مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:45 روز 15 بهمن تا ساعت 05:00 روز 17 بهمن

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420232300075030038111 اراکمريم جمشيديان ثالث
2773420232300090130745111 استهبانامين مقدم
3773420232300198060033111 اسلام شهرفاطمه عزيزي
4773420232300210800033111 اسلام شهرفاطمه فولادوند
5773420232300018420033111 اسلام شهرمحمد فلاح
6773420232300071788941611 اشکذراعظم دهقاني
7773420232300044520008111 اصفهانجواد سلمانيان
8773420232300095960008111 اصفهانحامد نصيري
9773420232300202250008111 اصفهانمحمود عمران
10773420232300038860008111 اصفهانمرضيه مصطفايي
11773420232300203334495111 املشفرهاد علي   پناه
12773420232300039646373111 اميديهسپيده ضرغامي
13773420232300089986373111 اميديهفاطمه حقيقت
14773420232300068123168611 انديشهالهام بيات
15773420232300025370648111 انديمشکعلي اکبر زارعي
16773420232300040910006111 اهوازسوسن ال خميس
17773420232300013010006111 اهوازنسيم شاکريان
18773420232300022030459111 آب برالهام محمدي
19773420232300078200046111 آملسميه همداني
20773420232300205993354111 باغستانسميرا احدي پور
21773420232300201786967111 بدرهزينب صفري
22773420232300083200635111 بندرماهشهرمريم ابراهيمي
23773420232300048540636111 بهبهانحسين بهادري
24773420232300080550075111 بوشهراحمد زاده
25773420232300029160345111 بوئين زهرازهرا بابائي
26773420232300053330685111 پلدخترفروزان لطفي نيا
27773420232300021260000111 تهرانالهام فصيح
28773420232300076110000111 تهرانبهناز ذاکري
29773420232300014500000111 تهرانحسين معماريان
30773420232300015600000111 تهرانزهرا زين الديني
31773420232300047010000111 تهرانسمانه نام اور
32773420232300081670000111 تهرانسميه ساريخاني
33773420232300032430000111 تهرانصبا رحيمي بدر
34773420232300194140000111 تهرانفرشته ابهري
35773420232300193040000111 تهرانمحمد ادريس زاده
36773420232300060430000111 تهرانمرتضي رستمي
37773420232300204630000111 تهرانمرجان قادريان
38773420232300079420000111 تهرانمريم عطايي
39773420232300024570000111 تهرانمعصومه خداقلي پور
40773420232300045800000111 تهرانمهديه غريب
41773420232300042500000111 تهراننسا حسنوند
42773420232300036840000111 تهرانهدي محترم
43773420232300066040000111 تهرانو بيات
44773420232300070960853111 تيرانراحله سلطاني
45773420232300010550853111 تيراننرگس سلطاني
46773420232300054990068111 خرم آبادراضيه اصل مرز
47773420232300012110064111 خرمشهرفاطمه مدي نصاري
48773420232300020790793111 خميرسميه حسيني
49773420232300189080646111 دزفولمرضيه عاطفي پور
50773420232300196980397111 دماوندمعصومه اشرفي
51773420232300094470664111 ديواندرهشب بو فاني
52773420232300073540469111 رامسرنوروزي زاده
53773420232300206330448111 رودسرمهسا احمدي
54773420232300197294656111 رويانرنجبر
55773420232300199540181311 ريصغري جعفري
56773420232300188560986111 زابلصفورا سرگلزايي
57773420232300212280045111 زنجانفائزه بيات
58773420232300026470478111 زير آبزهرا قباديان
59773420232300093030048111 ساريريحانه شکري
60773420232300209880596111 سردشتعلي فاطميان
61773420232300052280035111 سمناناقبال پور
62773420232300192650035111 سمنانماريا عسکري
63773420232300069810386111 شازندفاطمه سادات جمالي
64773420232300058330086111 شهرضامهدي تاکي
65773420232300028330357111 شهميرزادمهدي ارام
66773420232300087990007111 شيراز-فارسبتول جعفري
67773420232300064550007111 شيراز-فارسسارا اکبري
68773420232300190450007111 شيراز-فارسفاطمه زمانثاني
69773420232300191550007111 شيراز-فارسليلا کوهکن
70773420232300077930007111 شيراز-فارسمحمد هوشيار
71773420232300187610436111 صومعه سرازهرا رحماني
72773420232300009160436111 صومعه سرافرناز قربان زاده
73773420232300046674674111 عباس آبادزهرا رحمت فلاحي
74773420232300055443165611 فردیسمريم قرباني
75773420232300200230849111 فولادشهرفاطمه اريان منش
76773420232300207440476111 قائم شهرمائده پيروان
77773420232300016930733111 قائميهنرگس پور قيومي
78773420232300061277465011 قره بلاغمليحه سجادي فر
79773420232300086790034111 قزوينفاطمه ايتي غفاري
80773420232300074520034111 قزوينمرجان علاقه بندها
81773420232300031160795111 قشمشيرين هاروني
82773420232300034470795111 قشمفاطمه يعقوبي
83773420232300072610678111 قصرشيرينمازيار محمدي
84773420232300043520037111 قمرقيه معلمي
85773420232300091647476011 قيرسيده نرگس موسوي
86773420232300030137476011 قيرمريم مرتضوي
87773420232300041650087111 کاشانطاهره جعفرزاده
88773420232300211304694111 کتالم وسادات شهرمهرناز احمدي زاده
89773420232300037250003111 کرجسپيده ملازاده
90773420232300208130076111 کرمانحوريه اسلامي
91773420232300019843199111 کمالشهر/ش.قندیحسن ترکمان نژاد
92773420232300011760684111 کوهدشتپريا ازادمنش
93773420232300059840684111 کوهدشتزهرا بخشيان
94773420232300195710358111 گرمسارگلناز ستوده
95773420232300056470943111 گرمهمريم محمديان
96773420232300186960044111 لاهيجانزهره اميني
97773420232300027270447111 لنگرودارزو پاکدل
98773420232300050760447111 لنگرودمعصومه فريدوني
99773420232300065860334111 لواسانزهره منصوري
100773420232300092690055111 مراغهسميرا قربانپور
101773420232300017720009111 مشهدزهره موسوي
102773420232300033450009111 مشهدفاطمه طالقاني
103773420232300035960634111 ملاثانيعليرضا احمدزاده
104773420232300063790085111 نجف آبادمرضيه هاشم زاده
105773420232300057913765111 نسيم شهرزهرا مصطفوي
106773420232300088710465111 نوشهرمينا خالقي
107773420232300085990093111 نيشابورعطيه سادات درودي
108773420232300067060093111 نيشابورفروه نقيبي
109773420232300023380093111 نيشابورليلا قليزاده
110773420232300049540437111 هشتپرناهيد شادکام
111773420232300084890065111 همدانمعصومه بابايي
112773420232300062747567111 وحدتيهامينه فولادي
113773420232300051440759111 ياسوجمريم حسيني

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.