مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 29 خرداد تا ساعت 03:00 روز 31 خرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420309300108570038111 اراکسپيده خدادي
2773420309300049780056111 اردبيلرامين تنگسار
3773420309300125330056111 اردبيلفاطمه خدايي
4773420309300097910056111 اردبيلهاله اميري
5773420309300027420895111 اردکانعصمت نظري فرد
6773420309300257830966111 اسفرايننرگس هنرمند
7773420309300030540676111 اسلام آبادغربرعنا آزادي
8773420309300053980676111 اسلام آبادغربزينب محمدپور
9773420309300099670033111 اسلام شهرسهيلا سرداري
10773420309300054890033111 اسلام شهرمحمد فلاح
11773420309300165470008111 اصفهانجابر رباني
12773420309300261160008111 اصفهانزهرا سعادت
13773420309300096670008111 اصفهانفرزانه فروغي
14773420309300080053168611 انديشهبهاره برقباني
15773420309300102550006111 اهوازکيان عالي پور
16773420309300070820063111 آبادانالهام تسدي
17773420309300252220739111 آبادهمعصومه کيخايي
18773420309300247810047111 بابلحميده رضاپور
19773420309300163120756111 برازجانفرزانه قاسمي   فرد
20773420309300245690887111 بروجنشهناز بحريني
21773420309300114950766111 بممريم پاپلي
22773420309300104720043111 بندرانزليمعصومه شعباني
23773420309300045810079111 بندرعباسمهسا محسن پور
24773420309300062570635111 بندرماهشهرنسيم غريب پور
25773420309300031400485111 بهشهرمهلا عطايي
26773420309300249860569111 پارس آبادگلزار قاسم زاده
27773420309300058223761111 پرندصونا سليمي
28773420309300098493761111 پرندفاطمه عباسي
29773420309300024613761111 پرندفرزانه حياتي
30773420309300122666987111 پهلهاعظم باوير
31773420309300246230005111 تبريزهستي مهدوي
32773420309300166180395111 تفرشراضيه کتابچي
33773420309300095800599111 تکابکوثر منتظري
34773420309300071840468111 تنکابنسلوا شيرواني
35773420309300064450000111 تهرانارزو هدايتي
36773420309300069960000111 تهرانبن عباس
37773420309300109650000111 تهرانبهاره قاسمي
38773420309300110800000111 تهرانپريسا عطايي
39773420309300066650000111 تهرانحبيب زادگان
40773420309300124280000111 تهرانزينب کرباسيه
41773420309300079030000111 تهرانسميه شيخي
42773420309300063350000111 تهرانسينا حسنعلي زاده
43773420309300039760000111 تهرانطيبه مقصودي
44773420309300057690000111 تهرانعلي گنجعلي
45773420309300041010000111 تهرانفائزه اذري
46773420309300032040000111 تهرانفائزه فلاحيان
47773420309300048720000111 تهرانفرزانه جباري
48773420309300118620000111 تهرانمائده رباني
49773420309300033140000111 تهرانمرضيه سليمان خشتي
50773420309300065550000111 تهرانمريم ازادي
51773420309300074520000111 تهرانمنيژه امامي
52773420309300038650000111 تهرانمومني
53773420309300055480000111 تهراننفيسه معتمدي
54773420309300255690000111 تهرانيلدا صوفياني
55773420309300115780853111 تيرانمهناز دادخواه
56773420309300044254487111 چابکسرفاطمه بابايي
57773420309300036670068111 خرم آبادمريم جودکي
58773420309300043640367111 دامغانيگانه شاه مرادي
59773420309300256520469111 رامسرفاطمه اسحقي پور
60773420309300047500181311 ريزهرا مهدي زاده
61773420309300253370181311 ريزينب ميرزائي
62773420309300164440181311 ريوحيد نوروزي
63773420309300129860986111 زابلامير سالار طالب نژاد
64773420309300127010098111 زاهدانبراهوئي
65773420309300067460478111 زير آبنازنين شعباني
66773420309300133330048111 ساريمعصومه خاک زاد
67773420309300120960048111 سارينسم شيخ پور
68773420309300134938179911 سپاهان شهرمريم نعمتي
69773420309300258590675111 سنقراريا واعظي
70773420309300060060066111 سنندجنگين عزيزي
71773420309300106160036111 شاهرودبهاره ابراهيمي
72773420309300248780083111 شاهين شهرپريسا نوروزي
73773420309300103890083111 شاهين شهرمرضيه خسرو انجم
74773420309300107470335111 شهريارفاطمه رجماني
75773420309300035370335111 شهريارفرزانه غفارنژاد
76773420309300243010647111 شوشنسيم شکيبايي
77773420309300167104787111 شيرگاهزينب حبيب زاده
78773420309300025990007111 شیراززاهدي
79773420309300059610007111 شیرازسارا نمازي
80773420309300105960007111 شیرازسميه ديده ور
81773420309300126200007111 شیرازميترا حسني
82773420309300131760007111 شیرازميترا کرمي
83773420309300130057199111 صدراايلار قشقايي
84773420309300111984847111 فرح اباد (خزراباد)مجيد گوران
85773420309300123290977111 فردوسمينا مجد ميرزايي
86773420309300100503953111 فرمهينمعصومه علي آبادي
87773420309300026500435111 فومنالهام رحيمي
88773420309300072810476111 قائم شهرهما ميرزايي
89773420309300040520034111 قزوينفاطمه کمالي
90773420309300028200034111 قزوينفريبا ميرزايي
91773420309300052010795111 قشمسما خياط
92773420309300078840037111 قمفاطمه حاجلو
93773420309300061060037111 قمفرزانه ازاد
94773420309300112930037111 قممعصومه آزاد
95773420309300251200037111 قممهر کاشي پژان
96773420309300244440037111 قمميترا کريمي
97773420309300168270003111 کرجوحيد قنبري
98773420309300051160076111 کرمانجواد ملا مهديزاده
99773420309300037670067111 کرمانشاهراضيه منصوري
100773420309300128810067111 کرمانشاهرسول سنجابي
101773420309300121050788111 کهنوجطيبه جزيني
102773420309300076800788111 کهنوجمحبوبه اسکندري
103773420309300259830794111 کيشنسيم السادات رائي
104773420309300113300049111 گرگاننادره منتظري
105773420309300050370447111 لنگرودحسن پور
106773420309300046844453111 لوشانليلا پور رحيم
107773420309300254563177811 محمدشهرپروين برخورداري
108773420309300056563177811 محمدشهرمائده اميري
109773420309300081400463111 محمودآبادمحمدي
110773420309300042030009111 مشهدسمانه طالقاني
111773420309300029610009111 مشهدفاطمه ميرشکار
112773420309300075540009111 مشهدقنبر زاده
113773420309300250230085111 نجف آبادمرضيه هاشم زاده
114773420309300068910085111 نجف آبادنگين کاظمي
115773420309300260060333111 نظرآبادمريم صداقت
116773420309300116740465111 نوشهرمريم کيا کجوري
117773420309300117393784111 نيمورفاطمه حسيني
118773420309300077757999111 هشتبنديفاطمه مزديان
119773420309300132910884111 هفشجانليدا صابرزاده
120773420309300119640065111 همدانتهمينه کريمي
121773420309300082300065111 همداننسترن راعيان
122773420309300101810759111 ياسوجفاطمه محمدي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.