مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 01:55 روز 27 آبان تا ساعت 05:00 روز 30 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420224600078670038111 اراکمحمود شهراد
2773420224600134030056111 اردبيلفاطمه احمدي
3773420224600126270057111 اروميهنازيلا شکيبا
4773420224600133030057111 اروميهندا سلمانپور
5773420224600209540057111 اروميههانيه عزيزي
6773420224600075160008111 اصفهاناعلايي
7773420224600102480008111 اصفهانالهه مسجدي
8773420224600258540008111 اصفهانزهرا استکي
9773420224600127130008111 اصفهانشادي کهنگي
10773420224600114760008111 اصفهانعلي مهدي پور
11773420224600237300008111 اصفهانفاطمه کريمي
12773420224600220520008111 اصفهانمرتضي جان نثاري
13773420224600100280008111 اصفهانمهنوش بهشتي زواره
14773420224600204570774111 انارعصمت صادقي
15773420224600260843168611 انديشهسميه نصيري
16773420224600099590648111 انديمشکشقايق طباخ
17773420224600076740545111 اهرحمايت قديم پور
18773420224600092470545111 اهرعسل اشرفي
19773420224600123520006111 اهوازفاطمه
20773420224600090590006111 اهوازفاطمه سواري
21773420224600249370006111 اهوازفريبا نادري
22773420224600243670099111 ايرانشهرمحمد شکوهي
23773420224600230650046111 آملليلا شفيق
24773420224600212820047111 بابلمهسا حسن پور
25773420224600118640474111 بابلسرمرتضي اصغر زاده
26773420224600202790094111 بجنوردفريبا حامدي
27773420224600216570069111 بروجردآرمين روح بخشان
28773420224600194297536111 بندر ديلمسکينه اميريان
29773420224600252780487111 بندر گزحسن رياحي
30773420224600245016356111 بندرامام خمينيمينا طاهري
31773420224600242300653111 بهارسيمين مبصري
32773420224600083670485111 بهشهرسيده صورا قلعه بندي
33773420224600071930075111 بوشهرپويا امير زاده
34773420224600197321655111 بومهنعلي فرصتي
35773420224600070671658111 پرديسمعصومه طهراني
36773420224600215950578111 پيرانشهرمصطفي ايماز
37773420224600235670348111 تاکستانسميه رحمني
38773420224600234690005111 تبريزمريم ظهيري
39773420224600124010000111 تهرانالهام اميري
40773420224600217350000111 تهرانحسام آرين
41773420224600255420000111 تهرانزمانيان
42773420224600081010000111 تهرانزهرا طهماسبي
43773420224600098790000111 تهرانزهرا غفاري
44773420224600093280000111 تهرانستاره پاکپور
45773420224600074250000111 تهرانسميرا فرج زاده
46773420224600198890000111 تهرانسميه مقيمي
47773420224600247550000111 تهرانشقايق اکبري
48773420224600214040000111 تهرانفاطمه رجبي
49773420224600207280000111 تهرانفاطمه غنيمي
50773420224600225210000111 تهرانفرشته محمدي
51773420224600111630000111 تهرانکوثر کوثري
52773420224600122800000111 تهرانمائده ابراهيميان
53773420224600117250000111 تهرانمجيد نظري
54773420224600115040000111 تهرانمحترم پناهي مجيد اباد
55773420224600113840000111 تهرانمهسا خوجيني
56773420224600256520000111 تهرانموسوي
57773420224600219550000111 تهرانميترا صابرپور
58773420224600195590000111 تهرانمينا داودي
59773420224600109380000111 تهراننرگس ملکي
60773420224600201670000111 تهراننيره پاکزاد
61773420224600095250658111 تويسرکانمهدي کاوياني
62773420224600085880853111 تيرانگيلا ذاکري
63773420224600254467558111 جمطيبه خوش نيت
64773420224600135327558111 جمفاطمه اسيم
65773420224600080057558111 جممحمد هوشيار
66773420224600257500074111 جهرممهدي دارآفرين
