مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:30 روز 10 دی تا ساعت 08:30 روز 12 دی

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420228800065330033111 اسلام شهرحسين پور
2773420228800068640033111 اسلام شهرمحمد سحر خيز
3773420228800051160008111 اصفهاناسيه هاروني
4773420228800035440008111 اصفهانزهره نوروز پور
5773420228800067104479111 اطاقورعاطفه علي پور
6773420228800070990006111 اهوازکاوند
7773420228800057570006111 اهوازکيان عالي پور
8773420228800079910006111 اهوازمرجان شادان پور
9773420228800111810496111 آزاد شهرعاطفه مجتبايي
10773420228800036250439111 آستاراحسين لقمان نيا
11773420228800047938476111 باغ بهادرانمهدي عابدي
12773420228800112950756111 برازجانسيد حسن جعفري
13773420228800072910069111 بروجردليلا راستي
14773420228800064710075111 بوشهرميعاد شادکام
15773420228800108250339111 پاکدشتمهدي شامحمدي
16773420228800062953761111 پرندمينا ملکي
17773420228800043990005111 تبريزفاطمه جديدي
18773420228800061930005111 تبريزمهري مقدم راد
19773420228800069230000111 تهرانحميرا عباس نژاد
20773420228800044590000111 تهرانسميراميس وارسته
21773420228800106620000111 تهرانشيرين پيمان
22773420228800114480000111 تهرانطيبه علي بلندي
23773420228800102210000111 تهرانفرزانه جباري
24773420228800040180000111 تهرانگلاره خليلي
25773420228800101110000111 تهرانليلا ملکي
26773420228800100010000111 تهرانمريم سليمان زاده
27773420228800042380000111 تهرانمعصومه برنا
28773420228800075890000111 تهرانمليحه لعل دشتي
29773420228800105520000111 تهرانمهري ايوبي مقدم
30773420228800113380000111 تهرانمينا جنتي خواه
31773420228800050130074111 جهرممستانه رحمانيان
32773420228800054150646111 دزفولبهناز شهوني
33773420228800049140698111 دهلراننسيبه سبزواري
34773420228800076860758111 دوگنبدانمحمد رفيعي پور
35773420228800107610181311 ريحيدري
36773420228800037150734111 زرقانهاجر ناصري
37773420228800077800478111 زير آبهانيه صالحي
38773420228800033440066111 سنندجغزال مقدم
39773420228800038950066111 سنندجمريم حاجي وند
40773420228800058350078111 سيرجانسپيده اقاجاني
41773420228800045540083111 شاهين شهراکرم ساماني
42773420228800059448837111 شلمزاريگانه
43773420228800055120088111 شهر کردمحمد هاشم غلامي
44773420228800110790007111 شيراز-فارسرها کنعاني
45773420228800074500007111 شيراز-فارسزهرا رئوفي
46773420228800032030007111 شيراز-فارسمريم کاظمي
47773420228800078910007111 شيراز-فارسمونا پيراسته
48773420228800066350494111 علي آبادمليحه جهاني راد
49773420228800053630859111 فريدونشهرناهيد سپياني
50773420228800034120746111 فساطيبه زارعپور
51773420228800052460849111 فولادشهرمريم کوچکي نژاد
52773420228800060610375111 قدسصدف سلطاني
53773420228800104330037111 قمصفيه کرماني
54773420228800073990003111 کرجفاطمه بتولي
55773420228800063930003111 کرجفاطمه کشاورز
56773420228800109010076111 کرماناسيه ايلاقي
57773420228800056950076111 کرمانحوريه اسلامي
58773420228800041400067111 کرمانشاهفاطمه شير محمدي
59773420228800039180454111 ماهنشاناکرم اژند
60773420228800031330463111 محمودآبادحميده بابائي
61773420228800030780657111 ملايرندا اقائي
62773420228800046220735111 نور آبادزهرا زندي
63773420228800048910065111 همدانليلا اردکان
64773420228800071460759111 ياسوجفائزه نظر پور
65773420228800103290759111 ياسوجمهران غفاري

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.