مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 1 اسفند تا ساعت 07:30 روز 3 اسفند

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420233900126400038111 اراکمائده تهوري
2773420233900104783467111 ارداقمليکا اميني
3773420233900103450033111 اسلام شهرفاطمه عزيزي
4773420233900092860033111 اسلام شهرمحمد فلاح
5773420233900077230033111 اسلام شهرمنيژه رضا زاده
6773420233900063060008111 اصفهاناميرحسين ابراهيم زاده
7773420233900108270008111 اصفهانسحر شباهنگ
8773420233900131760008111 اصفهانصبا رفيعائي
9773420233900057400008111 اصفهانعاطفه امين الرعايا
10773420233900065270008111 اصفهانهادي مرداني
11773420233900099800738111 اقليدحسين دهقان
12773420233900100136373111 اميديهفاطمه اسدي يگانه
13773420233900119126373111 اميديهنيايش ناصري
14773420233900056100006111 اهواززينب ارزاني
15773420233900118130006111 اهوازمهسا معيني زاده
16773420233900087187433111 اوزمسعود معصوم زادگان
17773420233900117250739111 آبادهسمانه صالحي
18773420233900132030047111 بابلام البنين هتکه پشتي
19773420233900102103354111 باغستانسميرا احدي پور
20773420233900114180887111 بروجناکرم اسکاردي
21773420233900140640766111 بمشيدا جهاني
22773420233900138080636111 بهبهانمرضيه قيصري نژاد
23773420233900072200075111 بوشهرليلا پاژخ زاده
24773420233900060570595111 بوکانشجاعي
25773420233900142844386111 پره سرسعيد خيرانديش
26773420233900111844658111 پولزهرا خزايي
27773420233900121270348111 تاکستانرسول
28773420233900105650005111 تبريزعلي اسماعيل نژاد
29773420233900082280000111 تهرانرحيمه نبي زاده
30773420233900070010000111 تهرانسعيده نيک انجام
31773420233900073310000111 تهرانسمانه سرعتي
32773420233900144310000111 تهرانسميه ساريخاني
33773420233900127480000111 تهرانشيما رضائي
34773420233900113010000111 تهرانعلي افشار
35773420233900062140000111 تهرانفاطمه فرزانه
36773420233900088890000111 تهرانمائده اقائي
37773420233900109550000111 تهرانمرجان چهار لنگ
38773420233900133140000111 تهرانمرجان دادمرزي
39773420233900141010000111 تهرانمرضيه خلقتي
40773420233900145420000111 تهرانمريم حاجي پور
41773420233900112910000111 تهرانمعصومه حسن زاده
42773420233900091250000111 تهرانمهديه حسينلو
43773420233900075520000111 تهرانمينا طباطبايي
44773420233900081180000111 تهراننازنين عبداللهيان
45773420233900058690000111 تهراننرگس صادقي
46773420233900098960000111 تهراننفيسه مير شجاعي
47773420233900146520000111 تهرانهانيه موحد
48773420233900095650000111 تهرانهما تقوي گودرزي
49773420233900128590000111 تهرانهنگامه سعيدي
50773420233900134710853111 تيرانمهناز دادخواه
51773420233900083250786111 جيرفتفاطمه افشاري منش
52773420233900089730936111 چنارانمليکا دولتي
53773420233900135080568111 خلخالسيده پريسا مدني
54773420233900123470843111 درچه پياززهرا صمدي
55773420233900136840843111 درچه پيازهانيه شريفيان
56773420233900130810688111 دورودبيژن کوراني
57773420233900124060181311 ريالهه داوري
58773420233900097950048111 ساريمريم متوليان
59773420233900139840048111 سارينفيسه ديوسالار
60773420233900120640588111 سلماسفهيمه جهانگيري
61773420233900079220078111 سيرجانباسفهرجاني
62773420233900147910078111 سيرجانحديث تقوي
63773420233900101550036111 شاهرودحورا اميني
64773420233900107370533111 شهرجديد سهنداميرعلي عزتي
65773420233900115610645111 شوشترپگاه جهانگيري فر
66773420233900084200007111 شيراز-فارسزهرا قره زاده
67773420233900061760007111 شيراز-فارسليلا کوهکن
68773420233900093160007111 شيراز-فارسنصيبه شمشيري
69773420233900078937539111 عسلويهسحر داودي
70773420233900096490398111 فيروزکوهروجا ضيائي
71773420233900137050476111 قائم شهرسميه تنکابني
72773420233900085200034111 قزوينمعصومه عيسي زاده
73773420233900080990037111 قمزهرا بهمني
74773420233900090450003111 کرجفاطمه بتولي
75773420233900064650003111 کرجفاطمه نري ميسا
76773420233900071420003111 کرجمريم فلاح
77773420233900129990003111 کرجنگار رجبي
78773420233900143844583111 کرسفليلا اصانلو
79773420233900125184666111 کلاردشتميترا معصومي
80773420233900094014346111 کوچصفهانراضيه محبوب
81773420233900116784346111 کوچصفهانهانيه مهري
82773420233900122400438111 ماسالفرشته شايسته
83773420233900067290737111 مرودشتعلي اصغر احمدي
84773420233900066470009111 مشهدفاطمه رئوف
85773420233900086610009111 مشهدمحمد جواد طاهريان
86773420233900074880556111 ملکانعليمحمدي
87773420233900106060333111 نظرآبادفرشته بدرلو
88773420233900110130735111 نور آبادزهرا زندي
89773420233900059690749111 ني ريزمحبوبه صالحي زاده
90773420233900076540065111 همداناهورا لشگري

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.