مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 13:30 روز 30 دی تا ساعت 08:00 روز 3 بهمن

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420230900071540893111 ابرکوهزهرا زارع زاده
2773420230900101160893111 ابرکوهمسلم فرودي
3773420230900246370057111 اروميهحديث پاشايي
4773420230900195013187111 اشتهاردحسين هادي
5773420230900058200008111 اصفهانپگاه سجاديان
6773420230900210310008111 اصفهانراضيه سلطاني
7773420230900223690008111 اصفهانزهرا فدائي
8773420230900208060008111 اصفهانزهره قيصري
9773420230900186300008111 اصفهانصالح سادات
10773420230900068520689111 الشتربهادر احمدي
11773420230900182780648111 انديمشکفاطمه چراغي
12773420230900213420006111 اهوازآرزو کرد زنگنه
13773420230900175930006111 اهوازسليماني
14773420230900190780739111 آبادهسعيده فلاحت پيشه
15773420230900073840739111 آبادهنگار ناظمي
16773420230900106470439111 آستاراخسرو پور کرمي
17773420230900090370396111 آشتيانمهسا شباني
18773420230900060520046111 آملسميه همداني
19773420230900082647417111 باب انارمليجه بهاري
20773420230900104720047111 بابلفاطمه سالاريه
21773420230900095370094111 بجنوردسارا بداتي
22773420230900184860043111 بندرانزليمنيژه نجفي نيا
23773420230900203060635111 بندرماهشهرقنواتي
24773420230900049840636111 بهبهاندانيال شوري
25773420230900065570636111 بهبهانفرزانه نخستين
26773420230900047640636111 بهبهانمريم اکبري
27773420230900173100075111 بوشهرزهرا حيدري
28773420230900063930075111 بوشهرفاطمه شجاعي
29773420230900177498565111 بوئين و مياندشتعلي شفيعي
30773420230900078840097111 بيرجندمحمد اکبر زاده
31773420230900061160339111 پاکدشتمهدي شامحمدي
32773420230900176740338111 پيشوامهران خواه
33773420230900044420005111 تبريزالناز نظمي
34773420230900091450005111 تبريزپروين خداوردي
35773420230900108140000111 تهرانايدا سجادي
36773420230900248520000111 تهرانآذين حقيقي
37773420230900222770000111 تهرانحنانه فتحي پور
38773420230900103630000111 تهرانرضا ضيايي
39773420230900249620000111 تهرانرقيه جعفري
40773420230900253080000111 تهرانزمانيان
41773420230900096450000111 تهرانزهرا شمرتي
42773420230900215010000111 تهرانزهرا نجفي
43773420230900205940000111 تهرانسپيده محمدي فر
44773420230900187590000111 تهرانسحر ذوالقدر
45773420230900077420000111 تهرانصفيه شهسواري
46773420230900194350000111 تهرانعاطفه آورزماني
47773420230900107040000111 تهرانفاطمه ثابتي
48773420230900209350000111 تهرانفاطمه روحاني
49773420230900076310000111 تهرانفاطمه طالبي
50773420230900202630000111 تهرانفاطمه قليچي
51773420230900085280000111 تهرانفاطمه مرادزاده
52773420230900093140000111 تهرانفرشته سليماني
53773420230900087480000111 تهرانليلا جانسوز
54773420230900080770000111 تهرانليلا صحبتي
55773420230900244110000111 تهرانمائده پوراسماعيلي
56773420230900225080000111 تهرانمريم بسطامي
57773420230900193250000111 تهرانمريم طالبي
58773420230900083080000111 تهرانمريم عطايي
59773420230900204840000111 تهرانمعصومه
60773420230900088590000111 تهرانمقدم
61773420230900067350000111 تهرانمهدي پرتوي
62773420230900243010000111 تهرانمهرناز محمودي
63773420230900206040000111 تهراننصيري
64773420230900181970000111 تهرانياسمن کرباسيه
65773420230900220570000111 تهرانيوسف زماني
66773420230900056327558111 جمراضيه قربان شوهي زاده
