111 لاهيجانالهام اتحادي
60773420303000197930044111 لاهيجانمريم سرافراز
61773420303000100600044111 لاهيجانميترا مجيدي
62773420303000114373177811 محمدشهرهلاله گل کار
63773420303000113210009111 مشهدفاطمه فرقداني
64773420303000184810839111 نائينسميه کمالي
65773420303000192330576111 نقدهآسيه شربياني
66773420303000096960065111 همدانسحر عطريان
67773420303000165760065111 همدانمينا اجماليان
68773420303000190500759111 ياسوجزهرا ضيايي
69773420303000200480089111 يزدفريبا احمدي
70773420303000106990089111 يزدفهيمه فرقاني
71773420303000195500089111 يزدمحبوبه پژمانفر

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.