مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 5 فروردین تا ساعت 07:00 روز 9 فروردین

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420300900214820038111 اراکپروين کريمي
2773420300900199710056111 اردبيلفاطمه اشکاني
3773420300900044310033111 اسلام شهرنجاتي
4773420300900202350008111 اصفهانالهام اماني
5773420300900077130008111 اصفهاناميد رضايت
6773420300900065860008111 اصفهانراضيه سلطاني
7773420300900072620008111 اصفهانسارا شاه محمديان
8773420300900052480008111 اصفهانمهدي مقنيان
9773420300900197056373111 اميديهخانم احساني   زاده
10773420300900209540545111 اهرمرضيه ولي پور
11773420300900185890006111 اهوازافروز نجف
12773420300900243520006111 اهوازاکرم تازنگ
13773420300900241310006111 اهوازسمر عظيمي
14773420300900246820006111 اهوازمهري بهميي
15773420300900223300693111 ايلامصديقه اکبري
16773420300900237130046111 آملسميه همداني
17773420300900230791813111 باقر شهرمريم عزيزي
18773420300900225910669111 بانههوشنگ صالحي
19773420300900234270069111 بروجردليلا کاوسي
20773420300900224450043111 بندرانزليسارينا نوري
21773420300900210137554111 بندرديرحسن حاتم زاده
22773420300900055370079111 بندرعباسفاطمه حاج اسمعيلي
23773420300900073230635111 بندرماهشهرمريم ابراهيمي
24773420300900083208143111 بهارستانسميه محمدي
25773420300900046470485111 بهشهرحجت اسدي
26773420300900049780485111 بهشهرمهلا علائي
27773420300900076540097111 بيرجندهانيه زماني
28773420300900190270339111 پاکدشتفاطمه نگين
29773420300900188010339111 پاکدشتفرزانه غلامي
30773420300900066150679111 پاوههتاو لهوني
31773420300900094981658111 پرديسسپيده اعرابي
32773420300900213500578111 پيرانشهرمنصور باپيرپور
33773420300900181380005111 تبريزالناز نوري زاده
34773420300900229890005111 تبريزستاره رسولي
35773420300900048720005111 تبريزمريم احمدي
36773420300900074640468111 تنکابنطيبه يعقوبي نژاد
37773420300900078420000111 تهراناذين حقيقي
38773420300900218210000111 تهرانالهه بهروان
39773420300900071700000111 تهرانامنه اقايار پور
40773420300900192040000111 تهرانآرام فاني
41773420300900211500000111 تهرانبيتا پناهي نيا
42773420300900245110000111 تهرانحبيب الله محمدي پور
43773420300900089590000111 تهرانحسن جاهد خادملو
44773420300900251770000111 تهرانحنانه مرتضوي
45773420300900191940000111 تهرانداوري
46773420300900068350000111 تهرانزينب اميري
47773420300900053770000111 تهرانستاره پاکپور
48773420300900208140000111 تهرانسيد مجيد قاضي
49773420300900227180000111 تهرانشميم فخامتي
50773420300900226080000111 تهرانصالحه پيروي
51773420300900180770000111 تهرانصديقه بيرقي
52773420300900248420000111 تهرانصفاميراحمدي
53773420300900081770000111 تهرانعسل کشميري
54773420300900058280000111 تهرانفاطمه ثابتي
55773420300900057180000111 تهرانفاطمه ساوالانپور
56773420300900091840000111 تهرانفاطمه سوادکوهي
57773420300900051570000111 تهرانقاسم سوهاني
58773420300900203630000111 تهرانمريم نيک عهد
59773420300900050460000111 تهراننسترن رياحي
60773420300900239597558111 جمراضيه قربان شوهي زاده
61773420300900222226798111 جوانروداوين سليمي زاده
62773420300900200550068111 خرم آبادفتحي
63773420300900219330434111 خماممريم عليجاني
64773420300900242440793111 خميرمسافتي
65773420300900217060084111 خميني شهراحمدي
66773420300900221060646111 دزفولرضا صدوقي
67773420300900187980646111 دزفولعالي پور
68773420300900061164384111 رضوانشهرسونا عباسي
69773420300900183270077111 رفسنجانالهام شکيبا
70773420300900082950986111 زابلعاطفه سندگل مقدم
71773420300900095330048111 ساريعاطفه شعباني
72773420300900085270048111 ساريهديه صحافي
73773420300900232230547111 سرابپروين اصلاني
74773420300900070100547111 سرابليلا دوستي
75773420300900231230675111 سنقرعلي اوسط عمراني
76773420300900207060066111 سنندجسيما زندي
77773420300900233860066111 سنندجظهير رسولي
78773420300900088500066111 سنندجکمال زارع
79773420300900194270066111 سنندجهايده روشني
80773420300900189150386111 شازندساناز محمدي
81773420300900236019356111 شانديزفاطمه صديقي خادر
82773420300900235400088111 شهر کردسحر سلطانپور
83773420300900087540086111 شهرضامهدي تاکي
84773420300900056790007111 شيراز-فارسبهار شاکر
85773420300900204450007111 شيراز-فارسبهار ميرعظيمي
86773420300900064650007111 شيراز-فارسحسن خادم الحسيني
87773420300900182690007111 شيراز-فارسفاطمه باصري
88773420300900195060007111 شيراز-فارسيسنا اميدواري
89773420300900250890436111 صومعه سرامنيره السادات باقي
90773420300900228350859111 فريدونشهرمائده اسپناني
91773420300900063230475111 فريدونکنارطاهره مهدي زاده
92773420300900092950849111 فولادشهررضا شاهپوري
93773420300900201440849111 فولادشهرسوسن ساعدي
94773420300900249010476111 قائم شهرمهسا احمدي
95773420300900067470733111 قائميهفاطمه پور قيومي
96773420300900205760037111 قمسميه کريم خان زند
97773420300900054790037111 قمغزاله افشار پور
98773420300900060450037111 قمفاطمه عابدي نژاد
99773420300900045160087111 کاشانمهلا عابدي
100773420300900216310003111 کرجزهره ميرنورالهي
101773420300900047200076111 کرمانزينب ابوحيدري
102773420300900080790067111 کرمانشاهمحمد جواد صفي پور
103773420300900059500067111 کرمانشاهندا قادري
104773420300900090300684111 کوهدشتليلا علي نيايي
105773420300900198326455111 گتوندزهرا کلهري
106773420300900184470743111 لارزهرا سلمان پور
107773420300900062420044111 لاهيجانازيتا چالاک
108773420300900084500438111 ماسالصفيه رضاپور
109773420300900075230463111 محمودآبادمهسا هاشمپور
110773420300900220310055111 مراغهمينا نبيي
111773420300900212520009111 مشهدامين سعيدي نيا
112773420300900196370009111 مشهدثمين حسيني
113773420300900215820009111 مشهدسنا تفقدي سبحاني
114773420300900086200009111 مشهدفاطمه محمودي
115773420300900238270009111 مشهدفرزانه ضيايي
116773420300900069370009111 مشهدمحمدي
117773420300900244930009111 مشهدمريم اذاني
118773420300900247230009111 مشهدمعصومه حيدري
119773420300900079180657111 ملايرفاطمه ميرزايي
120773420300900186980576111 نقدهربابه عليمردان
121773420300900193470465111 نوشهرآمنه حيدري
122773420300900093960093111 نيشابورعاطفه ملک
123773420300900206030543111 هاديشهروحيد سخايي
124773420300900240820337111 ورامينفاطمه تاجيک

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.