مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 01:30 روز 12 تیر تا ساعت 06:00 روز 14 تیر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420310700054820038111 اراکسپيده مقصودي
2773420310700160520056111 اردبيلخديجه حسن زاده
3773420310700278490895111 اردکانسميرا دشتي
4773420310700288560895111 اردکانفاطمه السادات همائي
5773420310700126420033111 اسلام شهرپروين قاسمي
6773420310700167790033111 اسلام شهرحسين پور
7773420310700053210033111 اسلام شهرفاطمه عزيزي
8773420310700066890008111 اصفهاناسيه هاروني
9773420310700072550008111 اصفهانبهنوش نوراني
10773420310700064690008111 اصفهانپريسا هادي زاده
11773420310700084820008111 اصفهاندهنوي - مطهره کبيري
12773420310700284030008111 اصفهانمائده نصوحيان
13773420310700088224495111 املشفرهاد علي پناه
14773420310700279156373111 اميديهنيايش ناصري
15773420310700079150648111 انديمشکقلاوند
16773420310700110840006111 اهوازاسما قنواتي
17773420310700162380006111 اهوازرضا خاني
18773420310700276960006111 اهوازمريم بهروزي
19773420310700168990006111 اهوازمهدي فتحي
20773420310700109740459111 آب برزينب خاني
21773420310700169470047111 بابلسميه قنبرپور
22773420310700057373354111 باغستاننسترن تاجيک
23773420310700083569698111 بجستانسارا ابراهيم زاده
24773420310700294950756111 برازجانسميه لهسايي
25773420310700105330756111 برازجانعسکر موسوي مطلق
26773420310700097460887111 بروجنزهرا رحماني
27773420310700098938876111 بلداجيسميه صفيان بلداجي
28773420310700061960079111 بندرعباساسما کمالي
29773420310700172230079111 بندرعباسمرتضي حيدري
30773420310700052230595111 بوکانامينه مرزنگ
31773420310700056718454111 پيربکرانفاطمه وکيلي
32773420310700281420005111 تبريزسهيلا ارجمند
33773420310700086720005111 تبريزشبنم نفيسا
34773420310700108480005111 تبريزليلا زارعمند
35773420310700120800005111 تبريزمريم ايلاتي
36773420310700282520005111 تبريزملاحت گرگري
37773420310700082800000111 تهرانبهناز ذاکري
38773420310700124700000111 تهرانپوراسماعيل
39773420310700104570000111 تهرانراحله صمدي
40773420310700291970000111 تهرانريحانه عباسي
41773420310700069380000111 تهرانزهرا چراغلو
42773420310700118040000111 تهرانزهرا نجفي
43773420310700085110000111 تهرانسپيده محمدي فر
44773420310700117940000111 تهرانسعيد محمودخاني
45773420310700063770000111 تهرانعلي نجاتي
46773420310700269590000111 تهرانفاطمه رحيمي
47773420310700164970000111 تهرانفائزه عسکري
48773420310700175140000111 تهرانليلا آقچاي
49773420310700068280000111 تهرانمائده اقائي
50773420310700112430000111 تهرانمحبوبه حسني
51773420310700078350000111 تهرانمحبوبه رام
52773420310700290870000111 تهرانمحمدي
53773420310700293180000111 تهرانمرضيه بقايي
54773420310700159420000111 تهرانميترا رضايي
55773420310700137840658111 تويسرکانراحله طهماسبي
56773420310700103060944111 جاجرمشيوا رحيمي
57773420310700119297558111 جمهوشيار
58773420310700292084596111 چورزقسيما خدادادي
59773420310700283848346111 حبيب آبادفاطمه خيري
60773420310700166400068111 خرم آبادحسنا سليماني
61773420310700114334339111 خشکبيجاراعظم گل محمدي
62773420310700060787866111 درب بهشتليلي عادلي
63773420310700171370397111 دماوندآرش جدي
64773420310700116810688111 دورودمهسا پورسعيد
65773420310700096527856111 رابرعصمت نصيري
66773420310700055400448111 رودسرحکيمه قديري
67773420310700127890181311 ريمريم جوادي
68773420310700081780986111 زابلبابک مسعودي
69773420310700070610986111 زابلعلي پاکدامن
70773420310700122520066111 سنندجشادي عليپور
71773420310700272790083111 شاهين شهرروح الله نيکوصفت
72773420310700094930083111 شاهين شهرشهناز مومني
73773420310700102720088111 شهر کردسميرا بهروزي
74773420310700087010775111 شهربابکفاطمه الهي
75773420310700285470086111 شهرضانسيم سالک
76773420310700071350007111 شیرازاوا حميدي
77773420310700111040007111 شیراززهرا رئوفي
78773420310700077960007111 شیرازساناز رامشگر
79773420310700174760007111 شیرازساناز شريفي
80773420310700165790007111 شیرازسيده فاطمه فقيه
81773420310700275960007111 شیرازفاطمه شريف زاده
82773420310700273760007111 شیرازليلا گواهي
83773420310700121110007111 شیرازميترا کرمي
84773420310700062676746111 صحنهنيلوفر علي ياري
85773420310700113614847111 فرح اباد (خزراباد)مجيد گوران
86773420310700107270475111 فريدونکنارفاطمه شيرزاد
87773420310700075160435111 فومنميترا احمد پور
88773420310700286910476111 قائم شهرمهسا خان محمدي
89773420310700074550034111 قزوينالهه هادي
90773420310700059930034111 قزوينزهرا صادق
91773420310700271450034111 قزوينسحر نيکمردنمين
92773420310700270350034111 قزوينعاطفه فرهادي
93773420310700161970003111 کرجبهاره ترابي
94773420310700277760003111 کرجسميرا اندايش
95773420310700173250003111 کرجفاطمه صمدي
96773420310700123910003111 کرجمهرناز صفي
97773420310700163960076111 کرمانانيس مدايم زاده
98773420310700289810076111 کرمانرباب مرتضوي
99773420310700073930076111 کرمانزينب علينقي
100773420310700058886455111 گتوندزهره زماني
101773420310700274330049111 گرگاننادره منتظري
102773420310700067640358111 گرمسارحسيني
103773420310700125200447111 لنگرودمحمدحسين آذرهوش
104773420310700287493177811 محمدشهرپروين برخورداري
105773420310700076890054111 مرندخليل کاردان
106773420310700100690566111 مشگين شهرآرزو پورمند
107773420310700051420009111 مشهدعلي مسرت
108773420310700049160009111 مشهدفاطمه شادکاني
109773420310700065640657111 ملايرفاطمه ميرزايي
110773420310700280640597111 مياندوآبمحرم حاجي وند
111773420310700170670896111 ميبدفاطمه ثقفي
112773420310700101103765111 نسيم شهرميثم صفري
113773420310700050210333111 نظرآبادجمالي
114773420310700099460659111 نهاوندمعصومه شجاعيان
115773420310700115960337111 ورامينزهرا بهرامي
116773420310700080570759111 ياسوجمهدي نوري پور
117773420310700106230089111 يزدبي بي تاج جعفرياني

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.