مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 24 دی تا ساعت 22:35 روز 25 دی

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420230200219984389111 اسالمفهيمه بيگي
2773420230200047670966111 اسفراينکيوانلو
3773420230200016370966111 اسفراينمينا ابراهيم آبادي
4773420230200226400676111 اسلام آبادغربايوب چراغي
5773420230200023700033111 اسلام شهررحيمه داداشي
6773420230200007280008111 اصفهانسلاله مقدادي
7773420230200257820008111 اصفهانفاطمه کريمي
8773420230200050910008111 اصفهانمرضيه مولايي
9773420230200048644495111 املشمهشيد مهدوي
10773420230200258616373111 اميديهرويا بحيرايي
11773420230200011620648111 انديمشکميثم شرافت زاده
12773420230200032770006111 اهوازامين مرعشي
13773420230200077550006111 اهوازپريسا شالباف زاده
14773420230200234100693111 ايلاممريم غفوري زاده
15773420230200009500739111 آبادهانسيه اسدي
16773420230200035300739111 آبادهسعيده فلاحت پيشه
17773420230200078980697111 آبدانانخاطره نظري
18773420230200100280537111 آذر شهرحميده انديک
19773420230200253130439111 آستاراخسرو پور کرمي
20773420230200245820444111 آستانه اشرفيهصاحبه جعفري
21773420230200244720444111 آستانه اشرفيهفهيمه باقري پور
22773420230200225690444111 آستانه اشرفيهمريم هجرتي
23773420230200236300396111 آشتيانزهرا پارسائي
24773420230200265760046111 آملفاطمه سالار
25773420230200085790047111 بابلخ امين زاده
26773420230200249440474111 بابلسرعطيه ازادي
27773420230200024620069111 بروجرداميرعلي بخشيان
28773420230200044760069111 بروجردهدي جاويد
29773420230200087220978111 بشرويهشهربانو شرکا
30773420230200224890079111 بندرعباسارزو خاکپور
31773420230200004550079111 بندرعباسنسترن طالب زاده
32773420230200037710797111 بندرلنگهاحسان کاظمي
33773420230200039300636111 بهبهاناعظم رحمتي
34773420230200040450636111 بهبهانحسين بهادري
35773420230200052720636111 بهبهانماريا رحيمي
36773420230200099740485111 بهشهرجهاني
37773420230200046620075111 بوشهرحميد مهرپويا
38773420230200038748565111 بوئين و مياندشتحسين طهماسبي
39773420230200080620097111 بيرجندنرگس رضايي
40773420230200237711658111 پرديسسعيد بزرگ نژاد
41773420230200022931658111 پرديسشيما   ميرزاجاني
42773420230200073274386111 پره سرسوگند ايلدار
43773420230200055400578111 پيرانشهرحسن قادري
44773420230200081910005111 تبريزليلا مير حيدري
45773420230200255310005111 تبريزماندانا مولودي
46773420230200010820000111 تهرانالهه لساني
47773420230200075740000111 تهرانايلار بابائي اقدم
48773420230200076840000111 تهرانرهبر
49773420230200017530000111 تهرانسحر شعبان
50773420230200079140000111 تهرانسعيد دانا
51773420230200261460000111 تهرانشکوفه باقري
52773420230200260360000111 تهرانفاطمه خاکباز
53773420230200058910000111 تهرانفاطمه قزل اياغ
54773420230200246840000111 تهرانفاطمه کجوري
55773420230200268180000111 تهرانفهيمه باقري
56773420230200092570000111 تهرانکاشي نسرين
57773420230200008570000111 تهرانليلا شيرازي نيا
58773420230200025400000111 تهرانليلا مخبر
59773420230200229010000111 تهرانمائده اقائي
60773420230200029800000111 تهرانمحمد ادريس زاده
61773420230200074630000111 تهرانمريم منتقمي
62773420230200012620477111 جويبارمحمد سوادکوهي
63773420230200093100466111 چالوسالهه صلاحي کجور
64773420230200256130068111 خرم آبادحسنا سليماني
65773420230200041140434111 خماممريم عليجاني
66773420230200062310084111 خميني شهرعلي حاجيان
67773420230200222450058111 خويزهرا قرباني
68773420230200060960748111 دارابنوشين روشني
69773420230200252330696111 دره شهرسميه
70773420230200273370864111 دهاقانمريم رجبي
71773420230200238950688111 دوروداعظم اميري
72773420230200263400469111 رامسرحميدرضا گلعلي پور
73773420230200241720376111 رباطکريمسيده زهرا خواجه
74773420230200208960077111 رفسنجانمهدي اسماعيلي
75773420230200264270448111 رودسرزينب مرتضوي
76773420230200043820448111 رودسرمهسا احمدي
77773420230200154480181311 ريالهه داوري
78773420230200057880986111 زابلطيبه طيبي
79773420230200018420045111 زنجانمريم فتحي
80773420230200213420048111 ساريسيد رحمان موسوي
81773420230200020970048111 ساريسيد محمد رنج دوست
82773420230200071420048111 ساريمجيد گوران
83773420230200006450048111 ساريمحبوبه دانشيار
84773420230200083100547111 سرابهاشم فرامرزي
