مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 24 بهمن تا ساعت 09:00 روز 26 بهمن

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420233200245980966111 اسفراينسيدرحيم سيدالحسيني
2773420233200093860343111 الوندآرزو فضلي
3773420233200065860343111 الوندفاطمه محمدي
4773420233200014334495111 املشحبيبه پور عاشور
5773420233200086716373111 اميديهرويا بحيرايي
6773420233200243336373111 اميديهسرور غفاري نيا
7773420233200036743168611 انديشهراضيه طوني
8773420233200010690755111 اهرمخيري رستمي
9773420233200081310006111 اهواززهره محبي
10773420233200049860006111 اهوازساره صالح پور
11773420233200091380006111 اهوازشهزاد نوري
12773420233200034280006111 اهوازفرانک برومند
13773420233200253520006111 اهوازکيان عالي پور
14773420233200032300739111 آبادهساجده حسيني
15773420233200244640945111 آشخانهصفورا رضازاده
16773420233200078050945111 آشخانهمحدثه رضائي
17773420233200067500069111 بروجردبهزاد سعيدي
18773420233200050060487111 بندر گزحسن رياحي
19773420233200254590043111 بندرانزليعليرضا عليزاده
20773420233200017230079111 بندرعباسساناز نعمتي
21773420233200053100079111 بندرعباسمهشيد قرباني
22773420233200259950636111 بهبهاناعظم رحمتي
23773420233200013420075111 بوشهرصغري حميدي
24773420233200040161658111 پرديسعادله جناني
25773420233200043338454111 پيربکرانمينا فيروزي
26773420233200255500348111 تاکستانفرنوش طاهرخاني
27773420233200051130468111 تنکابنهاجر سليم پور
28773420233200031360000111 تهراناذر مختاري
29773420233200069380000111 تهرانارزو طاهريان
30773420233200092870000111 تهرانالهام جباري
31773420233200082800000111 تهرانحنانه فتحي پور
32773420233200079450000111 تهرانريحانه ابراهيم بيگي
33773420233200041430000111 تهرانزهرا اسکندري
34773420233200024600000111 تهرانسميرا قديمي
35773420233200256210000111 تهرانشيوا علينقي
36773420233200074940000111 تهرانعاليه خازن
37773420233200247250000111 تهرانعلي صفري
38773420233200012330000111 تهرانفاطمه اکبرزاده
39773420233200028010000111 تهرانفرنوش منوچهري
40773420233200023500000111 تهرانفرهاد خليلي
41773420233200009970000111 تهرانفريبا گنجي
42773420233200011230000111 تهرانگلناز پهلواني
43773420233200047040000111 تهرانليلا صحبتي
44773420233200060460000111 تهرانمريم خان بابايي
45773420233200020190000111 تهرانمژده بحريني
46773420233200085110000111 تهرانمعصومه کفايتي
47773420233200027910000111 تهرانناهيد پور محمدي
48773420233200242740000111 تهراننسرين صفاري
49773420233200055910000111 تهرانوحيده عبيدي
50773420233200033450074111 جهرمزهرا نيک نيا
51773420233200029717435111 جويمزيبا رحمتي
52773420233200015450064111 خرمشهرزهرا عبداللهيان
53773420233200044760434111 خماملاله رهبر
54773420233200084220879111 خوانسارعظيمي
55773420233200007270646111 دزفولمهسا اعتماديان
56773420233200064847547111 دلوارزيور صفري
57773420233200090300397111 دماوندمهناز اکبري
58773420233200063160376111 رباطکريمامير عليزاده
59773420233200048540376111 رباطکريمسميه تاجيک
60773420233200059500077111 رفسنجانمحسن عليمرداني
61773420233200018440448111 رودسرمريم موسوي
62773420233200240620048111 ساريالهام اسودي
63773420233200042934336111 سنگرمريم همتي
64773420233200058230066111 سنندجسحر رحيمي
65773420233200006690066111 سنندجغزال مقدم
66773420233200088710078111 سيرجانمريم بيگي
67773420233200073300386111 شازندفاطمه سادات جمالي
68773420233200056370088111 شهر کردشکوه رييسي
69773420233200021310335111 شهريارمهناز صادقياني
70773420233200258130007111 شيراز-فارسآزاده ديزجاني
71773420233200026520007111 شيراز-فارسزينب کبيري نژاد
72773420233200030970007111 شيراز-فارسسحر مظفري
73773420233200087030007111 شيراز-فارسسميه گل صفتان
74773420233200068990007111 شيراز-فارسمجتبي حيدري
75773420233200249125635111 عنبرانساغر جعفرنيا
76773420233200072303165611 فردیسسارا موسوي
77773420233200257181847111 فرون ابادفاطمه سيري
78773420233200037470476111 قائم شهرازاده علي اصغريان
79773420233200083520034111 قزوينآيدا قايمي
80773420233200057030037111 قمسعيدي
81773420233200061480037111 قمفاطمه کتابي
82773420233200052507476011 قيرمريم مرتضوي
83773420233200019300087111 کاشانپرچي زاده
84773420233200252060087111 کاشانمريم محسني
85773420233200089820003111 کرجسيده فاطمه وزيري فرد
86773420233200241940003111 کرجفاطمه عليخاني
87773420233200246450003111 کرجليلا تقي زاده
88773420233200260760076111 کرمانريحانه محمدي
89773420233200039300067111 کرمانشاهپروين اعظمي
90773420233200066200067111 کرمانشاهزهرا دزفوليان
91773420233200076270067111 کرمانشاهسميه مرادي
92773420233200008270744111 گراشمريم روانبخش
93773420233200035230358111 گرمسارمحمد علي گليني
94773420233200077747434111 لامردطاهره اکبري
95773420233200080520334111 لواسانزهره منصوري
96773420233200046440349111 محمديهزهرا دمير چي
97773420233200251820463111 محمودآباددرياسري
98773420233200045760009111 مشهدثمين حسيني
99773420233200054720009111 مشهدزهره موسوي
100773420233200022310009111 مشهدمهناز ذوقي
101773420233200250103183611 مهرشهرامين اخباري
102773420233200075100085111 نجف آبادسميه امير خاني
103773420233200248270065111 همدانسحر عطريان
104773420233200062590065111 همدانفاطمه نظري
105773420233200038050759111 ياسوجمهدي نوري پور
106773420233200016200089111 يزدزهرا ناصريان
107773420233200025160089111 يزدشيرين يزدي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.