مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:50 روز 18 آبان تا ساعت 02:45 روز 21 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420223800059670038111 اراکمريم جمشيديان ثالث
2773420223700165300056111 اردبيلبتول شوقي
3773420223800040610895111 اردکانمهدي ديناروند چم زماني
4773420223700077330008111 اصفهانزهرا احمدي
5773420223800055060008111 اصفهانشهرزاد کيوان نسب
6773420223800046100008111 اصفهانفاطمه نصر  اصفهاني
7773420223700178540008111 اصفهانفريبا ابراهيمي
8773420223700166270008111 اصفهانمرضيه عابدي
9773420223700093060008111 اصفهانمنير پرويزيان
10773420223800050350006111 اهوازرضوان رحيمي
11773420223700079250693111 ايلامفرشته زرگوش
12773420223700172640693111 ايلاممهناز غضنفري
13773420223800017890063111 آبادانشيرين قنواتي
14773420223700069540046111 آملفاطمه اسماعيل پور
15773420223800022620046111 آملفاطمه شکري
16773420223800034890046111 آملمارال احمدي
17773420223700126060046111 آملمهديه   اکبرزاده
18773420223700082747417111 باب انارفاطمه جلالي
19773420223800053120887111 بروجنزهرا اسدي
20773420223800062590043111 بندرانزليعاطفه طاهره اکعي
21773420223800011960079111 بندرعباسزهرا پرورش
22773420223700071300079111 بندرعباسماجده يوسفي
23773420223700167540075111 بوشهرارام وزيري
24773420223700160820075111 بوشهراعظم ابشريني
25773420223800024930075111 بوشهرليلا انجلاسي
26773420223800064180957111 تربت جامحنانه نخل احمدي
27773420223700162670468111 تنکابنشعيب مرزبان
28773420223800036210000111 تهراناذين حقيقي
29773420223800039520000111 تهرانالهام شکوهي
30773420223700154180000111 تهرانالهام نتاج
31773420223700155280000111 تهرانالهه احمدي
32773420223800074280000111 تهرانالهه اصحابي
33773420223700051770000111 تهرانبابايي
34773420223700159690000111 تهرانپرورش
35773420223700046210000111 تهرانحميده جعفري
36773420223800081040000111 تهرانخسروي
37773420223800019380000111 تهرانرضا شکري
38773420223800066420000111 تهرانزارع
39773420223700157480000111 تهرانزهرا حبيب زادگان
40773420223700089790000111 تهرانزهرا سلطاني
41773420223700170910000111 تهرانزهرا عطايي
42773420223800020530000111 تهرانزهرا ميرزا صفي
43773420223700127280000111 تهرانزهره شهرابي
44773420223700080870000111 تهرانزينب اميري
45773420223700078620000111 تهرانساسان کزازي داراني
46773420223700067450000111 تهرانسميرا قمي قرايي
47773420223700153080000111 تهرانسميه رحمتي
48773420223800069720000111 تهرانسنا سايه وند
49773420223800060800000111 تهرانشبنم فرهادي
50773420223800080940000111 تهرانشيرين پيمان
51773420223700151870000111 تهرانعطازاده
52773420223800047380000111 تهرانعطيه خاکي
53773420223700075310000111 تهرانفرزانه رستمي
54773420223800027250000111 تهرانفرشته نگارستاني
55773420223700055180000111 تهرانليلا روزبهاني
56773420223800025040000111 تهرانمحدثه احمدي
57773420223800012670000111 تهرانمريم عموشاهي
58773420223800048480000111 تهرانمريم کثيري
59773420223700083180000111 تهرانميسا پرشان
60773420223700085380000111 تهراننسترن رياحي
61773420223800010460000111 تهراننفيسه نقدي
62773420223800023840000111 تهراننوشين کاظمي
63773420223700183280000111 تهرانيوسف زماني
64773420223800015503366111 چهارباغفتحي پور
65773420223800031930068111 خرم آبادزينب نظري
66773420223700168880068111 خرم آبادسيده زکيه موسوي
67773420223800009540068111 خرم آبادشکيلا نايب زاده
68773420223700074440068111 خرم آبادنازنين صادقي
69773420223800065810646111 دزفولدلارام نظريان
70773420223700164220688111 دورودمريم زند
71773420223800068350469111 رامسرمائده رحيم نصيريان
