مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 19:00 روز 4 دی تا ساعت 08:20 روز 7 دی

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420228300172080893111 ابرکوهفرزانه فلاح زاده
2773420228300088950038111 اراکعارفه
3773420228300038540056111 اردبيلفاطمه خدايي
4773420228300024640736111 اردکانرضوي
5773420228300175710057111 اروميهاسماعيل زاده
6773420228300097590676111 اسلام آبادغربزهره بالايي
7773420228300036200008111 اصفهانالهه محسن زاده
8773420228300143060008111 اصفهانزينب پيماني
9773420228300106100008111 اصفهانصفايي
10773420228300089840008111 اصفهانکشاورزيان
11773420228300023820008111 اصفهانمريم گلناري
12773420228300168710008111 اصفهانمصطفي شفيعي
13773420228300025100343111 الوندشيرمحمدي
14773420228300204053168611 انديشهحانيه محمدي
15773420228300195400006111 اهوازکاوند
16773420228300061690006111 اهوازمدينه راکي
17773420228300084050693111 ايلامسميه حيدري
18773420228300190810693111 ايلاممهين جليليان
19773420228300136200063111 آبادانسميه فرهانيان
20773420228300124150697111 آبدانانليلا بناوند
21773420228300051890046111 آملرضوان رضازاده
22773420228300080400474111 بابلسرمحبوبه جهاني
23773420228300176520785111 بافتفريده
24773420228300053290887111 بروجنزهرا رفيعي
25773420228300197390079111 بندرعباسفاطمه حاج اسمعيلي
26773420228300140270635111 بندرماهشهرهاشمي نسب
27773420228300182227394111 بواناتزهرا مقصودي
28773420228300052100075111 بوشهريزدان پرست
29773420228300095695388111 تسوجفريبا واحدالعين
30773420228300183520000111 تهرانآمنه آقايارپور
31773420228300079960000111 تهرانحبيب الله محمدي پور
32773420228300103970000111 تهرانحسنا ظفري
33773420228300094590000111 تهرانريحان اميري
34773420228300145450000111 تهرانزهرا حسيني فر
35773420228300090180000111 تهرانزهرا شهري
36773420228300173450000111 تهرانزهره وند
37773420228300186820000111 تهرانزينب منعمي
38773420228300078860000111 تهرانسحرناز نوح پيشه
39773420228300056520000111 تهرانسميه سهيل
40773420228300058720000111 تهرانسيما جنتي خواه
41773420228300026310000111 تهرانشکوفه باقري
42773420228300046450000111 تهرانصادقي
43773420228300122010000111 تهرانعبدالهي
44773420228300129720000111 تهرانعفت مهدي نيا
45773420228300177860000111 تهرانفاطمه ايماني
46773420228300062180000111 تهرانفاطمه سادات نجفي
47773420228300199200000111 تهرانفاطمه فکور
48773420228300180210000111 تهرانفائزه پورمتشکر
49773420228300189130000111 تهرانمجتبي پرتوزاده
50773420228300179060000111 تهرانمحبوبه محلوجي
51773420228300027420000111 تهرانمحمد ادريس زاده
52773420228300185720000111 تهرانمرجان شعباني
53773420228300050910000111 تهرانمريم عطايي
54773420228300096790000111 تهرانمريم کريمي
55773420228300125310000111 تهرانمژگان قنبري
56773420228300170140000111 تهرانميترا صابرپور
57773420228300030770000111 تهراننرگس هدايتي
58773420228300059820000111 تهراننيلوفر حبيبي
59773420228300040610658111 تويسرکانليلي سوري
60773420228300193765498111 تيکمه داشمعصومه عبدي
61773420228300128154455111 جيرندهفاطمه درويشي
62773420228300141990084111 خميني شهرفاطمه ابراهيمي
63773420228300091710367111 دامغانسعيد خدابنده لو
64773420228300208080646111 دزفولنرگس سديره
65773420228300093350758111 دوگنبداننيلوفر رفيعي
66773420228300123500376111 رباطکريماحسان شهرياري
