مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 04:00 روز 23 اردیبهشت تا ساعت 07:00 روز 25 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420305600106080895111 اردکانالهام طالعي
2773420305600250910895111 اردکانفاطمه السادات موسوي
3773420305600097460676111 اسلام آبادغربزينب محمدپور
4773420305600075930033111 اسلام شهرسولماز مصلحي
5773420305600107760033111 اسلام شهرفاطمه عليزاده
6773420305600112373187111 اشتهاردزهرا شاه بيگ
7773420305600053890008111 اصفهانستاري
8773420305600095370008111 اصفهانسميه کاظمي
9773420305600093160008111 اصفهانمائده محبوب
10773420305600120166373111 اميديهفاطمه حقيقت
11773420305600102350006111 اهوازامين مرعشي
12773420305600085100006111 اهوازعارف عباس پور
13773420305600064860006111 اهوازفاطمه قنواتي اصل
14773420305600055270047111 بابلسبيکه اسفنديار
15773420305600051860047111 بابلسمانه جعفري
16773420305600043990047111 بابلسودابه يداله پور
17773420305600119500047111 بابلفائزه نادري
18773420305600052270474111 بابلسرفيض اله خاتمي فر
19773420305600251220897111 بافقايزديان
20773420305600114271813111 باقر شهرزهرا کرمي
21773420305600248390756111 برازجانالا عالم
22773420305600070270555111 بنابمهسا ستوده
23773420305600088370043111 بندرانزليميلاد عاشوري
24773420305600077950635111 بندرماهشهرالهه ابوالقاسمي
25773420305600118740635111 بندرماهشهرمحمد صالحي
26773420305600096120485111 بهشهرمهلا علائي
27773420305600063150679111 پاوهسرور حاجي
28773420305600039060005111 تبريزآترين انصاري
29773420305600087810095111 تربت حيدريهزهرا مهراميز
30773420305600252180000111 تهرانالهه معصوميان
31773420305600078720000111 تهرانرحمتي
32773420305600117310000111 تهرانريحانه ابراهيم بيگي
33773420305600040700000111 تهرانزهرا جديدي
34773420305600108350000111 تهرانزهرا دبيريان
35773420305600041800000111 تهرانزينب منعمي
36773420305600115110000111 تهرانسارا قاسمي
37773420305600111700000111 تهرانشکوفه باقري
38773420305600081080000111 تهرانفاطمه ثابتي
39773420305600101630000111 تهرانمعصومه رباطي
40773420305600109450000111 تهرانمليحه لعل دشتي
41773420305600054180000111 تهرانمهسا کازراني
42773420305600042910000111 تهرانمهشيد داور
43773420305600066450000111 تهرانميترا صابر پور
44773420305600082180000111 تهرانو بيات
45773420305600060987558111 جمراضيه قربان شوهي زاده
46773420305600083427558111 جممهدي اکبر پور
47773420305600113443366111 چهارباغالهه حميري
48773420305600069250646111 دزفولالناز احمدي
49773420305600071500646111 دزفولفاطمه سفيدگر
50773420305600037840646111 دزفولمژده جساس
51773420305600110230397111 دماوندمبينا کرماني
52773420305600080470448111 رودسرسمانه رمضانخواه
53773420305600049500181311 ريزينب ميرزائي
54773420305600044180986111 زابلفروغ خليلي
55773420305600089670045111 زنجانسمانه سپهري
56773420305600036330048111 ساريزهرا عباسي
57773420305600099050048111 ساريمحبوبه دانشيار
58773420305600091230048111 سارينسيم شيخ پور
59773420305600048010547111 سرابرقيه احمدي
60773420305600092644336111 سنگرفاطمه معصومي
61773420305600038597954111 سوزافرشاد نجاتي
62773420305600072400078111 سيرجانزينب قشمي
63773420305600090440645111 شوشتررسول بهرامي کهيش
64773420305600122590007111 شیراززينب دهقاني پودنک
65773420305600100250007111 شیرازسحر چراغي
66773420305600058300007111 شیرازصمد زاده
67773420305600067270007111 شیرازفاطمه شريفي
68773420305600050480007111 شیرازفرناز فرشاد
69773420305600103550007111 شیرازنازنين فهيدي
70773420305600056670375111 قدسسيمين عباسي
71773420305600061860037111 قمفرزانه ازاد
72773420305600035060037111 قممبينا شمسي
73773420305600104200087111 کاشاننسيم فدک کار
74773420305600074620003111 کرجصدر
75773420305600121080003111 کرجطاهره سادات محمدي فر
76773420305600098160003111 کرجفروغ وکيلي
77773420305600057570076111 کرماناسما عباسقلي زاده
78773420305600094540076111 کرمانسپيده   باقرزاده
79773420305600123100067111 کرمانشاهبهاره شورابي
80773420305600059810067111 کرمانشاهراحل توسلي زاده
81773420305600073330067111 کرمانشاهصديقه همايوني
82773420305600086807964111 کنگهاديه رحماني
83773420305600084950684111 کوهدشتسيده زهرا بخشيان
84773420305600047100044111 لاهيجانالهام اتحادي
85773420305600125860044111 لاهيجانصديقه نديمي
86773420305600105917574111 لندهمرضيه ضرغامي
87773420305600249250438111 ماسالسمانه پور بخش
88773420305600068400054111 مرندنسرين ابوالقاسمي
89773420305600062670737111 مرودشتفاطمه ميلادي
90773420305600076440009111 مشهدفاطمه نجف زاده
91773420305600065590898111 مهريززينب درايي
92773420305600045150839111 نائينمائده حاجي زاده
93773420305600046740735111 نور آبادزهرا زندي
94773420305600034370465111 نوشهرمريم کيا کجوري
95773420305600116130065111 همدانسحر عطريان

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.