مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 03:00 روز 31 خرداد تا ساعت 15:00 روز 2 تیر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420309600325730895111 اردکانعصمت نظري فرد
2773420309600052440057111 اروميهحکيمه قرباني
3773420309600080890033111 اسلام شهرنجاتي
4773420309600369290008111 اصفهاناردلان معمار
5773420309600053300008111 اصفهانالهه محسن زاده
6773420309600021890008111 اصفهانسمانه حسيني
7773420309600026400008111 اصفهانفريبا ابراهيمي
8773420309600045440008111 اصفهانمنيژه شفاعت
9773420309600094740343111 الوندازيتا خنجري
10773420309600324186373111 اميديهريحانه طيبي
11773420309600370230006111 اهوازنسرين براتي فر
12773420309600025010693111 ايلاممحبوبه دارابي
13773420309600328080344111 آبيکفهيمه حسيني
14773420309600048630874111 آران و بيدگلفاطمه انتظاريان
15773420309600342710444111 آستانه اشرفيهپروانه خيرجو
16773420309600092540046111 آملرضوان رضا زاده
17773420309600344490756111 برازجانسيد محسن جعفري
18773420309600360220756111 برازجانلعيا رزمجو
19773420309600376900487111 بندر گزحسن رياحي
20773420309600322156356111 بندرامام خمينيرضا حسيني دوست
21773420309600355390079111 بندرعباسمهسا محسن پور
22773420309600022570079111 بندرعباسنازنين مرادي
23773420309600374420079111 بندرعباسو.پيشداد
24773420309600327548976111 بهابادفاطمه کارگر
25773420309600382880075111 بوشهرزهرا حيدري
26773420309600069670005111 تبريزراحله نجمي
27773420309600095470005111 تبريزمحمد منصوري
28773420309600070291933811 تجريشراضيه يگانه
29773420309600051910468111 تنکابنزينب حقيقت پور
30773420309600358930468111 تنکابنمسيمين ميرزا مفخمي
31773420309600083690000111 تهراناشرف غلامي مقدم
32773420309600100940000111 تهراناميد حسني
33773420309600091550000111 تهرانبهارک مفتاحي
34773420309600049030000111 تهرانتبسم عاشوري
35773420309600103250000111 تهرانحامد تقي زاده
36773420309600047820000111 تهرانحسن شاه حسيني
37773420309600356100000111 تهرانرضوي
38773420309600353790000111 تهرانروشا چگيني
39773420309600096060000111 تهرانزهرا پاکدامن
40773420309600038860000111 تهرانزهرا غلامي
41773420309600363860000111 تهرانسپيده جامه
42773420309600357200000111 تهرانسپيده محمدي فر
43773420309600321380000111 تهرانسيده محبوبه اشرفي
44773420309600059100000111 تهرانسيما نصر
45773420309600105450000111 تهرانصالحي فر
46773420309600019820000111 تهرانفاطمه قليچي
47773420309600086990000111 تهرانفاطمه نبيوني
48773420309600046720000111 تهرانفاطمه نعيمي
49773420309600097160000111 تهرانکيانا بلوريان
50773420309600035550000111 تهرانليلا صحبتي
51773420309600056790000111 تهرانماربه ابراهيمي
52773420309600036650000111 تهرانمائده فکور
53773420309600085890000111 تهرانمريم جعفر زاده
54773420309600372820000111 تهرانمريم سليماني
55773420309600024380000111 تهرانمعصومه خداقلي پور
56773420309600102140000111 تهرانمهسا نوذري
57773420309600082590000111 تهرانميترا رضايي
58773420309600333650000111 تهرانميلاد مراديان
59773420309600020970000111 تهراننيلوفر هاشمي شيرازي
60773420309600332550000111 تهرانهانيه موحد
61773420309600044258346111 حبيب آبادفاطمه خيري
62773420309600377560068111 خرم آبادزهرا اميري
63773420309600063570434111 خمامبيتا علي نژاد
64773420309600352640084111 خميني شهرامير خسرواني
65773420309600031300058111 خويحميرا حسنپور
66773420309600065390397111 دماوندقاسم کريمي
67773420309600341290757111 دهدشتسيما شکرايي
68773420309600054010664111 ديواندرهشب بو فاني
69773420309600066490765111 راورسمانه کمالي
70773420309600050784493111 رحيم آبادفاطمه باباخاني
71773420309600057390448111 رودسرفاطمه عليزاده
72773420309600030930181311 ريفاطمه ميرزا اقايي
