مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:20 روز 7 دی تا ساعت 09:30 روز 10 دی

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420228600076220456111 ابهرسميه حسيني
2773420228600144570038111 اراکمليحه پاک بين
3773420228600072500057111 اروميهسميه احمدي
4773420228600157630676111 اسلام آبادغربزينب محمد پور
5773420228600087840008111 اصفهانراضيه سلطاني
6773420228600224330008111 اصفهانزهرا مکارمي
7773420228600086740008111 اصفهانفاطمه صالحي
8773420228600132100008111 اصفهانليلا قائديها
9773420228600130890008111 اصفهاننجمه اميني
10773420228600068610006111 اهوازسيامک مرادي
11773420228600067500006111 اهوازفاطمه داودي
12773420228600093597565111 آبپخشفاطمه پاک نيت
13773420228600137460756111 برازجانسيده سکينه حسيني
14773420228600145357436111 بنارويهمحمد نوروزي
15773420228600129500043111 بندرانزليزهره مسيح
16773420228600108080079111 بندرعباسماجده يوسفي
17773420228600060160075111 بوشهررضوان فاتح
18773420228600061258565111 بوئين و مياندشتعلي شفيعي
19773420228600090810339111 پاکدشتسيده مريم حسيني
20773420228600235123761111 پرندسميه کفيلي
21773420228600228353761111 پرندعاطفه مومن زاده
22773420228600122010578111 پيرانشهرحسن قادري
23773420228600105710338111 پيشواسميه اميريان
24773420228600146760000111 تهراناحسان اسماعيلي
25773420228600222310000111 تهرانالميرا هاشمي
26773420228600080310000111 تهرانالهه احمدي
27773420228600074650000111 تهرانزهرا سادات علوي
28773420228600232380000111 تهرانزهرا گيلاني
29773420228600147860000111 تهرانساجده بهروزي
30773420228600135590000111 تهرانسحر محمدي پي
31773420228600226720000111 تهرانشقايق موسوي
32773420228600238990000111 تهرانشکوفه باقري
33773420228600065690000111 تهرانضحا نامجويان
34773420228600133380000111 تهرانعلي نجاتي
35773420228600118760000111 تهرانفاطمه توکلي نيا
36773420228600111040000111 تهرانفاطمه فراهاني
37773420228600064590000111 تهرانفاطمه قليچي
38773420228600219960000111 تهرانفرزانه شجاعي
39773420228600073550000111 تهرانليلا صحبتي
40773420228600085820000111 تهرانمهديه تقوي نيا
41773420228600153520000111 تهرانمهناز علي پور
42773420228600075760000111 تهرانمهين سبزئي
43773420228600131180000111 تهرانميترا ملکي
44773420228600071350000111 تهراننازنين عبدالهيان
45773420228600229030000111 تهرانناهيد عابديان
46773420228600059030000111 تهرانندا سيفي
47773420228600230180000111 تهراننرگس ملکي
48773420228600112140000111 تهرانهادي سرقلي
49773420228600115880466111 چالوسالهه صلاحي کجور
50773420228600100397939111 حاجي آبادزهرا عباسپور
51773420228600103400068111 خرم آبادفاطمه   يارمحمديان
52773420228600142080568111 خلخالمهسا صادقزاده
53773420228600220060084111 خميني شهرعلي حاجيان
54773420228600088080084111 خميني شهرفائزه صفار
55773420228600233088156111 خوراسگانفاطمه هاشمي
56773420228600160080748111 دارابنجمه حکيميان
57773420228600227460397111 دماوندسمانه شيرخاني
58773420228600150080758111 دوگنبداندکتر محمد رفيعي پور
59773420228600078460376111 رباطکريمسميه تاجيک
60773420228600139594493111 رحيم آبادسالار علي نژادي
61773420228600079350077111 رفسنجانهانيه محمديان
62773420228600231183973111 رودهنمعصومه حسيني
63773420228600116440181311 ريطيبه نفر
64773420228600117440045111 زنجانسعيده شيدائي
65773420228600109570045111 زنجانليلا رستمي
66773420228600143540048111 ساريمريم متوليان
67773420228600091570048111 ساريمعصومه يوسفي
68773420228600223540039111 ساوهعزيزي
69773420228600140880596111 سردشتعلي فاطميان
70773420228600077670035111 سمنانسيده سمانه ميرشفيعي
71773420228600121100443111 سياهکلعاطفه شاقلاني
72773420228600128120078111 سيرجانزهره وثوق
73773420228600125810078111 سيرجانهدي مکي آبادي
74773420228600126440036111 شاهرودفرحناز عرب حيدري
75773420228600149880036111 شاهرودمژگان شاکري
76773420228600102930083111 شاهين شهرافسانه اميغ
77773420228600120860083111 شاهين شهرروح الله نيکوصفت
78773420228600104880647111 شوشفاطمه کاوندي
79773420228600151910647111 شوشمريم فلاح
80773420228600092300007111 شيراز-فارسدينا انصاري
81773420228600221930007111 شيراز-فارسسحر گرامي
82773420228600094500007111 شيراز-فارسسعيده توکلي
83773420228600114060007111 شيراز-فارسفاطمه رحماني
84773420228600070960007111 شيراز-فارسليلا شفاعت
85773420228600236500007111 شيراز-فارسمريم پوست فروش
86773420228600148670007111 شيراز-فارسمهناز کهن
87773420228600083330007111 شيراز-فارسنيلوفر توکلي
88773420228600152130007111 شيراز-فارسهاجر فقيهي
89773420228600123713356011 صباشهرالهام ستوده
90773420228600127293165611 فردیسمريم مقدم
91773420228600096120435111 فومننسيم نظري
92773420228600158590953111 فيض آبادسجاد پور محمد
93773420228600097710034111 قزوينفاطمه موسوي
94773420228600155330034111 قزوينليلا خاني
95773420228600063100034111 قزوينمونا زماني
96773420228600154520678111 قصرشيرينمازيار محمدي
97773420228600156740037111 قمعارفه شيروئي
98773420228600095810037111 قممهتاب منصوري
99773420228600058230003111 کرجنگار رجبي
100773420228600225710076111 کرماناعظم ابراهيم پور
101773420228600218050049111 گرگانمهسا ابراهيميان
102773420228600110180969111 گنابادفرحناز حسن زاده
103773420228600138630497111 گنبد کاووسايمان مقيمي
104773420228600237390349111 محمديهپريسا افلاطوني
105773420228600124910349111 محمديهصديقه سميع پور
106773420228600081330009111 مشهدريحانه احساني
107773420228600089150009111 مشهدسمانه بحري
108773420228600082710445111 منجيلعليرضا جواني
109773420228600084223183611 مهرشهرالهام قيصري
110773420228600101030085111 نجف آباداصلاني
111773420228600234640085111 نجف آبادمرضيه هاشم زاده
112773420228600062643481111 نرجهفاطمه نوري
113773420228600159973765111 نسيم شهرسهيلا فياض
114773420228600134300333111 نظرآبادمريم قره داغي
115773420228600141470464111 نورخليل رنجبر
116773420228600107500093111 نيشابوربهشتي
117773420228600136610065111 همدانسحر عطريان
118773420228600069010065111 همدانفاطمه
119773420228600113160065111 همدانمونا زيوري مهربان
120773420228600119080337111 ورامينشيرکوند
121773420228600066250089111 يزدسعيد دهقان

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.