67773420228300105714384111 رضوانشهرتارا اشرفي
68773420228300184120448111 رودسرساره طاهري
69773420228300188520448111 رودسرعليرضا اديب
70773420228300092270181311 ريعطيه خدامرادي
71773420228300203960181311 ريمريم موسوي
72773420228300171328467111 زازراناعظم شيخي
73773420228300098420098111 زاهدانفائزه خمر
74773420228300181120776111 زرندسارا مقدس زاده
75773420228300130650045111 زنجانبهزاد محمدي
76773420228300082100045111 زنجانزهرا آهني
77773420228300022690045111 زنجاننسرين همتي
78773420228300134370048111 ساريحرمت حسيني
79773420228300137670048111 ساريريحانه شکري
80773420228300102960048111 ساريفاطمه ولي پور
81773420228300045440048111 ساريکاظم کريمي
82773420228300101270547111 سرابمهسا
83773420228300044980596111 سردشتعلي فاطميان
84773420228300041230078111 سيرجانسمانه قاسمي نژاد
85773420228300133540088111 شهر کردنيلوفر شهبازي
86773420228300048670335111 شهريارفاطمه جعفري
87773420228300055130007111 شيراز-فارسدينا آروين
88773420228300029330007111 شيراز-فارسراضيه صفوي
89773420228300187640007111 شيراز-فارسفاطمه تقي پور
90773420228300060690007111 شيراز-فارسمحبوبه زاهد
91773420228300057050494111 علي آبادصالحه سميعي
92773420228300099174847111 فرح اباد   (خزراباد)مجيد گوران
93773420228300035843165611 فردیسفرشته اکبريان
94773420228300054469566111 قاسم آباد- خواففاطمه حسيني
95773420228300086220476111 قائم شهرفتاحي
96773420228300131717465011 قره بلاغراحله اينالو
97773420228300100280034111 قزوينفاطمه رحماني
98773420228300201790037111 قمتلاشان دولتي
99773420228300142060037111 قمزهرا حکمت
100773420228300206300037111 قمنورا اردکاني
101773420228300081470087111 کاشانفاطمه جعفري
102773420228300127780087111 کاشانماريا عرفان
103773420228300139100003111 کرجزهرا رمضاني
104773420228300043230076111 کرمانشيوا منصوري
105773420228300194780076111 کرمانمعصومه افضلي
106773420228300207610067111 کرمانشاهيسنا بيگزاده
107773420228300047120684111 کوهدشتسعيده تيموري
108773420228300174594983111 گاليکشنسرين نادرزاده
109773420228300087290358111 گرمسارفاطمه احساني
110773420228300205129365111 گلبهارنعيمي
111773420228300083100044111 لاهيجانالناز
112773420228300202650044111 لاهيجانالهام اتحادي
113773420228300037160044111 لاهيجانآزاده عليزاده
114773420228300049440044111 لاهيجانزهرا خدمتگزار
115773420228300135060044111 لاهيجانسميرا ساغري
116773420228300085300044111 لاهيجاننظيفه حسيني
117773420228300178390438111 ماسالفهيمه عزيزي
118773420228300198220463111 محمودآبادآرزو کوچکي
119773420228300028440009111 مشهدزهره عليحسيني
120773420228300121820009111 مشهدستاره مجاهدپور
121773420228300126330009111 مشهدفرشته شهدوست
122773420228300169910009111 مشهدفهيمه ناجي
123773420228300039610009111 مشهدگران ناز رحيم آبادي
124773420228300200690009111 مشهدمرادي
125773420228300132990009111 مشهدمريم الماسي
126773420228300192400009111 مشهدمينا تشکري
127773420228300191883183611 مهرشهرالهام شريعت
128773420228300042690053111 ميانهصالحي
129773420228300196830839111 نائينعفت زندواني
130773420228300138740085111 نجف آبادفاطمه چراغي
131773420228300144780735111 نور آبادمحبوبه باغباني
132773420228300104050759111 ياسوجشهرزاد شاهزاده

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.