85773420230200215370668111 سقزآلان پيش بين
86773420230200269120668111 سقزريحان مصطفايي
87773420230200063180035111 سمنانجميله غفاري
88773420230200094480035111 سمنانمهناز محموديان
89773420230200082520066111 سنندجظهير رسولي
90773420230200254720066111 سنندجميلاد نوروزي
91773420230200223690078111 سيرجانمهسا افشار
92773420230200097959356111 شانديزمحمد صالحي
93773420230200061620088111 شهر کردنرگس سبزيان
94773420230200248157199111 شهرجديدصدرازهرا حاجي وندي
95773420230200251760357111 شهميرزادمهدي ارام
96773420230200210420645111 شوشتراختر همت فر
97773420230200214140007111 شيراز-فارسالهام زماني
98773420230200216350007111 شيراز-فارسدريا بهفر
99773420230200217450007111 شيراز-فارسزهرا مقيلي
100773420230200102770007111 شيراز-فارسزينب زارع
101773420230200243250007111 شيراز-فارسساناز سجاديان
102773420230200221910007111 شيراز-فارسشيرين شنتيايي
103773420230200026210007111 شيراز-فارسطاهره ابطحيان
104773420230200262280007111 شيراز-فارسعلي غريبي
105773420230200098890007111 شيراز-فارسلادن شيرازي
106773420230200013840007111 شيراز-فارسمحمدحسين درخشنده
107773420230200205275386111 صوفيانسميرا قديمي
108773420230200239300436111 صومعه سرافاطمه پور جوادي
109773420230200240480554111 عجب شيرسپيده مصباحي
110773420230200033823165611 فردیسمحبوبه بختيار
111773420230200233033165611 فردیسمريم اصلاني
112773420230200267200435111 فومنالهام رحيمي
113773420230200230650476111 قائم شهرازاده علي اصغريان
114773420230200053890476111 قائم شهرسميه هاشمي
115773420230200250910034111 قزوينسارا حاتم زاده
116773420230200021910037111 قمامين پاک زمان
117773420230200059930037111 قمسعيدي
118773420230200259130037111 قمال صاحب فصول
119773420230200235590037111 قملاله
120773420230200247847476011 قيرمريم مرتضوي
121773420230200072690087111 کاشاننسرين کهکشاني
122773420230200031100967111 کاشمراعظم خاني
123773420230200005164694111 کتالم وسادات شهرمهرناز احمدي زاده
124773420230200054800003111 کرجدانيال ابراهيميان
125773420230200227110003111 کرجرزيتا مقدسي
126773420230200015630003111 کرجسپيده ملازاده
127773420230200028010003111 کرجمريم ابراهيمي
128773420230200014530003111 کرجمريم جاويد
129773420230200019820076111 کرمانفاطمه احمدي نژاد
130773420230200088230067111 کرمانشاهفاطمه عباسي
131773420230200027274673111 کلارآباداميري
132773420230200036500499111 کلالهرابعه بوداقي
133773420230200228127964111 کنگفاطمه سالاري
134773420230200084377346111 کوارزهرا حميدي
135773420230200095440684111 کوهدشترستم پور
136773420230200104990794111 کيشمحبوبه محمدي
137773420230200090404983111 گاليکشفرزانه ابدي
138773420230200064760049111 گرگانانيسه حيدريان
139773420230200086296787111 گيلانغربسينا اکبرز
140773420230200096270743111 لارنرگس مبشري
141773420230200211800044111 لاهيجانازيتا چالاک
142773420230200091140044111 لاهيجانالهام اتحادي
143773420230200207350044111 لاهيجانمريم موسوي
144773420230200212620447111 لنگرودمعصومه صفري سخاوت
145773420230200070203177811 محمدشهرپروين برخورداري
146773420230200271030349111 محمديهسيما رضايي
147773420230200045160737111 مرودشتراضيه شعباني
148773420230200051110009111 مشهدجميله چين سري
149773420230200065590009111 مشهدديبا صمصامي
150773420230200068890009111 مشهدزينب درودي
151773420230200030870009111 مشهدعاليه زمانيان
152773420230200101870009111 مشهدمليکا مير کمالي
153773420230200242100657111 ملايرندا اقائي
154773420230200266508443111 مهاباد(اردستان)زهره يغمائيان
155773420230200049880839111 نائينسولماز باقرزادگان
156773420230200270480085111 نجف آبادشيما روحاني
157773420230200034270876111 نطنزمرضيه طاهري
158773420230200206160576111 نقدهاسيه شريباني
159773420230200209470576111 نقدهفاطمه ولي پور
160773420230200067230484111 نکامعصومه موسوي
161773420230200218060563111 نمينارزو ميرزايي
162773420230200089670683111 نورآبادنرگس الياسي
163773420230200272960465111 نوشهرسلاله
164773420230200220210336111 هشتگردرضا قاسمي
165773420230200204480336111 هشتگردنوشين اجري
166773420230200066740759111 ياسوجسيده مرضيه مرتضوي
167773420230200069050759111 ياسوجمهدي نوري پور
168773420230200056160089111 يزداعظم فاضلي
169773420230200103620089111 يزدفرزانه احمدي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.