مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 4 آبان تا ساعت 13:30 روز 6 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420222300255060057111 اروميهمرجان اسمعيلي عيان
2773420222300144790057111 اروميههانيه عزيزي
3773420222300118880966111 اسفراينوحيد واحديان
4773420222300248760033111 اسلام شهرمحمد فلاح
5773420222300065690008111 اصفهانالهه محسن زاده
6773420222300171450008111 اصفهانريحانه خاکسار
7773420222300131180008111 اصفهانفهيمه سالکي فرد
8773420222300103180008111 اصفهانمرجان بهمن پور
9773420222300092590008111 اصفهانمنير پرويزيان
10773420222300256930008111 اصفهانناصر صادقي
11773420222300087950738111 اقليدپيمان نوري
12773420222300107500738111 اقليدفاطمه پناهي
13773420222300260330686111 اليگودرزنفيسه قانع
14773420222300173450006111 اهوازبي بي مرضيه قريشي
15773420222300165590006111 اهوازکيان عالي پور
16773420222300099100006111 اهوازمرضيه اميني
17773420222300175780639111 ايذهمريم طاهري
18773420222300113130874111 آران و بيدگلعاطفه ساداتي
19773420222300143520046111 آملناديا سلطاني
20773420222300123480047111 بابلحميده رضاپور گتابي
21773420222300164860047111 بابلسکينه قربانپور
22773420222300105550047111 بابلهانيه محمودي
23773420222300145064381111 بازار جمعهپريسا سعيدي
24773420222300121620069111 بروجردمژگان کلهري
25773420222300122720635111 بندرماهشهرنسيم غريب پور
26773420222300126440595111 بوکانصبور کاظمي
27773420222300146370339111 پاکدشتمهدي حيدري
28773420222300114963761111 پرندطاهره معصومي
29773420222300125133761111 پرندمليحه منصوري
30773420222300070430000111 تهرانآقاسي
31773420222300077140000111 تهرانپرورش
32773420222300261670000111 تهرانپناهي نيا
33773420222300104460000111 تهرانحنانه سام
34773420222300166080000111 تهرانزهرا بابائي
35773420222300158210000111 تهرانزهرا فاضلي
36773420222300249350000111 تهرانسروناز دقيقيان
37773420222300263870000111 تهرانسعيده بتولي
38773420222300088310000111 تهرانسيدعباس نعمتي
39773420222300172740000111 تهرانشکوفه باقري
40773420222300160460000111 تهرانصداقت
41773420222300091670000111 تهرانغزل لواساني
42773420222300075940000111 تهرانفاطمه تجلي
43773420222300068180000111 تهرانفاطمه قديمي
44773420222300062570000111 تهرانفروزان توکلي
45773420222300161570000111 تهرانليلا فلاح
46773420222300074840000111 تهرانمحمد طاهري
47773420222300135770000111 تهرانمطهره اقاجاني دلاور
48773420222300119040000111 تهرانمهرنوش شعباني
49773420222300251600000111 تهرانمينو قاسم پور
50773420222300137970000111 تهرانندا سپه دوست
51773420222300252700000111 تهراننرگس ملکي
52773420222300061460000111 تهراننسترن رياحي
53773420222300086110000111 تهرانهانيه هراتي
54773420222300127910000111 تهرانوحيد اعلائي
55773420222300082847558111 جمنيشتمان آمه
56773420222300108957576111 چراماسماعيل جعفرپور
57773420222300266400068111 خرم آبادگلنوش دهقاني
58773420222300133030457111 خرمدرهفاطمه بيگلري
59773420222300098330084111 خميني شهرمحدثه نيک سيرت
60773420222300085500646111 دزفولمهسا اعتماديان
61773420222300139570376111 رباطکريماحسان شهرياري
62773420222300120690448111 رودسرمريم مسرور
63773420222300115474656111 رويانمعصومه روياني
64773420222300247030181311 ريحديث بهرامي
65773420222300060250181311 ريفيروزه سماوات
66773420222300136760181311 ريمريم خسروي
67773420222300101960847111 زرين شهرراحله رحيمي
68773420222300079150847111 زرين شهرسميه شباني
69773420222300174740847111 زرين شهرفاطمه عطايي
70773420222300254690045111 زنجانمجتبي چتر نور
71773420222300100140048111 ساريسيده فائزه حسيني
72773420222300080370885111 ساماننرگس کاوياني
73773420222300073470695111 سرآبلهفائزه   ابدالبيگي
74773420222300076910588111 سلماسفائزه شيخي
75773420222300102280066111 سنندجپريسا نظر پور
76773420222300112350066111 سنندجپريشاد ساعدي
77773420222300096470078111 سيرجانمجتبي ميرزاده
78773420222300117690083111 شاهين شهرمهران تهراني
79773420222300109500538111 شبسترمونا قاسميان
80773420222300140480086111 شهرضااحمدي
81773420222300169100007111 شيراز-فارسامير شاهي سوندي
82773420222300106380007111 شيراز-فارسزهرا رئيسي
83773420222300093590007111 شيراز-فارسسيما فهندژ سعدي
84773420222300262480007111 شيراز-فارسعبداله رضايي
85773420222300141140007111 شيراز-فارسفهيمه کشاورز
86773420222300138790007111 شيراز-فارسليلا گواهي
87773420222300089130007111 شيراز-فارسمريم افسر
88773420222300129820007111 شيراز-فارسمسعود جعفري
89773420222300090570948111 فاروجزينب واثق
90773420222300258568874111 فرادنبهيارمحمدي
91773420222300250577477111 فراشبندشهرام باقري
92773420222300072203165611 فردیسفاطمه شريفي
93773420222300259861868611 قرچکزهرا محمدي
94773420222300142450037111 قمتلاشان دولتي
95773420222300110040037111 قمرحمتي
96773420222300078160037111 قمزهرا جوشقان نژاد
97773420222300159230037111 قمسپيده زارعي
98773420222300116990087111 کاشانمحمد اسدي
99773420222300071840003111 کرجمهتاب رضائيان
100773420222300069590003111 کرجنگار رجبي
101773420222300095160076111 کرمانحميد يزدانپناه
102773420222300264060076111 کرمانمهديه عبدالهي
103773420222300084030067111 کرمانشاهندا قادري
104773420222300124790049111 گرگانايليا
105773420222300132710969111 گنابادمهناز ابراهيمي
106773420222300083480044111 لاهيجانالهام اتحادي
107773420222300066650044111 لاهيجانمريم سرافراز
108773420222300162060447111 لنگرودحسن پور
109773420222300163100394111 مامونيهحبيبه انوري
110773420222300094570378111 محلاتمريم قاسمي
111773420222300081520009111 مشهدزهرا احساني نيا
112773420222300097200009111 مشهدزينب باقريان
113773420222300128930009111 مشهدسعيده دلدار
114773420222300167820053111 ميانهزهرا
115773420222300134310053111 ميانهمهين کاظمي
116773420222300168810835111 ميمهفرزانه عرب زاده
117773420222300064710839111 نائينميشا شاهي
118773420222300170590085111 نجف آبادمريم مير خلف زاده
119773420222300257130065111 همدانجعفري
120773420222300111140065111 همدانمحمدرضا اميري
121773420222300265300337111 ورامينعلي شيرازي
122773420222300253270089111 يزدزهرا سرحدي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.