72773420223800018670376111 رباطکريماحسان شهرياري
73773420223700158493973111 رودهنمعصومه حسني
74773420223700088570181311 ريالهه داوري
75773420223700087010098111 زاهدانمحمدعلي رئوفي
76773420223700050100098111 زاهدانناهيد قاسمي
77773420223800044860045111 زنجانزينب ساعتچي
78773420223800077370045111 زنجانشهلا بيگدلي
79773420223700180060048111 ساريالهام اسودي
80773420223700070890048111 ساريسيده محرم ميريان
81773420223800030690048111 ساريضحي فرجي
82773420223800049420668111 سقزسروه خليفه اي
83773420223700047180588111 سلماسفائزه شيخي
84773420223800073200066111 سنندجزهرا انتصامي
85773420223800043990066111 سنندجميلاد نوروزي
86773420223700068840078111 سيرجانپروين زند
87773420223800045470078111 سيرجانمحمد اسدي
88773420223800013230386111 شازندمحبوبه هاشمي
89773420223800054960036111 شاهرودمحمد يکه باش
90773420223700171950598111 شاهيندژسحر ناصري
91773420223800014470647111 شوشمريم کاهکش
92773420223700076130007111 شيراز-فارسبتول جعفري
93773420223700081690007111 شيراز-فارسبهشيد نوراني
94773420223700163860007111 شيراز-فارسزهرا بختياري
95773420223800076200007111 شيراز-فارسسارا احمدزاده
96773420223700149330007111 شيراز-فارسسيده فاطمه هاشمي
97773420223800026860007111 شيراز-فارسطاهره قهرماني
98773420223700048130007111 شيراز-فارسفاطمه رضايي
99773420223800029160007111 شيراز-فارسهاجر فقيهي
100773420223800057670436111 صومعه سراسميه قارائي
101773420223700053744674111 عباس آبادميرچي
102773420223800058660977111 فردوسمينا مجد ميرزايي
103773420223800070880849111 فولادشهرسحر صالحي
104773420223800067640435111 فومنبهاره نقده
105773420223700161550034111 قزوينفاطمه ايتي غفاري
106773420223800035030037111 قمزهرا عبدوي
107773420223700181990037111 قمزينب قدياني
108773420223700182100037111 قممحسن حيدري
109773420223800061690073111 کازرونناهيد شفيعي
110773420223800041030087111 کاشانمجتبي رمضانعلي زاده
111773420223700179080087111 کاشانمرضيه افکار
112773420223800032110003111 کرجزهرا دانشي کهن
113773420223800004110003111 کرجطاهره
114773420223800021720076111 کرمانجواد ملا مهديزاده
115773420223800078780076111 کرمانزهرا جعفريان
116773420223800075500067111 کرمانشاهمهدي جوادي زاده
117773420223700152370546111 کليبرجواد ميرزاپور
118773420223700052880877111 گلپايگانخرمي
119773420223700073790044111 لاهيجانالهام اتحادي
120773420223800005590044111 لاهيجانمريم موسوي
121773420223800042270447111 لنگرودفاطمه پناهي
122773420223700086400334111 لواسانزهره منصوري
123773420223800003130438111 ماسالرقيه زادشفق
124773420223800028840349111 محمديهزينب احمدي
125773420223800063230463111 محمودآبادارزو کوچکي
126773420223800052060463111 محمودآبادسميه چشم پيام
127773420223800033650054111 مرندطاهره پور حسن
128773420223700049440009111 مشهدزهره موسوي
129773420223800038330009111 مشهدمليحه اظهري
130773420223800051760009111 مشهدمهلا قنبر   زاده
131773420223700054990009111 مشهدنگار ستوده
132773420223800002270657111 ملايرعاطفه لشني
133773420223800056990053111 ميانهزهرا ولي زاده
134773420223800072120896111 ميبدسميرا برزگري
135773420223800037054683111 نشتارودسيد محمد افتخاري
136773420223800006880659111 نهاوندعلي ظفري
137773420223800071840659111 نهاوندهاشم سلگي
138773420223700094780735111 نور آبادعلي اکبر اقدامي
139773420223700169670093111 نيشابورمليحه توحيد خواه
140773420223800079710065111 همدانزينب تيموري
141773420223700150690065111 همدانفاطمه ميرجاني
142773420223700148980089111 يزدعاطفه اب انباري
143773420223700156840089111 يزدوحيده فلاحتي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.