مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 24 اسفند تا ساعت 06:00 روز 26 اسفند

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420236200086250893111 ابرکوهخديجه مهياري
2773420236200316370038111 اراکارشا سجادي نيا
3773420236200318570038111 اراکمعصومه نظام ابادي
4773420236200105930056111 اردبيلزهرا قبادي
5773420236200078590895111 اردکانعصمت نظري فرد
6773420236200067420895111 اردکانفاطمه السادات همائي
7773420236200056490888111 اردلعاطفه صابري
8773420236200103470676111 اسلام آبادغربرعنا ازادي
9773420236200115270008117 اصفهانزهرا نوريان
10773420236200104690008111 اصفهانسحر شباهنگ
11773420236200058330008111 اصفهانسمانه رحيمي
12773420236200114760008111 اصفهانشهلا نژاد هاديان
13773420236200096400008111 اصفهانمريم شفيعي
14773420236200066270343111 الوندساناز محمودي
15773420236200080714495111 املشاکرم احمدي شاد
16773420236200089634495111 املشفرهاد علي پناه
17773420236200314760006111 اهواززهره محبي
18773420236200073760006111 اهوازسوگل پور محمدي
19773420236200064790006111 اهوازناديا فرازمند
20773420236200084200046111 آملزهرا رضوي
21773420236200062860046111 آملمهديه پروان
22773420236200098560785111 بافتراضيه صابري
23773420236200070298876111 بلداجيريحانه نادري بلداجي
24773420236200113470595111 بوکانرها محمدي
25773420236200065080578111 پيرانشهرمنصور باپير پور
26773420236200101080005111 تبريزمهسا خداياري
27773420236200081130095111 تربت حيدريههانيه موحد
28773420236200057420000111 تهرانارميتا قهرماني
29773420236200097690000111 تهرانالهام داداش زاده
30773420236200069690000111 تهرانرعنا رحيميان
31773420236200063080000111 تهرانزهرا ايزدي
32773420236200091080000111 تهرانزينب شادمان منفرد
33773420236200310740000111 تهرانسارا اسمعيلپور
34773420236200112740000111 تهرانعاطفه عباسپور
35773420236200053010000111 تهرانفرهاد خليلي
36773420236200092180000111 تهرانمژگان درعلي
37773420236200110530000111 تهرانمژگان غلامرضايي
38773420236200317450000111 تهرانمنيژه حصارکي
39773420236200315250000111 تهراننسيم بابايي
40773420236200088720000111 تهرانهدي محترم
41773420236200093427558111 جمهوشيار
42773420236200099120068111 خرم آبادليدا ماسوري
43773420236200117127443117 خنجشيما عبدالملکي
44773420236200313540646111 دزفولبهار شهوني
45773420236200106570646111 دزفولمهسا نعمتي
46773420236200082840469111 رامسرمهرناز احمدي زاده
47773420236200100616568111 رزنامير شيردل
48773420236200072540448111 رودسرحسين مرادي
49773420236200075840448111 رودسرفاطمه عليزاده
50773420236200108370048111 ساريالهام اسودي
51773420236200077640048111 ساريسميه نوري
52773420236200094470048111 ساريمرضيه بابائي
53773420236200059120547111 سرابرضا حيرت انگيز
54773420236200068740355111 سرخهحسن نجار
55773420236200116570066117 سنندجرانين درست
56773420236200079610083111 شاهين شهرمومن زاده
57773420236200074960007111 شيراز-فارسمنصوره خواجه ازاد
58773420236200076186536111 صالح آبادهادي بهادري
59773420236200111547395111 صفاشهرزهرا مهدوي
60773420236200054330436111 صومعه سرامريم طالب زاده
61773420236200090087539111 عسلويهسحر داودي
62773420236200312950849111 فولادشهرسوسن ساعدي
63773420236200095490849111 فولادشهرمريم حافظي
64773420236200052820037111 قمسيد محمد امين ال صاحب
65773420236200311760037111 قمفرزانه ازاد
66773420236200061990067111 کرمانشاهبيتا ريزه وندي
67773420236200055124666111 کلاردشتحسين صادقي
68773420236200060444447111 کياشهرايت يزداني
69773420236200083670358111 گرمسارامير سليماني
70773420236200107780378111 محلاتمحسن نجفي
71773420236200109010737111 مرودشترها مراد پور
72773420236200085080657111 ملايرزهرا زماني
73773420236200051270556111 ملکانعليمحمدي
74773420236200102590093111 نيشابورفاطمه ميرزايي
75773420236200087950437111 هشتپرشيما خسروي
76773420236200071860065111 همدانغزل عاقلان

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.