استخدام

تمامی عناوین شغلی مستلزم حضور فرد در انبار فروشگاه می‌باشد و بصورت دورکاری همکاری نمی کنیم. 

لذا صرفاً از ساکنین شهر رشت استخدام به عمل می‌آید.

آدرس انبار: بلوار لاکان، جنب دانشگاه آزاد، خیابان ابن سینا

  • {{value}}
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

بازه‌ی زمانی که می‌توانید در محل کار حاضر شوید: را بنویسید. بازه‌ی زمانی که می‌توانید در محل کار حاضر شوید: را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

مثلا: از 10 صبح تا 22 شب


حقوق درخواستی ماهانه: را بنویسید. حقوق درخواستی ماهانه: را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

بر مبنای 8 ساعت در روز و 6 روز هفته


نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

ترجیحا خطی که متصل به واتساپ هم باشد.

وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
عکس پرسنلی (اختیاری) را انتخاب کنید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

اگر سابقه‌ی کاری یا توانمندی خاصی دارید با جزئیات شرح دهید: را بنویسید. اگر سابقه‌ی کاری یا توانمندی خاصی دارید با جزئیات شرح دهید: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

مثلاً اگر به نرم‌افزار خاصی آشنایی یا تسلط دارید قید کنید.


سایر توضیحاتی که لازم به ذکر می‌دانید: را بنویسید. سایر توضیحاتی که لازم به ذکر می‌دانید: را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...