مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 28 آذر تا ساعت 08:00 روز 30 آذر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420227600097050057111 اروميهنسرين غني زاده
2773420227600094868941611 اشکذرفاطمه دهقاني
3773420227600106200008111 اصفهانالهه محسن زاده
4773420227600082230008111 اصفهانآسيه هاروني
5773420227600063200008111 اصفهانفهيمه سادات
6773420227600089950008111 اصفهانمريم کيانپور
7773420227600115230343111 الونداحسان ابوالقاضي
8773420227600066494495111 املشمهشيد مهدوي
9773420227600078660648111 انديمشکصبا ناظري
10773420227600038300006111 اهوازرقيه قنبري
11773420227600088640006111 اهواززينب ارزاني
12773420227600040550006111 اهوازسميه آل خميس
13773420227600079670006111 اهوازشيما خدادادي
14773420227600058440006111 اهوازشيما کشاورز
15773420227600134990006111 اهوازمريم مهدي پور
16773420227600121620006111 اهوازنگين زواري
17773420227600104740359111 ايوانکيفاطمه قاسمي
18773420227600114080739111 آبادهسميه فلاحت پيشه
19773420227600073330046111 آملفرزانه محمدي
20773420227600059320079111 بندرعباسمحمد دهتايي
21773420227600124300075111 بوشهرالهام آرميون
22773420227600057153761111 پرندمهرناز کهنداني
23773420227600075160005111 تبريزسيده فاطمه حسينلر
24773420227600092461933811 تجريشفاطمه قائمي
25773420227600055640095111 تربت حيدريهسميه بهشتي
26773420227600029720000111 تهراناشرف غلامي مقدم
27773420227600065590000111 تهرانبهارک مفتاحي
28773420227600123210000111 تهرانپريا ربيعي
29773420227600105280000111 تهرانترانه انثاري
30773420227600131080000111 تهرانتصيري
31773420227600035380000111 تهرانخيراللهي
32773420227600071250000111 تهرانسعيد زنگنه
33773420227600044350000111 تهرانشکوفه باقري
34773420227600110840000111 تهرانشيوا علينقي
35773420227600062280000111 تهرانغلامرضا جعفري
36773420227600041040000111 تهرانفاطمه ابهري
37773420227600133280000111 تهرانليلا سلماني
38773420227600095790000111 تهرانمجتبي پرتوزاده
39773420227600061180000111 تهرانمريم مرداني
40773420227600031970000111 تهرانمريم ياراحمدي
41773420227600077860000111 تهرانمهرداد توان
42773420227600135480000111 تهراننيلوفر نوحي
43773420227600108590000111 تهرانهانيه موحد
44773420227600107910466111 چالوسساناز ابراهيم زاده
45773420227600069220068111 خرم آبادزهرا ناصري
46773420227600103300068111 خرم آبادشيما يار احمدي
47773420227600126150397111 دماوندسميه کربلائي مهدي
48773420227600090784464111 رستم آبادفاطمه فرجي
49773420227600068220734111 زرقانراضيه نجفي
50773420227600129630776111 زرندسارا مقدس زاده
51773420227600074330045111 زنجانمقدس گنج خاني
52773420227600111720045111 زنجاننسرين همتي
53773420227600093670048111 ساريفاطمه کاسه گر
54773420227600119490596111 سردشتعلي فاطميان
55773420227600076470035111 سمنانحديث مکيان
56773420227600120620035111 سمنانمهناز محموديان
57773420227600125744354111 شفتفاطمه شاکري
58773420227600072060007111 شيراز-فارسزهره اميري
59773420227600034990007111 شيراز-فارسمنصوره مخبري
60773420227600028290883111 فرخ شهرسميرا حيدري
61773420227600113220859111 فريدونشهرفاطمه تقوي
62773420227600083120746111 فسافرنوش حسن زادگان
63773420227600128010375111 قدسسارا پروين
64773420227600109320666111 قروهمحمد فعله گري
65773420227600096500034111 قزوينحديثه
66773420227600056520678111 قصرشيرينمازيار محمدي
67773420227600101790037111 قمناديا قيم
68773420227600043154694111 کتالم وسادات   شهرمهرناز احمدي زاده
69773420227600138100003111 کرجسيد محمد طاهرزاده
70773420227600054720003111 کرجمرتضي صالحي
71773420227600137990003111 کرجمطهره همتي
72773420227600118780067111 کرمانشاهزهرا طالب
73773420227600098767346111 کوارزهرا حميدي
74773420227600116914346111 کوچصفهانراضيه محبوب
75773420227600091810565111 گرميبتول مسيب زاده
76773420227600102374364111 گوراب زرميخمهسا حميد نيا
77773420227600032370743111 لارزهرا سلمان پور
78773420227600030160743111 لارساحره دامن کشان
79773420227600015930044111 لاهيجانمحمد خوانساري
80773420227600036814453111 لوشانليلا پوررحيم
81773420227600080740566111 مشگين شهرغايب زاده
82773420227600047180566111 مشگين شهرکبري اکبري
83773420227600132100009111 مشهداميرحسين ناصري
84773420227600100690009111 مشهدزهره موسوي
85773420227600045370009111 مشهدشيما رشيدي دشت بياض
86773420227600136500009111 مشهدفاطمه سادات آشگران
87773420227600039710009111 مشهدم هادي زاده
88773420227600033100009111 مشهديزدان دوست
89773420227600048900699111 مهرانمجتبي ناصري
90773420227600081130333111 نظرآبادصداقت
91773420227600112470735111 نور آبادمرضيه گودرزي
92773420227600070470465111 نوشهرندا بيگلريان
93773420227600122010749111 ني ريزفهيمه عباسي
94773420227600037500093111 نيشابوراحمد کياني نيک
95773420227600099290543111 هاديشهرالهام خلفي
96773420227600060200336111 هشتگردزهرا انعامي
97773420227600042060065111 همدانتيموري
98773420227600064400065111 همدانفاطمه ويسي
99773420227600117470065111 همداننسترن راعيان
100773420227600016326359111 هنديجانفرزانه احمدي مقدم
101773420227600046520759111 ياسوجپريا جليلي
102773420227600067250089111 يزدبهاره اصلاني
103773420227600130440089111 يزدعاطفه آب انباري
104773420227600127080089111 يزدفهيمه سالاري

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.