مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:30 روز 12 دی تا ساعت 08:15 روز 14 دی

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420229000124930008111 اصفهانزهرا مکارمي
2773420229000083130008111 اصفهانفاطمه رضوانيان
3773420229000065200008111 اصفهانفاطمه سالکي فرد
4773420229000106990008111 اصفهانمحمد ساري
5773420229000125030008111 اصفهانمطهره کبيري
6773420229000046846373111 اميديهفاطمه چراغي
7773420229000087330006111 اهوازراحله پوريوسفي
8773420229000069400006111 اهوازنسيم شاکريان
9773420229000044980739111 آبادهمرضيه ثابت قدم
10773420229000101300496111 آزاد شهرنفيسه باي
11773420229000058610047111 بابلمهسا حسن پور
12773420229000094060043111 بندرانزليسارينا نوري
13773420229000100080005111 تبريزفرح حسين پور
14773420229000063690005111 تبريزمهسا خداياري
15773420229000043040000111 تهرانپناهي
16773420229000078760000111 تهرانريحانه نياستي
17773420229000053110000111 تهرانزينب محمدي
18773420229000072140000111 تهرانشقايق حبيبي
19773420229000112840000111 تهرانصفورا قاسمي
20773420229000085520000111 تهرانضيايي
21773420229000049650000111 تهرانفاطمه قليچي
22773420229000126310000111 تهرانليلا مخبر
23773420229000089930000111 تهرانمتين صادقپور
24773420229000082210000111 تهرانمرضيه فرخ مهر
25773420229000110630000111 تهرانمرضيه مطهري راد
26773420229000088820000111 تهرانمريم سليمان زاده
27773420229000079860000111 تهرانمعصومه کيفري
28773420229000108380000111 تهرانمهديه خجسته فاضل
29773420229000075450000111 تهرانمهسا خوجيني
30773420229000070940000111 تهرانمهسا صالح آبادي
31773420229000076550000111 تهرانناديا قرباني
32773420229000081110000111 تهراننرگس برنگي
33773420229000055310000111 تهراننيلوفر حبيبي
34773420229000104440853111 تيرانفاطمه سلطاني
35773420229000098037558111 جمراضيه قربان شوهي زاده
36773420229000097010068111 خرم آبادمعصومه بهزاديان
37773420229000096910068111 خرم آبادنقي زاده
38773420229000080820064111 خرمشهرهاشمي
39773420229000091710495111 راميانسمانه حسيني
40773420229000050330495111 راميانمبينا ابراهيمي
41773420229000056200045111 زنجانمعصومه شکوهي صدر
42773420229000067670048111 سارياکرم پور خوشابي
43773420229000077740048111 سارياکرم جباري
44773420229000084290885111 ساماننرجس ذبيحي
45773420229000054230066111 سنندجهايده روشني
46773420229000062370078111 سيرجانمهسا افشار
47773420229000074200083111 شاهين شهرسارا باراني
48773420229000048270007111 شيراز-فارسطاهره قائديان
49773420229000047573164111 صفادشتگيسو سلطاني
50773420229000059293165611 فردیسبيتا جعفري
51773420229000042089566111 قاسم آباد-   خواففاطمه حسيني
52773420229000109780375111 قدسفاطمه جعفري
53773420229000093300037111 قمزهرا نوري فرد
54773420229000095500037111 قمفرناز قنبري
55773420229000086930003111 کرجزهرا جاويد
56773420229000041140003111 کرجزهرا رمضاني
57773420229000052310003111 کرجنگار معبودي
58773420229000105810794111 کيشساناز نادرنژاد
59773420229000051300447111 لنگرودافسانه رمضاني
60773420229000099590378111 محلاتسارينا نصرتي
61773420229000060843177811 محمدشهرهلاله گل کار
62773420229000092780349111 محمديهفاطمه قلي زاده
63773420229000113690054111 مرندخليل کاردان
64773420229000057150737111 مرودشتپريسا کاظمي
65773420229000066220667111 مريوانامين مدرسي
66773420229000064010667111 مريوانسونيا حسيني
67773420229000073160009111 مشهدفهيمه
68773420229000103060445111 منجيلسميه عدل خواه
69773420229000068880445111 منجيلعليرضا جواني
70773420229000102420053111 ميانهمهدي خليلي
71773420229000045060333111 نظرآبادهانيه بهرامي
72773420229000071910659111 نهاوندمحسن رضايي
73773420229000061100336111 هشتگردمحمدي
74773420229000090990065111 همدانليدا جمشيدي
75773420229000111710759111 ياسوجزهرا طيارزاده
76773420229000107740089111 يزدفتانه صلواتي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.