مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 02:45 روز 21 آبان تا ساعت 03:00 روز 23 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420224000040250038111 اراکمعصومه يوسفي
2773420224000018860038111 اراکندا بوالحسني
3773420224000010970056111 اردبيلنسيم بشير پور
4773420223900152050895111 اردکانعصمت نظري فرد
5773420224000005520057111 اروميههانيه عزيزي
6773420223900093890033111 اسلام شهرمحمد فلاح
7773420223900070503187111 اشتهاردزهرا گنجي
8773420223900131690008111 اصفهانافسانه نيکبخت
9773420223900145160008111 اصفهانالهه محسن زاده
10773420224000025420008111 اصفهانبنفشه
11773420223900057330008111 اصفهانسهيلا زماني
12773420224000042250008111 اصفهانشادي کهنگي
13773420224000043350008111 اصفهانفاطمه کريمي
14773420223900058440008111 اصفهانفهيمه سادات
15773420223900043860008111 اصفهانمحمدتقي نژاد کرد
16773420224000045550008111 اصفهانمهدي ترابي
17773420223900060690008111 اصفهانناصر صادقي
18773420223900071860008111 اصفهانهادي مرداني
19773420223900092010738111 اقليدابوالفضل خواجه اي
20773420223900151814495111 املشفرهاد علي پناه
21773420223900110820473111 اميرکلااشرف تورنگ
22773420224000033333168611 انديشهرويا هدايتي
23773420223900089803168611 انديشهسميه نصيري
24773420224000017030545111 اهرحمايت قديم پور
25773420223900059330006111 اهوازراحله پوريوسفي
26773420224000003870006111 اهواززينب ارزاني
27773420224000041940006111 اهوازسيامک مرادي
28773420224000013940006111 اهوازليلا رستم پور
29773420224000015937433111 اوزحسنا بيضايي
30773420223900094220639111 ايذهآسيه رضوي
31773420223900134710693111 ايلامسعادت چيگل
32773420223900127950693111 ايلاممحبوبه دارابي
33773420223900113470693111 ايلاممهناز غضنفري
34773420223900101380063111 آبادانسعيدي
35773420224000034650444111 آستانه اشرفيهنيلوفر حاجي زاده
36773420223900102650046111 آملخديجه جعفري
37773420223900120690047111 بابلفاطمه فيروزجائيان
38773420223900136050487111 بندر گزالهام هاشمي
39773420223900150957557111 بندرکنگانفاطمه خواجه فرد
40773420223900139730797111 بندرلنگهزينب مياحي
41773420223900121790075111 بوشهرفهيمه ماهيني
42773420223900125643761111 پرندعاطفه مومن زاده
43773420223900141450005111 تبريزايلار شريفي
44773420223900124620005111 تبريزسعيده يوسفي
45773420223900144760005111 تبريزمحدثه کريم پور
46773420224000012860468111 تنکابنفاطمه خدادادي
47773420223900118450000111 تهرانالميرا ارژنگي
48773420223900065380000111 تهرانامير کزازي
49773420223900108380000111 تهرانحميدرضا پاکروان
50773420224000048040000111 تهرانريحانه بيگي
51773420224000049140000111 تهرانزمانيان
52773420223900135280000111 تهرانزهرا اسماعيليان
53773420224000030160000111 تهرانزهرا بابائي
54773420223900143140000111 تهرانزهرا خداداد
55773420223900064280000111 تهرانزهرا دهقاني
56773420224000004360000111 تهرانسارا اسمعيلپور
57773420223900128520000111 تهرانسعيد اماني
58773420223900153210000111 تهرانسمانه انوري
59773420224000024500000111 تهرانسمانه ريحاني
60773420223900114040000111 تهرانسميرا ذاکري
61773420224000044630000111 تهرانشيرين پيمان
62773420224000037870000111 تهرانضيايي
63773420223900087720000111 تهرانفاطمه مهران
64773420223900096690000111 تهرانفرزانه نظامي
65773420224000020090000111 تهرانمحبوبه فيضي
66773420223900116250000111 تهرانمريم جم
67773420223900062080000111 تهرانمريم سليمان زاده
68773420223900098890000111 تهرانمريم عطايي
69773420223900148650000111 تهرانمليکا مقدم
70773420223900111740000111 تهرانميترا موچاني
