مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 21 آذر تا ساعت 09:45 روز 23 آذر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420226900132300038111 اراکسعيده نصري
2773420226900199460057111 اروميهفاطمه همتي
3773420226900124780654111 اسدآبادعليرضا محمودي
4773420226900128393187111 اشتهاردمينا بهشتي
5773420226900185740008111 اصفهانالنااحمدي
6773420226900067710008111 اصفهانآرزو کشاني
7773420226900170160008111 اصفهانزهرا احمدي
8773420226900195810008111 اصفهانشهلا مهدي پور
9773420226900189150008111 اصفهانفرزانه فروغي
10773420226900104980648111 انديمشککبري صداقتي
11773420226900179880006111 اهوازمهتاب رئيسي
12773420226900110470693111 ايلامناصر سارايي
13773420226900184350693111 ايلامهانيه قدمي
14773420226900159760694111 ايوانسميه شهبازيان
15773420226900155350694111 ايواننگين شهبازيان
16773420226900206290874111 آران و بيدگلفاطمه برادران
17773420226900093780444111 آستانه اشرفيهشقايق يوسفي نژاد
18773420226900119740046111 آملاسماعيل محسني
19773420226900191570047111 بابلمجيد گلعليزاده
20773420226900127176967111 بدرهمريم عليزاده
21773420226900100540756111 برازجانزينب غريبي
22773420226900106150756111 برازجاننسرين حقيقت
23773420226900181100043111 بندرانزليمهديه جمالي
24773420226900103977979111 بندرجاسکزهرا محمدي
25773420226900071740079111 بندرعباسساناز جلالي
26773420226900107910635111 بندرماهشهرپريسا عباسي
27773420226900157910075111 بوشهرزهرا باقري
28773420226900133810339111 پاکدشتزهرا موسويان
29773420226900131670377111 پرندکمهدي ميرزايي
30773420226900177804386111 پره سرسوگند ايلدار
31773420226900083130005111 تبريزسميرا شيدي
32773420226900174800599111 تکابامير اسمعيلي
33773420226900171080468111 تنکابنسعيد گليج
34773420226900135220468111 تنکابننسرين کزازي
35773420226900094790000111 تهرانالهام هاشمي
36773420226900064590000111 تهرانانيس مبهوت
37773420226900118760000111 تهرانبهاره عامريون
38773420226900153520000111 تهرانپور اسماعيل
39773420226900188230000111 تهرانتوسلي
40773420226900190480000111 تهرانزهرا آباريان
41773420226900068990000111 تهرانزهره عموزيدي
42773420226900161380000111 تهرانسميه ساريخاني
43773420226900129930000111 تهرانسميه مقدم پور
44773420226900111040000111 تهرانشقايق معشوري
45773420226900115450000111 تهرانشقايق موسوي
46773420226900180420000111 تهرانعليرضا پير اصغري
47773420226900080310000111 تهرانفاطمه ثابتي
48773420226900194890000111 تهرانفرهاد خليلي
49773420226900069100000111 تهرانفهيمه علي حسين زاده
50773420226900092590000111 تهرانمبينا ناطقي
51773420226900120010000111 تهرانمجيد قديمي
52773420226900109790000111 تهرانمرجان وليزاده
53773420226900192690000111 تهرانمرضيه نبيوني
54773420226900117650000111 تهرانمژگان احمدي
55773420226900063480000111 تهرانمعصومه رفيعي
56773420226900154620000111 تهرانمهديه اعتمادي
57773420226900091480000111 تهراننسترن باقري
58773420226900087030000111 تهراننيلوفر رحيمي
59773420226900099244487111 چابکسرمريم ابوالقاسمي
60773420226900039290843111 درچه پيازبتول پناهي
61773420226900134980646111 دزفولبهناز شهوني
62773420226900075490469111 رامسرمهلا قنبري
63773420226900125050495111 راميانحوا ابيل   غلامي
64773420226900008470181311 ريفيروزه سماوات
65773420226900193860986111 زابلمعصومه سلماني
