مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 03:00 روز 10 بهمن تا ساعت 09:30 روز 12 بهمن

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420231800067320895111 اردکانعصمت نظري فرد
2773420231800049150676111 اسلام آبادغربزينب محمدپور
3773420231800101970033111 اسلام شهرفاطمه عليزاده
4773420231800036890008111 اصفهانالهه محسن زاده
5773420231800204690008111 اصفهانغزل نيري
6773420231800076160008111 اصفهانمرضيه مولايي
7773420231800086230008111 اصفهانمريم عظيمي
8773420231800042470738111 اقليدفاطمه نيکوئي
9773420231800212440648111 انديمشکشهرويي
10773420231800108790006111 اهوازياسمن پورجلالي
11773420231800214930047111 بابلشعباني
12773420231800038126395111 باغ ملکپريسا زنگنه
13773420231800209400094111 بجنوردتکتم لنگري زاده
14773420231800088950069111 بروجردليلا راستي
15773420231800226290887111 بروجنپيراسته
16773420231800071910887111 بروجنفاطمه عليزاده
17773420231800074080796111 بستکعايشه بالاور
18773420231800047640079111 بندرعباسعاطفه پرهاميان
19773420231800215440079111 بندرعباسمريم عنائي
20773420231800045370635111 بندرماهشهرراضيه پاکروان
21773420231800095618143111 بهارستانمحمد خاني
22773420231800219780097111 بيرجندعلي اکبر زينت بخش
23773420231800100690097111 بيرجندهاشمي نژاد
24773420231800216650005111 تبريزمريم دستوري
25773420231800106100095111 تربت حيدريهخسروي
26773420231800072570468111 تنکابنطيبه يعقوبي نژاد
27773420231800039380000111 تهرانحامد ذاکري
28773420231800083110000111 تهرانريحانه سادات عمراني
29773420231800051700000111 تهرانزهرا آقايي
30773420231800048350000111 تهرانفاطمه الزهرا فروزان
31773420231800033770000111 تهرانکيميا پور مرتضي
32773420231800075250000111 تهرانليلا صحبتي
33773420231800040530000111 تهرانمحرم پناهي
34773420231800193280000111 تهرانمحمودي
35773420231800102570000111 تهرانمرضيه توسلي
36773420231800044940000111 تهرانمريم حاجي پور
37773420231800107080000111 تهرانمريم نعيمي
38773420231800096480000111 تهرانميترا صابرپور
39773420231800201570000111 تهرانمينا زندي
40773420231800034870000111 تهراننسرين محمدي
41773420231800103670000111 تهراننعيمه رضائي
42773420231800041630000111 تهرانهانيه موحد
43773420231800094280000111 تهرانيسنا چاپاري
44773420231800032890068111 خرم آباداعظم اميري
45773420231800129050397111 دماوندسمانه شيرخاني
46773420231800217880397111 دماوندفرزانه درويش
47773420231800061500469111 رامسرفاطمه پيرزاده
48773420231800037597966111 رويدرزهرا رنجبري
49773420231800210420181311 ريسحر جعفري
50773420231800213720181311 ريمريم سادات غروي
51773420231800070520045111 زنجانمعصومه محمدي
52773420231800206017386111 سدهحکيمه عباسي
53773420231800203610866111 سميرممهسا
54773420231800200760078111 سيرجانپروين زند
55773420231800090160078111 سيرجانزينب قشمي
56773420231800068670643111 شادگانآمنه وشن
57773420231800093030083111 شاهين شهرزهرا ديانت
58773420231800207880775111 شهربابکفاطمه عنايت پور
59773420231800128427199111 شهرجديدصدرابتول جعفري
60773420231800218467199111 شهرجديدصدراپريسا اسماعيلي
61773420231800223500647111 شوشمريم فلاح
62773420231800078270007111 شيراز-فارسپريا فهندژ
63773420231800211350007111 شيراز-فارسحسن خادم الحسيني
64773420231800062590007111 شيراز-فارسسميه پرهيزکار
65773420231800081620007111 شيراز-فارسفاطمه رحماني
66773420231800077670436111 صومعه سرازهرا بشري قديم طبع
67773420231800098950554111 عجب شيرافسانه جهانگير
68773420231800073160435111 فومننازيلا محجوب
69773420231800224500476111 قائم شهرکوثر ميرزايي
70773420231800208570375111 قدسمريم کمالي
71773420231800205421868611 قرچکمحبوبه قاضياني
72773420231800220051868611 قرچکمحمد علي اميدي
73773420231800064990037111 قمسارا بيدخام
74773420231800105790037111 قمنورا اردکاني
75773420231800099050087111 کاشانمجتبي رمضانعلي زاده
76773420231800085620003111 کرجعليرضا بختياري
77773420231800065480003111 کرجمريم ابراهيمي
78773420231800080110003111 کرجياسمن اکبرنيا
79773420231800202790067111 کرمانشاهنسرين دلفاني
80773420231800199630794111 کيشمحسن محمودي
81773420231800089910049111 گرگانسها جهانتيغي
82773420231800225125685111 گيويناديا ناجي
83773420231800050280044111 لاهيجانآزاده پورعليزاده
84773420231800104450044111 لاهيجانگيتي فلاح شجاعي
85773420231800043230447111 لنگرودفاطمه منصوري
86773420231800063890334111 لواسانسيدفرهاد کردبچه
87773420231800082440438111 ماسالفرشته شايسته
88773420231800092053177811 محمدشهرخديجه
89773420231800221330737111 مرودشتفاطمه ميلادي
90773420231800069420597111 مياندوآبمريم حاجي وند
91773420231800066153855111 ميلاجردفاطمه غريبي
92773420231800046080839111 نائينفريبا سلطاني محمدي
93773420231800031620085111 نجف آبادنرگس طيبي
94773420231800079493765111 نسيم شهرزهرا مصطفوي
95773420231800035790333111 نظرآبادفاطمه خورگامي
96773420231800222230735111 نور آبادفرزانه صالحي
97773420231800091890093111 نيشابورمحدثه همت آبادي
98773420231800030380065111 همدانمنصور سينا
99773420231800087980089111 يزدعاطفه آب انبازي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.