مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 11 آبان تا ساعت 00:30 روز 13 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420223000257840893111 ابرکوهمسلم فرودي
2773420223000065130456111 ابهرپريسا اسلامي
3773420223000248160038111 اراکمرضيه خوشدوني فراهاني
4773420223000086060057111 اروميهرقيه عليپور
5773420223000273890057111 اروميهنازيلا شکيبا
6773420223000092714389111 اسالماوا رادان فر
7773420223000100310654111 اسدآبادنعمتي
8773420223000104300966111 اسفراينزهرا شکيبا
9773420223000112740033111 اسلام شهروحيد اصغري ترکماني
10773420223000250210008111 اصفهانحورا چيت ساز
11773420223000090280008111 اصفهانرمضاني
12773420223000081310008111 اصفهانزهرا پارسا
13773420223000128720008111 اصفهانفاطمه رضوانيان
14773420223000258030008111 اصفهانمائده کيان جو
15773420223000262480008111 اصفهاننصيره پارساسردشت
16773420223000087840738111 اقليدزهرا چالشگر
17773420223000106760473111 اميرکلافاطمه سليماني
18773420223000055300774111 انارعصمت صادقي
19773420223000126573168611 انديشهگيسو زنجاني
20773420223000275650006111 اهوازپرند فرجي
21773420223000247650006111 اهواززهرا ظفري
22773420223000073250006111 اهوازسارا افروغ
23773420223000069790006111 اهوازوحيد حق خواه
24773420223000246780739111 آبادهليلا جعفري
25773420223000089743464111 آبگرمثريا فخاري
26773420223000243520046111 آملسميه همداني
27773420223000242420046111 آملفرزانه محمدي
28773420223000049030047111 بابلفروه حسين نژاد
29773420223000115820474111 بابلسرسيده فاطمه حسيني
30773420223000276440474111 بابلسرمحبوبه زحمتکش
31773420223000061650474111 بابلسرياسمين قاضي زاده
32773420223000278370094111 بجنوردبهناز رهنما
33773420223000130480069111 بروجردبهاره داروغه
34773420223000053230766111 بمنازنين موسوي
35773420223000051960487111 بندر گزفاطمه زهرا رحماني
36773420223000046310043111 بندرانزليبهناز يعقوبي
37773420223000093350043111 بندرانزليفريبا مقدم نژاد
38773420223000099710635111 بندرماهشهرناهيد قنواتيان
39773420223000088200075111 بوشهرحميرا جمالي
40773420223000139060075111 بوشهرزهرا حيدري
41773420223000261550075111 بوشهرمعصومه عزيززاده
42773420223000267914386111 پره سرفرشته فضائي
43773420223000239690005111 تبريزمحمدتقي بياباني
44773420223000141300957111 تربت جامحنانه نخل احمدي
45773420223000109910599111 تکابسمانه نعيمي
46773420223000045270468111 تنکابنشعيب مرزبان
47773420223000271630000111 تهرانانفال جواهري
48773420223000084800000111 تهرانسميرا اسدي
49773420223000071430000111 تهرانقتحي پور
50773420223000245840000111 تهرانگلناز پهلواني
51773420223000274940000111 تهرانمرجان رزاقي
52773420223000260460000111 تهرانمرضيه رحيمي زاده
53773420223000251500000111 تهرانمعصومه صالحي
54773420223000097180000111 تهرانمهناز باقري
55773420223000254800000111 تهرانمهناز سليماني
56773420223000277250000111 تهرانميسا پرشان
57773420223000083700000111 تهراننيره پاکزاد
58773420223000268710466111 چالوسمنا دلدار
59773420223000140960936111 چنارانفاطمه يزداني
60773420223000044035355111 خسرو شهرشيما پرويزي خسروشاهي
61773420223000252400748111 دارابنازنين صادق پور
62773420223000255740696111 دره شهراميرمحمد اسماعيلي
63773420223000113820646111 دزفولهانيه خيامي
64773420223000080546667111 دهگلاناسدي
65773420223000102890469111 رامسرمهلا قنبري
66773420223000098670376111 رباطکريماحسان شهرياري
67773420223000075334464111 رستم آباديزدان لطفي