66773420226900074460847111 زرين شهرفاطمه عطايي
67773420226900010930048111 ساريالهام اسودي
68773420226900089320048111 ساريفاطمه بغيازي
69773420226900200060048111 ساريمونا غفاري
70773420226900183590885111 ساماننرگس کاوياني
71773420226900122440096111 سبزوارنسترن ده ابادي
72773420226900203696877111 سرابدورههادي ميرزاوند
73773420226900097420536111 سردرودفرزانه زينالي
74773420226900205780078111 سيرجانهانيه محمودآبادي
75773420226900077980335111 شهريارمريم حق شناس
76773420226900088150335111 شهريارمريم وليپور
77773420226900096710007111 شيراز-فارسپريسا امين صفايي
78773420226900168810007111 شيراز-فارسزهرا جعفري
79773420226900108400007111 شيراز-فارسسيما فهندژ   سعدي
80773420226900066500007111 شيراز-فارسطاهره قهرماني
81773420226900121820007111 شيراز-فارسليلا محترم
82773420226900061954574111 صائين قلعهمريم واعظي
83773420226900072670436111 صومعه سرامطهره الماسي
84773420226900156050436111 صومعه سراهانيه فاتحي
85773420226900114350849111 فولادشهرالهه ترنگان
86773420226900204500435111 فومنسمانه يوسف پناه
87773420226900086220375111 قدسسارا پروين
88773420226900040650034111 قزوينزهرا مشاط
89773420226900113160037111 قمفاطمه رادمهر
90773420226900102330087111 کاشانزهرا سادات حجازي
91773420226900169460087111 کاشانطاهره جعفر زاده
92773420226900090640087111 کاشانلاله مداح
93773420226900175160003111 کرجافسانه رادفر
94773420226900011250003111 کرجحسين صفي
95773420226900201380003111 کرجعليرضا خوانساري بختياري
96773420226900073860003111 کرجنگار معبودي
97773420226900158800488111 کردکويمهرنوش کريم نژاد
98773420226900162570076111 کرمانحوريه اسلامي
99773420226900013230076111 کرمانزهرا خسروي
100773420226900098290076111 کرمانسمانه معصومي
101773420226900085294346111 کوچصفهانهانيه مهري
102773420226900076904983111 گاليکشناهيد قرباني
103773420226900187320049111 گرگانبهاره آقاياري
104773420226900101160049111 گرگاننادره منتظري
105773420226900126127434111 لامردليلا نمازي
106773420226900105060044111 لاهيجانحميرا ورزند
107773420226900116230044111 لاهيجانعاتيکه مهرزاد
108773420226900178840044111 لاهيجانمحبوبه محمدي
109773420226900173050447111 لنگرودفاطمه منصوري
110773420226900172884453111 لوشانحافظ بهاديوند
111773420226900065178895111 مال خليفهسکينه کمالي
112773420226900123950737111 مرودشتپرنيا موسوي
113773420226900198220009111 مشهدزهرا قرباني
114773420226900196010009111 مشهدزهره موسوي
115773420226900012960009111 مشهدشيما شهامتي
116773420226900079080009111 مشهدشيوا محمدلو
117773420226900182540009111 مشهدفاطمه طالقاني
118773420226900009610009111 مشهدفاطمه متقي
119773420226900078980009111 مشهدفهيمه سيني چي
120773420226900202100009111 مشهدمليحه يعقوبي
121773420226900197860657111 ملايرشادي زندي
122773420226900112610556111 ملکانيونس زرين کلاه
123773420226900186290059111 مهابادمريم کرد
124773420226900130543491311 مهرگانسهيلا تقي پور خرارود
125773420226900176010085111 نجف آباداکرم توکلي
126773420226900070083765111 نسيم شهرليلا خاقانپور
127773420226900095953431311 نصرت آبادليلا سهرابي زاده
128773420226900084840336111 هشتگردزهرا کاظمي
129773420226900160740089111 يزدفاطمه رفيعيان
130773420226900062840089111 يزدفاطمه فتوحي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.