مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 10 اسفند تا ساعت 13:50 روز 12 اسفند

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420234900320100038111 اراکاحسان مقدسي
2773420234900332370038111 اراکمريم جمشيديان ثالت
3773420234900252330056111 اردبيلزهرا جليل زاده
4773420234900246660895111 اردکانعصمت نظري فرد
5773420234900268120057111 اروميهزهرا جعفرپور
6773420234900227630966111 اسفراينرقيه شکيبا
7773420234900228490676111 اسلام آبادغربمحمدپور
8773420234900293270033111 اسلام شهرعزيزي
9773420234900283200033111 اسلام شهرمعصومه اسديان
10773420234900360160008111 اصفهانالهه محسن زاده
11773420234900337670008111 اصفهانحانيه آل رسول
12773420234900292470008111 اصفهانزهرا دهقاني
13773420234900255500008111 اصفهانزهرا رحماني
14773420234900325400008111 اصفهانسهيلا زماني
15773420234900245440008111 اصفهاننجمه اميني
16773420234900257694495111 املشمريم مقتدري
17773420234900358290473111 اميرکلافاطمه سليماني
18773420234900348903168611 انديشهناديا شريفات
19773420234900272130006111 اهوازالهه زماني
20773420234900341930006111 اهوازسيامک مرادي
21773420234900251890006111 اهوازشجاعي
22773420234900258630496111 آزاد شهرطيبه درويشي
23773420234900355490945111 آشخانهمحدثه رضائي
24773420234900248910047111 بابلحميده رضا پور
25773420234900224370047111 بابلسمه اردوخاني
26773420234900316950069111 بروجردعلي رئيسي
27773420234900285830796111 بستکفضليه رحمان پور
28773420234900288930766111 بماسماعيل زاده
29773420234900294250079111 بندرعباسسميه قاسمي
30773420234900335050079111 بندرعباسمجتبي حامدي نسب
31773420234900331640079111 بندرعباسمحمود شهرياري مقدم
32773420234900284018143111 بهارستانحسابي
33773420234900261393765411 بهارستانزهرا جعفري
34773420234900250610636111 بهبهانمحمد مهاجراني
35773420234900363120485111 بهشهرمريم زکيان
36773420234900322790005111 تبريزآرزو اميري
37773420234900226630599111 تکابباقرزاده
38773420234900336760000111 تهرانبهناز رضايي
39773420234900356890000111 تهرانپروانه فتاحي
40773420234900319930000111 تهرانپور اسماعيل
41773420234900349130000111 تهرانرزا طايران
42773420234900269160000111 تهرانسميرا شيرخاني
43773420234900287100000111 تهرانسميراميس   وارسته
44773420234900233350000111 تهرانسينا حسنعلي زاده
45773420234900311110000111 تهرانفاطمه رحيمي
46773420234900344620000111 تهرانفاطمه ساوالانپور
47773420234900220970000111 تهرانفاطمه عارف صدر
48773420234900291550000111 تهرانفاطمه محمدي
49773420234900359200000111 تهرانمحمدي
50773420234900260250000111 تهرانمريم محرمي
51773420234900236650000111 تهرانمريم ملکي
52773420234900231140000111 تهرانمعيني
53773420234900280380000111 تهرانمهديه اعتمادي
54773420234900342420000111 تهرانمهري ايوبي مقدم
55773420234900277030000111 تهرانمهين سبزئي
56773420234900242310000111 تهرانموسوي
57773420234900219820000111 تهراننسترن اجاقي
58773420234900234450000111 تهرانونوشه آذري
59773420234900238007558111 جمهوشيار
60773420234900352370074111 جهرمسمانه سخنوري
61773420234900361880466111 چالوسزينب شهبازي
62773420234900289827939111 حاجي آبادحديث دهقاني
63773420234900327010068111 خرم آبادسليماني
64773420234900240330068111 خرم آبادميلاد جودکي
65773420234900262847334111 خشترباب زال پور
66773420234900278760793111 خميرسميه حسيني
67773420234900345390388111 خمينمرجان موذني
68773420234900282057443111 خنجشبنم قهرماني