73773420309600023160181311 ريمحبوبه حسني
74773420309600068150048111 ساريالميرا معتمدي
75773420309600084880048111 ساريفاطمه
76773420309600350570048111 ساريمريم متوليان
77773420309600351710039111 ساوهمهدي براتي
78773420309600027180547111 سرابسميه قاسمي
79773420309600041930035111 سمناناقبال پور
80773420309600090160035111 سمنانعاتکه سادات ترحمي
81773420309600061370066111 سنندجزهرا انتصامي
82773420309600371740066111 سنندجسوما فردوسي
83773420309600346050066111 سنندجشعله عباسي
84773420309600062270036111 شاهرودمريم منصوري
85773420309600343570083111 شاهين شهرنگار احمدي
86773420309600337420088111 شهر کردسحر کيانس
87773420309600072880088111 شهر کردسميرا بهروزي
88773420309600338180335111 شهريارمعصومه اجر لو
89773420309600107250647111 شوشمريم فلاح
90773420309600323300007111 شیرازعلي پورزارع
91773420309600064370007111 شیرازفاطمه احراري
92773420309600077740007111 شیرازفاطمه نزهت
93773420309600334470007111 شیرازمهين درستي
94773420309600347350436111 صومعه سرافرناز قرباني زاده
95773420309600043184674111 عباس آبادارزو طراوت
96773420309600368930656111 فامنينسيدحسين حسني
97773420309600329800746111 فساطاهره غلامي
98773420309600040810747111 فيروز آبادسمانه بيات
99773420309600336570034111 قزوينفاطمه جهاني
100773420309600034370037111 قمغزاله افشار   پور
101773420309600375690458111 قيدارمهتاب قرباني
102773420309600348490087111 کاشانمحمدرضا صباغيان هاتف
103773420309600378344694111 کتالم و سادات شهرمهرناز
104773420309600033650003111 کرجسيده فاطمه وزيري فرد
105773420309600320050488111 کردکويعقيلي
106773420309600364050076111 کرماناعظم مهران
107773420309600055810067111 کرمانشاهعباس سالمي
108773420309600331050449111 کلاچاينازنين پرستار
109773420309600081980674111 کنگاورزينب پاشايي
110773420309600362224346111 کوچصفهانمحدثه نيرويي
111773420309600366900794111 کيشفاطمه حبيبي
112773420309600354905685111 گيويسحر نوري
113773420309600088880044111 لاهيجانالهام اتحادي
114773420309600373610044111 لاهيجانمحبوبه خاني
115773420309600032930044111 لاهيجانمريم سرافراز
116773420309600067640044111 لاهيجانهانيه پور عطار
117773420309600093150447111 لنگرودفاطمه منصوري
118773420309600078520447111 لنگرودمليحه محمدي
119773420309600071397575111 ليککمهرزاد وفانيا
120773420309600381220438111 ماسالمحمد جواد نوراني
121773420309600330780438111 ماسالمعصومه کوهساري
122773420309600339243177811 محمدشهرپروين برخورداري
123773420309600029010463111 محمودآبادارزو کوچکي
124773420309600058740054111 مرندجواد پور همت
125773420309600359806514111 مريانجنرگس رستمي
126773420309600367180009111 مشهداعظم بيدکي
127773420309600028710009111 مشهدبي بي زهره حسني
128773420309600018640009111 مشهدسادات رحمان پناه
129773420309600340330009111 مشهدفاطمه صديقي
130773420309600060160009111 مشهدکيميا پور معظمي
131773420309600089220009111 مشهدمرتضي خامس
132773420309600380868935111 مهردشتفاطمه براتي
133773420309600349170597111 مياندوآبمحرم حاجي وند
134773420309600326950085111 نجف آبادآتوسا پورقاسمي
135773420309600079290085111 نجف آباددرخشان
136773420309600365880333111 نظرآبادمريم صداقت
137773420309600335760975111 نهبندانهاشمي
138773420309600039108746111 نوش آبادزهرا قلي زاده
139773420309600037840543111 هاديشهرليلا زاهدي
140773420309600104670437111 هشتپرحميده رستم تاش
141773420309600087220336111 هشتگردنوشن اجري
142773420309600099290065111 همدانسارا اکبري
143773420309600101010759111 ياسوجمهديه نوري پور
144773420309600361120089111 يزدبي بي تاج جعفرياني
145773420309600042780089111 يزدشقايق فلاح
146773420309600073080089111 يزدمريم نواب پور

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.