71773420223900104970000111 تهرانميسا پرشان
72773420223900100570000111 تهرانمينا حسين بيگي
73773420223900117350000111 تهرانيگانه موسوي
74773420223900142056845111 چقابلفاطمه رضايي
75773420224000047160068111 خرم آبادزينب يوسف وند
76773420223900088050068111 خرم آبادسميه رحماني
77773420224000026650084111 خميني شهرالهه نوربخش
78773420223900137590949111 درگزسوده راستگو
79773420223900086250638111 رامهرمززلفا شريف زاده
80773420223900072640448111 رودسرراضيه بهزاد نژاد
81773420223900085423973111 رودهنسميه خويي
82773420224000006450181311 ريالهه داوري
83773420224000032690734111 زرقانهاجر ناصري
84773420223900063980847111 زرين شهربحراني
85773420223900097570045111 زنجانپريسا سعادتي
86773420224000019030048111 ساريمريم حسيني
87773420224000029880588111 سلماسنير
88773420223900149470035111 سمنانزهرا روانسوز
89773420224000031377199111 شهرجديدصدرازهرا حاجي وندي
90773420223900074060007111 شيراز-فارسازاده يزداني
91773420224000009590007111 شيراز-فارسپويا اخباري
92773420224000039790007111 شيراز-فارسزهرا قره زاده
93773420224000021910007111 شيراز-فارسزينب مفتاحي
94773420223900147270007111 شيراز-فارسمرضيه همتي
95773420223900103590007111 شيراز-فارسمريم ضرابي
96773420223900138300007111 شيراز-فارسميترا حسني
97773420224000007914787111 شيرگاهحسن درايش
98773420223900109710436111 صومعه سرافرناز قربانزاده
99773420224000023030935111 طرقبهسميه ويسي يزدي
100773420223900115740845111 فلاورجانمزگان جمالي
101773420224000035670849111 فولادشهرمهديه طهماسب زاده
102773420224000008270476111 قائم شهرمريم دلشاد
103773420223900090370375111 قدسمريم ساتيان
104773420223900068300034111 قزوينحنانه دائمي
105773420223900099910037111 قمحسيني
106773420223900130690037111 قمشقايق غروي
107773420224000027720037111 قمطهورا حيدري
108773420223900073160037111 قممحدثه دهقان
109773420223900119470037111 قمناديا قيم
110773420224000016200458111 قيدارزهرا رجبي
111773420223900107184694111 کتالم وسادات   شهرندا حلاجيان
112773420223900061280003111 کرجفاطمه صمدي
113773420224000014740003111 کرجمريم جاويد
114773420223900044270067111 کرمانشاهمحمد خالد زارعي
115773420224000022890449111 کلاچايفرخنده پيروي
116773420223900146354666111 کلاردشتميترا معصومي
117773420223900095054346111 کوچصفهانمليحه فردپور
118773420223900132644447111 کياشهرارزو داداشي پور
119773420223900067780049111 گرگانفاطمه حجازي نيا
120773420224000002840044111 لاهيجانمهسان مطلوبي اکبر
121773420223900112230447111 لنگرودسميه توحيدي
122773420223900140760334111 لواسانزهرا منصوري
123773420224000050030667111 مريوانسنا ذکريايي
124773420223900106980649111 مسجدسليمانمعصومه جهرمي
125773420223900069710009111 مشهدالهام نصيري
126773420223900056330009111 مشهدزهرا طاهري شانديز
127773420223900091100009111 مشهدسيدمحمد سجادي
128773420224000011040009111 مشهدمحيا ميناب
129773420224000038613169111 ملاردمژده تيموري
130773420223900122960085111 نجف آبادفاطمه نجفي پور
131773420223900105913765111 نسيم شهرليلا خاقانپور
132773420223900133300563111 نمينسهراب جعفر نيا
133773420224000028330735111 نور آبادميترا گودرزي
134773420223900123440735111 نور آبادناهيد قلي پور
135773420224000046760065111 همدانفريبا سادلجي
136773420223900126540337111 ورامينمعصومه مهرابي
137773420223900129590759111 ياسوجخادم
138773420223900066950089111 يزدشقايق فلاح
139773420224000036230089111 يزدنژادالحسيني پروين

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.