69773420234900366170879111 خوانسارمژگان خوشابي
70773420234900229520397111 دماوندکرامت بخشي
71773420234900235696568111 رزنمهرنوش زمردي
72773420234900265254464111 رستم آبادشهربانو قنبرپور
73773420234900244400181311 ريسهيلا جعفري نراقي
74773420234900263630986111 زابلحسين پودينه اي
75773420234900295980066111 سنندجسروه اسمعيلي
76773420234900343810078111 سيرجانمصطفي نظري عارفي
77773420234900218910643111 شادگانآمنه روشن
78773420234900323840386111 شازندفاطمه سادات جمالي
79773420234900351497199111 شهرجديدصدرارضوان جوهري
80773420234900241930007111 شيراز-فارسحسن خادم الحسيني
81773420234900354400007111 شيراز-فارسسبحان حيدري
82773420234900338670007111 شيراز-فارسسحر اشتياق
83773420234900275393165611 فردیسفاطمه شهرابي
84773420234900297733165611 فردیسفيض الهي
85773420234900314983165611 فردیسمجتبي تقي پور
86773420234900270910746111 فسامليحه حيدري
87773420234900256910435111 فومنزهرا برزگر
88773420234900357690747111 فيروز آبادمريم فولادي
89773420234900362050476111 قائم شهرسارا رحيمي علي ابادي
90773420234900350780476111 قائم شهرمنيره   سوادکوهي
91773420234900340440733111 قائميهفاطمه پور   قيومي
92773420234900225931868611 قرچکعاطفه سادات سيدي
93773420234900279150037111 قمزهرا حکمت
94773420234900221990037111 قممحترم درويش زاده
95773420234900230960037111 قممحمد باطني
96773420234900264560947111 قوچانفاطمه تاجياني
97773420234900347230003111 کرجرويا عطار زادگان
98773420234900329300003111 کرجزينب نعمتي
99773420234900330450003111 کرجسپيده ملازاده
100773420234900328200003111 کرجسيد فاطمه وزيري فرد
101773420234900290760003111 کرجفروغ وکيلي
102773420234900339370003111 کرجندا باقري معين
103773420234900249120076111 کرمانفاطمه السادات حسيني
104773420234900326780076111 کرمانيزدانپناه
105773420234900237424447111 کياشهرايت يزداني
106773420234900317460794111 کيشمرجان کاشاني
107773420234900222224983111 گاليکشفرزانه ابدي
108773420234900276390358111 گرمسارزهرا کشمير
109773420234900321420969111 گنابادزهرا ايراني
110773420234900274400044111 لاهيجانزهرا خدمتگذار خوشدل
111773420234900281880447111 لنگرودمعصومه فريدوني
112773420234900364350378111 محلاتمريم قاسمي
113773420234900286840055111 مراغهمريم رسولي
114773420234900312130009111 مشهدجميله چين سري
115773420234900232160009111 مشهدعرفانيان
116773420234900253400009111 مشهدفاطمه متقي
117773420234900271330009111 مشهدفاطمه نعمت الهي
118773420234900324400009111 مشهدمرتضي خامس
119773420234900313813183611 مهرشهرالهام شريعت
120773420234900273123183611 مهرشهربهاره ترابي
121773420234900353053491311 مهرگانسارا يکتا
122773420234900333835967111 ميرآباداحمدنژاد
123773420234900318350835111 ميمهصانعيان
124773420234900239010085111 نجف آبادبهناز حيدريان
125773420234900254640085111 نجف آبادفاطمه موحدي
126773420234900267320484111 نکاوحيد عبدالهي
127773420234900346250735111 نور آبادعلي اکبر اقدامي
128773420234900247150437111 هشتپرشيوا جمشيدي
129773420234900259420437111 هشتپرماهان پور اکبري
130773420234900315640336111 هشتگردزهرا فلاح نژاد
131773420234900266780065111 همدانامير سرخوش
132773420234900365780065111 همدانعلي جمور
133773420234900243330065111 همدانمعصومه بابايي
134773420234900334520759111 ياسوجفاطمه حسني
135773420234900296520089111 يزدمحمد حسين يزدانشناس
136773420234900223740089111 يزدمرضيه عبدالهي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.