68773420223000074274384111 رضوانشهرمتين مرادخاني
69773420223000094370448111 رودسرليلا پور اسماعيل
70773420223000048820181311 ريفهيمه سليمانزاده
71773420223000101940181311 ريمنصوره تويسرکاني
72773420223000270477556111 ريزفائزه
73773420223000058440098111 زاهدانمبينا زوري
74773420223000253480045111 زنجانفاطمه موسوي
75773420223000095060048111 ساريفاطمه تقي زاده
76773420223000067060048111 ساريمحبوبه دانشيار
77773420223000072620048111 ساريمحمدحسين حسني
78773420223000266300096111 سبزوارنسترن ده آبادي
79773420223000047678474111 سده لنجانفاطمه اميدي
80773420223000265470547111 سرابنويد محمدنسب نژاد
81773420223000136610668111 سقزسروه خليفه اي
82773420223000105760078111 سيرجانحديث ستوده
83773420223000076230078111 سيرجانفتانه فهيمي
84773420223000256300078111 سيرجانمنا عربي
85773420223000110137199111 شهرجديدصدراافسانه پروين
86773420223000107820086111 شهرضامريم نادري فرد
87773420223000244330647111 شوشمريم فلاح
88773420223000043820645111 شوشترنگار ديلمي
89773420223000249960007111 شيراز-فارسراضيه سلطاني
90773420223000059820007111 شيراز-فارسزهرا نوروز پور
91773420223000066590007111 شيراز-فارسسارا رفيعي
92773420223000134280007111 شيراز-فارسسارا رکني
93773420223000237690007111 شيراز-فارسسبحان حيدري
94773420223000077760007111 شيراز-فارسمحمدمهدي ايزدي
95773420223000056520007111 شيراز-فارسناهيد شعباني
96773420223000064270746111 فساراحله اينالو
97773420223000103270849111 فولادشهرافسانه خاکسار
98773420223000263890435111 فومنمحدثه محمدي پور
99773420223000133960476111 قائم شهرسيدليلا موسوي
100773420223000063180034111 قزوينفاطمه کمالي
101773420223000135280034111 قزوينهدي صرافها
102773420223000079160037111 قمعطيه باقري
103773420223000240250037111 قممحمدامين آل صاحب
104773420223000062720087111 کاشانبهناز اقارضي
105773420223000137180003111 کرجسيده کريمه موسوي
106773420223000132670003111 کرجفاطمه يونسي
107773420223000129310003111 کرجمريم قرباني
108773420223000078450003111 کرجمنصوره پرهيز
109773420223000238200067111 کرمانشاهنسرين دلفاني
110773420223000082200449111 کلاچايسپيده نوروزي
111773420223000057574673111 کلارآبادسحر گل پرور
112773420223000138884666111 کلاردشتزهره غلامي نژاد
113773420223000060164666111 کلاردشتنيلوفر دلفان اذري
114773420223000052860358111 گرمسارحسيني
115773420223000085590044111 لاهيجانالهام اتحادي
116773420223000096760044111 لاهيجانمنيژه رضوي
117773420223000127230438111 ماسالمعصومه جلاليان
118773420223000131966814111 ماسورزهرا ناصرپور
119773420223000070818895111 مال خليفهسکينه کمالي
120773420223000114280055111 مراغهمهران غفار پور
121773420223000116550009111 مشهدمجتبي نوربخش
122773420223000042250009111 مشهدنگار ستوده
123773420223000118670597111 مياندوآبکوثر بزرگي
124773420223000108990464111 نوررويا فلاحيان
125773420223000091790464111 نورميترا محمدي
126773420223000269300093111 نيشابوروحيدرضا خواهاني
127773420223000111210543111 هاديشهرغلامرضا
128773420223000054720336111 هشتگردزهرا انعامي
129773420223000241406359111 هنديجانفرزانه احمدي مقدم
130773420223000117200089111 يزداذين جلالکمالي
131773420223000068540089111 يزدطيبه سازش
132773420223000264330089111 يزدفريبا دهقان منشادي
133773420223000259780089111 يزدمحمدحسين يزدان شناس
134773420223000050650089111 يزدنيما فتح اله زاده

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.