مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 03:00 روز 23 آبان تا ساعت 05:00 روز 25 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420224100084030057111 اروميهکوثر حسني
2773420224100110550654111 اسدآبادمريم حيدري
3773420224100140910033111 اسلام شهرفاطمه عليزاده
4773420224100040863187111 اشتهاردحسين هادي
5773420224100067960008111 اصفهانزهرا سادات بيات
6773420224100106550008111 اصفهانسحر پناهي
7773420224100060250008111 اصفهانسميه کدخدايي
8773420224100121180008111 اصفهانمرتضي جان نثاري
9773420224100051280008111 اصفهاننرگس حقيقي پور
10773420224100103040006111 اهواززهرا محبي
11773420224100100740006111 اهواززينب نبوي
12773420224100132250063111 آبادانسيده فاطمه اعتصام زاده
13773420224100142300874111 آران و بيدگلالهام رضائي مقدم
14773420224100120250047111 بابلسمانه متقي
15773420224100124898143111 بهارستاناکرم ربيع زاده
16773420224100093168143111 بهارستانمحمدخاني
17773420224100047440636111 بهبهانکمالي
18773420224100105140005111 تبريزاترين انصاري
19773420224100066550005111 تبريزافشار راد
20773420224100139250000111 تهراناختر فرامرزي
21773420224100079420000111 تهرانافسانه ياشاري
22773420224100073800000111 تهرانپريسا قلندري
23773420224100046910000111 تهرانپوراسماعيل
24773420224100126870000111 تهرانزهرا حسيني فر
25773420224100083870000111 تهرانزهرا طالبي
26773420224100134740000111 تهرانزهرا کفشوندي
27773420224100080570000111 تهرانزينب اميري
28773420224100111290000111 تهرانزينب کيشاني
29773420224100115700000111 تهرانسعيد محمود خاني
30773420224100123570000111 تهرانسنا سايه وند
31773420224100059280000111 تهرانسيده محبوبه اشرفي
32773420224100122460000111 تهرانعصمت معمايي
33773420224100102330000111 تهرانعطيه مشايخي
34773420224100068250000111 تهرانفاطمه تيموري
35773420224100107840000111 تهرانفاطمه صدري
36773420224100077210000111 تهرانفاطمه عبدالحسيني
37773420224100130330000111 تهرانفاطمه محمدي دوست
38773420224100118010000111 تهرانفکور
39773420224100064840000111 تهرانلاله معرفت
40773420224100119110000111 تهرانليلا شيرازي نيا
41773420224100074910000111 تهرانمجتبي اکبري
42773420224100057080000111 تهرانمجيد خرمشاد
43773420224100108940000111 تهرانمژگان اميني
44773420224100109040000111 تهرانمعصومه ابتهي
45773420224100086180000111 تهرانمينا فيروزي
46773420224100048110000111 تهراننيلوفر صادقي
47773420224100099550000111 تهراننيلوفر نوحي
48773420224100092060068111 خرم آبادصبا فاطمي
49773420224100128300068111 خرم آبادنازنين صادقي
50773420224100065760064111 خرمشهرزينب عزالدين نژاديان
51773420224100101440879111 خوانسارحميد جنابي
52773420224100116300646111 دزفولنرگس سديره
53773420224100075614493111 رحيم آبادتهمينه جمشيدي
54773420224100045990077111 رفسنجانسعيد زنگي آبادي
55773420224100052404656111 رويانمعصومه روياني
56773420224100042300847111 زرين شهرفاطمه عطايي
57773420224100041180045111 زنجانزهرا نوروزي
58773420224100127760045111 زنجانسميه خالقي
59773420224100136030048111 ساريزهرا سالاري
60773420224100096330048111 ساريمحمد رباني نسب
61773420224100044820039111 ساوهنوبراني
62773420224100070720096111 سبزوارمجتبي تکابي
63773420224100091760066111 سنندجسميه قاسمي
64773420224100081690066111 سنندجنادر   عليمرداني
65773420224100049030036111 شاهرودسحر حسين نيا
66773420224100135650036111 شاهرودفاطمه عضدي
67773420224100089300036111 شاهرودنرگس حيدري
68773420224100129200335111 شهريارمينا رستمي
69773420224100054480007111 شيراز-فارسسهيلا نوربخش
70773420224100114310007111 شيراز-فارسمرضيه جمشيدي
71773420224100062350007111 شيراز-فارسمهدي اميني فرد
72773420224100137056746111 صحنهراضيه نوروزي
73773420224100069356746111 صحنهيگانه دلفاني
74773420224100094157539111 عسلويهزهرا کريمي
75773420224100063710886111 فارسانندا جهانبازي
76773420224100061640977111 فردوسمهديه افقويي
77773420224100056570746111 فسامريم آزادي
78773420224100085521868611 قرچکمريم خليقي
79773420224100038670666111 قروهآرزو خسروي
80773420224100071210034111 قزوينسمانه زارعي
81773420224100050970034111 قزويننرگس نجفي
82773420224100088690003111 کرجفاطمه نري ميسا
83773420224100113134583111 کرسفليلا اصانلو
84773420224100104620076111 کرمانزهرا خليقي
85773420224100138270067111 کرمانشاهصابر محبي
86773420224100076840794111 کيشمريم ميرزايي
87773420224100078990044111 لاهيجانالهام اتحادي
88773420224100117300447111 لنگرودفاطمه منصوري
89773420224100125200438111 ماسالسمانه پوربخش
90773420224100112300848111 مبارکهريحانه اميرخاني
91773420224100082810769111 محمدآبادبمبوياني
92773420224100055713177611 مشکين دشتليلا نيکزاد
93773420224100072620009111 مشهدالهه ياقوتي
94773420224100039060009111 مشهدانسيه تحقيقي
95773420224100043520009111 مشهدتکتم موسوي
96773420224100087200009111 مشهدعليرضا فيضي
97773420224100133550009111 مشهدفاطمه سادات موسوي
98773420224100053590009111 مشهدفرشته کيخا
99773420224100090550009111 مشهدفريبا مرادي
100773420224100095060009111 مشهديزدان پرست
101773420224100141370659111 نهاوندآيدا کياني
102773420224100097220659111 نهاوندمريم ابوالفتحي
103773420224100037270465111 نوشهرصنم ديبا
104773420224100131330749111 ني ريزقاسم زارع
105773420224100238278988114 هراتاحمدي نسب
106773420224100098910089111 يزدسمانه مظفري
107773420224100143160089111 يزدشيما جنتي مقدم
108773420224100058640089111 يزدوجيهه فرشي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.