مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:30 روز 8 بهمن تا ساعت 03:00 روز 10 بهمن

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420231600113620038111 اراکپرستو خدا بخشي
2773420231600195290895111 اردکانمليحه ناظمي
3773420231600122380008111 اصفهانپانته آ روغني
4773420231600185100008111 اصفهانفرشته فرزام منش
5773420231600157100008111 اصفهانليلا قائديها
6773420231600109880738111 اقليدالهه فارسي
7773420231600154784495111 املشمريم فريدي
8773420231600214673168611 انديشهسميه نصيري
9773420231600199370006111 اهوازانصاري
10773420231600124380006111 اهوازمهدي فتحي
11773420231600118720006111 اهوازمهديه حيدريان
12773420231600189220693111 ايلاممحبوبه دارابي
13773420231600161450063111 آبادانندا اماري
14773420231600210480444111 آستانه اشرفيهبهشته يوسفي
15773420231600277250766111 بمشيدا جهاني
16773420231600165810487111 بندر گزحسن رياحي
17773420231600166820043111 بندرانزليشيرين حسن زاده
18773420231600108620043111 بندرانزليعليرضا حسرتيان
19773420231600276290489111 بندرترکمناسماعيل افشارزاده
20773420231600282470079111 بندرعباسحسام الدين مرادي
21773420231600123060079111 بندرعباسفاطمه ربيعي نژاد
22773420231600107980797111 بندرلنگهفروغ کاکائي
23773420231600254060075111 بوشهرامين طاهرزاده
24773420231600162930345111 بوئين زهرافاطمه خلفي
25773420231600272010679111 پاوهشايسته کيامهر
26773420231600217543761111 پرندفرزانه حياتي
27773420231600248154386111 پره سرسوگند ايلدار
28773420231600105711933811 تجريشفاطمه قائمي
29773420231600200330000111 تهرانآوين امان زاده
30773420231600104630000111 تهرانبنفشه حمزه
31773420231600221570000111 تهرانحديث قره خاني
32773420231600114700000111 تهرانزهرا اسکندري
33773420231600268550000111 تهرانزهرا سادات علوي
34773420231600279720000111 تهرانزهرا موسي زاده
35773420231600112500000111 تهرانزهرا وردي
36773420231600211500000111 تهرانسپيده کرم وند
37773420231600121460000111 تهرانسحر شعبان
38773420231600213700000111 تهرانعاطفه پورعاشوري
39773420231600160630000111 تهرانفاطمه الزهرا فروزان
40773420231600120360000111 تهرانفاطمه حبيبي
41773420231600281970000111 تهرانفاطمه صدري
42773420231600243910000111 تهرانفاطمه قليچي
43773420231600192040000111 تهرانفرزانه فراهاني
44773420231600103530000111 تهرانکيميا پورمرتضي
45773420231600205840000111 تهرانمريم
46773420231600273110000111 تهرانمعصومه کيفري
47773420231600163940000111 تهرانمليحه عبدالعيان
48773420231600150570000111 تهرانمهرداد سليماني
49773420231600208030074111 جهرممينا معرفت
50773420231600152714487111 چابکسرفاضله بابايي
51773420231600255050857111 چادگانرقيه عباسي
52773420231600183500466111 چالوسسميه فاخري
53773420231600266088346111 حبيب آبادفاطمه خيري
54773420231600270540568111 خلخالجلال ميرزايي
55773420231600246180688111 دورودمصطفي پور
56773420231600216986387111 رامشيرسيد فريد البوشوکه
57773420231600204810986111 زابلحميدرضا پورخسرو
58773420231600267880098111 زاهدانسپيده   نيکرفتار
59773420231600110620734111 زرقانهاجر ناصري
60773420231600256080847111 زرين شهرفاطمه عطايي
61773420231600151760048111 سارياکرم ولي پور خوشابي
62773420231600215990048111 ساريمحدثه فرامرزي
63773420231600168740078111 سيرجانزهرا کارآموز
64773420231600158843356111 شاهدشهردودانگي
65773420231600164740775111 شهربابکفاطمه عنايت پور
66773420231600247010775111 شهربابکمحبوبه کريميان
67773420231600219030007111 شيراز-فارساسماعيل سبحاني
68773420231600196160007111 شيراز-فارسحاصلي
69773420231600153590007111 شيراز-فارسزهره اميري
70773420231600190550007111 شيراز-فارسسارا شهيدپور
71773420231600201140007111 شيراز-فارسمهين درستي
72773420231600250380007111 شيراز-فارسهاجر حسيني
73773420231600106550007111 شيراز-فارسهاجر فقيهي
74773420231600198880436111 صومعه سرامينا ملکي
75773420231600117610746111 فساسميه يزدي
76773420231600206060435111 فومنکاسعلي چراغي
77773420231600218466569111 قروه درجزينالهه نصرتي
78773420231600125480034111 قزوينزهرا صادق
79773420231600275230037111 قمزکيه سادات مجتهدزاده
80773420231600155990037111 قمسارا بيدخام
81773420231600116820037111 قمسيدرضا هاشمي
82773420231600244930037111 قمطاهره عربي نژاد
83773420231600202450037111 قمفاطمه زينعلي
84773420231600194150947111 قوچانفاطمه تاجياني
85773420231600220377476011 قيرسيده نرگس موسوي
86773420231600182280003111 کرجخديجه بزرگي
87773420231600245420003111 کرجياسمن اکبرنيا
88773420231600167440076111 کرمانحميده شعاعي
89773420231600187610067111 کرمانشاهسودابه گنجابي
90773420231600193270067111 کرمانشاهماريا مرادي
91773420231600280744746111 کله بستعطيه آزادي
92773420231600251160744111 گراشفائزه جم نژاد
93773420231600111690743111 لارنسرين رياحي
94773420231600207720044111 لاهيجانالهام اتحادي
95773420231600191620044111 لاهيجانآزيتا چالاک
96773420231600184300463111 محمودآبادآرزو کوچکي
97773420231600156100009111 مشهدزهره يوسفي
98773420231600159400009111 مشهدمرضيه شکري
99773420231600119130009111 مشهدمريم الماسي
100773420231600257300009111 مشهدمهيا اسلامي
101773420231600252060445111 منجيلزهرا نظري
102773420231600203133183611 مهرشهرصادقي
103773420231600258320597111 مياندوآبمريم حاجي وند
104773420231600278270053111 ميانهصالحي
105773420231600253500835111 ميمهفرزانه عرب زاده
106773420231600212650085111 نجف آبادمحبت رضايي
107773420231600197150576111 نقدهآسيه شربياني
108773420231600149290659111 نهاوندزينب رضايي
109773420231600209160093111 نيشابورساره لزومي
110773420231600249840437111 هشتپرمعصومه محمدپناه
111773420231600188500065111 همدانسحر عطريان
112773420231600269570065111 همدانطاهره خداياري
113773420231600271370089111 يزدبشري حافظي
114773420231600186840089111 يزدرويا فيروزآبادي
115773420231600115270089111 يزدفاطمه دهقان
116773420231600274670089111 يزدفاطمه رفيعيان

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.