67773420230900212644487111 چابکسرفاطمه بابايي
68773420230900070930068111 خرم آبادرضوان ايزدي
69773420230900178840068111 خرم آبادمريم جودکي
70773420230900053690064111 خرمشهرروژين حاتمي
71773420230900192980696111 دره شهراميرمحمد اسماعيلي
72773420230900054400834111 دولت آباد برخواربهاره کمالي
73773420230900069290469111 رامسرميترا شيريان
74773420230900250160376111 رباطکريمشيوا ناصري
75773420230900218223973111 رودهنسميه خويي
76773420230900185270181311 ريزهرا محمد بيگي
77773420230900059293944111 زاويهمريم فرجامي مقدم
78773420230900042578493111 زاينده رودسميه شمسي
79773420230900179810048111 ساريجواد غفاري
80773420230900046200048111 ساريزهره نوع پرست
81773420230900198590668111 سقزنسرين هدايتي
82773420230900064760035111 سمناناقبال پور
83773420230900252690035111 سمنانغزاله کاشفي
84773420230900196270035111 سمناننجمه مفيدي
85773420230900075050866111 سميرممهسا
86773420230900057300066111 سنندجفرشيد گرگاني
87773420230900052130357111 شهميرزادمهدي ارام
88773420230900048910647111 شوشمرتضي ديدا
89773420230900055470645111 شوشترمهري پيامني
90773420230900079330007111 شيراز-فارسسبحان حيدري
91773420230900066960007111 شيراز-فارسطاهره ابطحيان
92773420230900254890007111 شيراز-فارسليلا کوهکن
93773420230900183890007111 شيراز-فارسمريم صعبه
94773420230900207950946111 شيرواناکرم آذري
95773420230900105640946111 شيرواننگين کريم زاده
96773420230900074884674111 عباس آبادمريم ميرچي
97773420230900224980849111 فولادشهرزينب نيک نژاد
98773420230900221670849111 فولادشهرفاطمه آريان منش
99773420230900045710747111 فيروز آبادسمانه بيات شاپرست
100773420230900043300476111 قائم شهرزهرا اکبري
101773420230900084670476111 قائم شهرعبدالله محمودي
102773420230900191650034111 قزوينآيدا قايمي
103773420230900219030034111 قزوينعفت عسکري
104773420230900214520034111 قزوينمجتبي ظاهري
105773420230900217820034111 قزويننسيم رحمان
106773420230900251790037111 قممحبوبه کشفي
107773420230900089610037111 قممعصومه ارون
108773420230900211910003111 کرجخديجه بزرگي
109773420230900092350003111 کرجصبا انتصاري
110773420230900200334666111 کلاردشتميترا معصومي
111773420230900188523199111 کمالشهر/ش.قندیحسن ترکمان نژاد
112773420230900216953199111 کمالشهر/ش.قندیذليخا اديبي
113773420230900100670998111 کنارکفاطمه ربيعي
114773420230900098867964111 کنگفاطمه سالاري
115773420230900199860877111 گلپايگانخرمي
116773420230900180550044111 لاهيجانالهام اتحادي
117773420230900062440378111 محلاتکبريا مرادي
118773420230900094880737111 مرودشتفاطمه قاسمي
119773420230900072820009111 مشهدجواد غنيمت دان
120773420230900102450009111 مشهدحسيني
121773420230900081790009111 مشهدزهرا ابويساني
122773420230900247330009111 مشهدزهره غنيمت دان
123773420230900099670009111 مشهدفاطمه رئوف
124773420230900201200657111 ملايرخديجه زندپور
125773420230900051330657111 ملايررضوان حسيني
126773420230900189610333111 نظرآبادمريم قره داغي
127773420230900097470093111 نيشابوربهشتي
128773420230900050480065111 همدانافدس مهيمني
129773420230900245130065111 همدانطاهره اسفندياري
130773420230900174130065111 همدانطيبه نامجويان
131773420230900086840089111 يزدمحمد علي مظفري
132773420230900197120089111 يزدمهرناز مهرزاده

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.