مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:15 روز 19 آذر تا ساعت 09:00 روز 21 آذر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420226700106370038111 اراکدرنا عابدي
2773420226700079050038111 اراکفهيمه رمضاني
3773420226700050990038111 اراکمريم جمشيديان ثالث
4773420226700042930008111 اصفهانسحرناز محمدي
5773420226700031760008111 اصفهانفرناز خوروش
6773420226700019440008111 اصفهانمحمدتقي حق شناس
7773420226700085563168611 انديشهنرجس
8773420226700056200006111 اهواززهره محبي
9773420226700083100006111 اهوازفاطمه محسني
10773420226700043820006111 اهوازمرضيه آيتي
11773420226700055010693111 ايلاممرضيه يوسفي
12773420226700052890063111 آبادانمريم باقري
13773420226700053710537111 آذر شهرليلا   درخشانپور
14773420226700095640046111 آملسميه همداني
15773420226700082270046111 آملنسيم قرباني
16773420226700072330094111 بجنوردانيس گريواني
17773420226700037220756111 برازجانسيده سکينه حسيني
18773420226700097540043111 بندرانزليسارينا نوري
19773420226700075660797111 بندرلنگهفتحيه ابراهيمي
20773420226700030883765411 بهارستانمريم رسول زاده
21773420226700034230075111 بوشهررضوان فاتح
22773420226700036184386111 پره سرسوگند ايلدار
23773420226700094980338111 پيشواسميه رجبي
24773420226700093550000111 تهرانالهام جباري
25773420226700064450000111 تهرانامنه عابدي
26773420226700081280000111 تهرانبهزاد بهلولي
27773420226700039760000111 تهرانزمانيان
28773420226700110800000111 تهرانزهرا خليلي
29773420226700038650000111 تهرانزينب محمدي
30773420226700024180000111 تهرانساره رضوي
31773420226700063350000111 تهرانسپيده محمدي فر
32773420226700080180000111 تهرانسميرا عادلاني
33773420226700087890000111 تهرانسينا حسنعلي زاده
34773420226700108550000111 تهرانشيده بهبهاني
35773420226700073420000111 تهرانعاطفه تاجيک
36773420226700022970000111 تهرانعاطفه فتاحي
37773420226700092450000111 تهرانفاطمه ثابتي
38773420226700084590000111 تهرانفائزه عسکري
39773420226700040910000111 تهرانفرنوش خوش طينت
40773420226700047620000111 تهرانفرهنگ خسروباني
41773420226700091350000111 تهرانمحمد ادريس زاده
42773420226700027480000111 تهرانمحمدي
43773420226700026380000111 تهرانمريم حاجي محمدعلي
44773420226700107450000111 تهرانمريم يزداني
45773420226700104140000111 تهرانمليحه لعل دشتي
46773420226700098060000111 تهرانمهدي ابوالقاسمي
47773420226700096860000111 تهرانمهديه ميان محله
48773420226700101840000111 تهرانميترا ملکي
49773420226700088990000111 تهرانمينو اقبالي
50773420226700150080000111 تهراننيلوفر حبيبي
51773420226700028180477111 جويبارمحمد سوادکوهي
52773420226700029560786111 جيرفتمحمدرضا نوزايي
53773420226700020200466111 چالوسسيده فاطمه ميرزاحسيني
54773420226700078350466111 چالوسمنا دلدار
55773420226700045640068111 خرم آبادحسنا سليماني
56773420226700076950068111 خرم آبادفتانه خزند
57773420226700054330084111 خميني شهرزهرا وطن خواه
58773420226700067638564111 دامنهمحمد علي طاهري
59773420226700041500646111 دزفولبهناز شهوني
60773420226700051270077111 رفسنجانفائزه عرب
61773420226700046300045111 زنجانسيده بهناز فاضلي
62773420226700105330048111 ساريافشين مرادي پور
63773420226700071300048111 سارينيلوفر وحيد
64773420226700112370088111 شهر کرداکرم عيدي
65773420226700021230088111 شهر کردنسرين نظري زاده
66773420226700061300086111 شهرضافاطمه نصيري
67773420226700090960007111 شيراز-فارسشهرزاد زادگان خواجه
68773420226700049540007111 شيراز-فارسمهدي فروغي
69773420226700033057395111 صفاشهرحبيبه دهقاني
70773420226700111130436111 صومعه سراشيدا قانع
71773420226700099800666111 قروهمحمد فعله گري
72773420226700048630947111 قوچانزهرا صادقي
73773420226700058050087111 کاشاننسرين کهکشاني
74773420226700086100003111 کرجزهرا قرباني
75773420226700032350003111 کرجسپيده ملازاده
76773420226700060350003111 کرجمهرانه   بايرامي
77773420226700152400067111 کرمانشاهزهره جنتي پور
78773420226700089220067111 کرمانشاهمريم رستمي
79773420226700074353199111 کمالشهر/ش.قندینسرين شهراز
80773420226700100230674111 کنگاورمطهره الماسي پور
81773420226700070840794111 کيشمهرداد خداپناه
82773420226700044990044111 لاهيجانالهام اتحادي
83773420226700035100054111 مرندطاهره پورحسن
84773420226700077740009111 مشهدزهره موسوي
85773420226700057610009111 مشهدکيميا پور معظمي
86773420226700059810009111 مشهدمحمد اصغر زاده
87773420226700109800699111 مهرانطاهره قوچي
88773420226700025783183611 مهرشهرالهام شريعت
89773420226700062060333111 نظرآبادمريم قره داغي
90773420226700023950659111 نهاوندآيدا کياني
91773420226700066880464111 نورتانيا موسوي
92773420226700069080336111 هشتگردشبنم نجفي اصلي پاشاکي
93773420226700068780065111 همدانفرشته حجتي
94773420226700102860065111 همدانمحدثه نادري
95773420226700065470065111 همدانمعصومه بابايي
96773420226700151100065111 همدانمنصور سينا

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.