67773420224600131647546111 خارکعليرضا جوکارزاده
68773420224600211960068111 خرم آبادحسنا سليماني
69773420224600079980068111 خرم آبادسيده فاطمه اهو قلندري
70773420224600200790068111 خرم آبادنازنين ملکي صادقي
71773420224600128250696111 دره شهرمرضيه اميدي
72773420224600097390379111 دليجانجعفري
73773420224600087250397111 دماوندکرامت بخشي
74773420224600206156387111 رامشيرعلي رضا خالدي
75773420224600259320448111 رودسرزهرا اميري
76773420224600222400448111 رودسرسميه باقرزاده
77773420224600232470448111 رودسرمونس اکبر پور
78773420224600240720181311 ريحامد رضايي
79773420224600096470181311 ريزهرا محمد بيگي
80773420224600218520986111 زابلفريبا ريکي
81773420224600231300098111 زاهدانعبدالله ميرشکار
82773420224600226640734111 زرقانراضيه نجفي
83773420224600251790045111 زنجانليلا خليليان
84773420224600238520938111 سرخسفاطمه فداکار
85773420224600107890035111 سمنانعاتکه سادات ترحمي
86773420224600089420675111 سنقرمريم رحمتي
87773420224600073160066111 سنندجبهناز ساعدي
88773420224600244270066111 سنندجمحسن اختياري
89773420224600233057377111 سيداننگين جعفري
90773420224600119910386111 شازندمحجوبه هاشمي
91773420224600241760036111 شاهرودمليحه مغاني
92773420224600205790007111 شيراز-فارسراحله زينلي
93773420224600224820007111 شيراز-فارسريحانه کماليان
94773420224600199710007111 شيراز-فارسسيده فاطمه رضوي
95773420224600221610946111 شيروانساناز تاري
96773420224600239490946111 شيروانناهيد فرهمند
97773420224600210760435111 فومنالهام رحيمي
98773420224600088220476111 قائم شهرفاطمه احمدي
99773420224600236880476111 قائم شهرمعصومه محمدنيا
100773420224600108570375111 قدسباران پور شريف
101773420224600077001868611 قرچکفاطمه شکرانه
102773420224600125720034111 قزوينفاطمه ايتي غفاري
103773420224600104480034111 قزوينمريم اينانلو
104773420224600132790037111 قمحلما زند
105773420224600250820037111 قمخوشگفتار
106773420224600246370037111 قممريم عليزاده
107773420224600203650073111 کازرونزهرا قيومي
108773420224600248910087111 کاشانمهديه ماه سلطان
109773420224600091380003111 کرجافسانه سوري
110773420224600112040003111 کرجخديجه بزرگي
111773420224600082420003111 کرجنورپور
112773420224600121790076111 کرمانفروزه سادات نوابي
113773420224600101690067111 کرمانشاهمرتضي اميري
114773420224600228810743111 لارساحره دامن کشان
115773420224600106760044111 لاهيجانالهام اتحادي
116773420224600223400447111 لنگرودمليحه محمدي
117773420224600130330586111 ماکوفرزين يوسف نژاد
118773420224600086010349111 محمديهپريسا   افلاطوني
119773420224600072540349111 محمديهراضيه بابايي
120773420224600103400737111 مرودشتنسرين طالب
121773420224600116060009111 مشهدجميله چين سري
122773420224600094300009111 مشهدمليحه مشکي
123773420224600110450009111 مشهدنيکروز مظلومي
124773420224600196610009111 مشهديلدا بني هاشمي
125773420224600208050657111 ملايرزهرا خانجاني
126773420224600213610657111 ملايرمعصومه حمزه علي
127773420224600229980484111 نکاارزو عمو رستمي
128773420224600120930465111 نوشهراميرعباس نام اور
129773420224600253818354111 وزوانفاطمه خوب رفتار
130773420224600227880089111 يزدابوالفضل رنگ چيان
131773420224600084780089111 يزداصفه موحديان
132773420224600129980089111 يزدمحيا شهبازي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.