مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 2 آبان تا ساعت 08:00 روز 4 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420222000041180057111 اروميهليلا سبزي
2773420222000045574389111 اسالمفهيمه بيگي
3773420222000069890008111 اصفهانراضيه قره خاني
4773420222000075550008111 اصفهانسلاله مقدادي
5773420222000253420008111 اصفهانفاطمه ملصقي
6773420222000042040008111 اصفهانماندانا ميسري
7773420222000039690008111 اصفهانمائده مويدنيا
8773420222000225420008111 اصفهانمجتبي کريمي
9773420222000035280008111 اصفهانمسعود دانشمند
10773420222000230770006111 اهواززينب ارزاني
11773420222000052860359111 ايوانکيمنيره نيک عهد
12773420222000245450063111 آبادانمينا شفقت
13773420222000059440537111 آذر شهريحيي رسولي
14773420222000213270669111 بانهمهسا کريمي
15773420222000067200069111 بروجردنگين فرمانبردار
16773420222000070890487111 بندر گزحسن رياحي
17773420222000056280043111 بندرانزليگلاره کافي قاسمي
18773420222000068370079111 بندرعباسمحمدي
19773420222000071790485111 بهشهرمهلا علائي
20773420222000061101658111 پرديسسپيده جودکي
21773420222000240740005111 تبريزاي سان نجفي
22773420222000057310005111 تبريزحانيه غلامي
23773420222000043840005111 تبريزمريم دستوري
24773420222000037180005111 تبريزمهدي زورمند
25773420222000241330000111 تهرانبهاره قاسمي
26773420222000033260000111 تهرانحنانه فتحي پور
27773420222000030950000111 تهرانرقيه
28773420222000217740000111 تهرانزينب اميري
29773420222000219940000111 تهرانسميه تقي زاده
30773420222000074630000111 تهرانسوده بيگلري
31773420222000231260000111 تهرانشيرين پيمان
32773420222000063460000111 تهرانعلي چهره ئي
33773420222000055600000111 تهرانغزل لواساني
34773420222000064570000111 تهرانفاطمه ثابتي
35773420222000223400000111 تهرانفاطمه خورسند
36773420222000221190000111 تهرانقهرماني
37773420222000234570000111 تهرانليلا نواپور
38773420222000246840000111 تهرانمعروفي
39773420222000047740000111 تهرانمعصومه اسکندرپور
40773420222000243530000111 تهرانمعصومه صالحي
41773420222000236770000111 تهرانمنصوره کاوسي
42773420222000210020000111 تهرانمهديه يعقوبي
43773420222000208770000111 تهرانموسوي
44773420222000054100477111 جويبارفاطمه سادات عبدالله زاده
45773420222000216060466111 چالوسانيسه عليپور
46773420222000076230843111 درچه پيازپناهي
47773420222000036060646111 دزفولمحتشمي
48773420222000212650834111 دولت آباد برخوارفاطمه معيني
49773420222000050280077111 رفسنجانفاطمه اکبري
50773420222000214310181311 ريزهرا محمدبيگي
51773420222000072500986111 زابلفروغ خليلي
52773420222000251820098111 زاهدانترنم جهان تيغ
53773420222000238060048111 ساريسارا هاشم پور
54773420222000229720035111 سمنانعاتکه سادات ترحمي
55773420222000254720066111 سنندجشيوا مومن پور
56773420222000244157599111 سي سختساره نظري
57773420222000235860643111 شادگانامنه وشن
58773420222000237690036111 شاهرودجوان زاده
59773420222000065520083111 شاهين شهرعليرضا يارمحمدي
60773420222000220620538111 شبسترالهام صبري
61773420222000046990088111 شهر کردنازنين هاشمي
62773420222000215250007111 شيراز-فارسفاطمه مهربان
63773420222000034080007111 شيراز-فارسمحمدرضا جوانمردي
64773420222000242140007111 شيراز-فارسمريم ولي پور
65773420222000239640656111 فامنينسيد حسين حسني
66773420222000247503165611 فردیسمحبوبه بختيار
67773420222000058500845111 فلاورجانصديقه توکلي
68773420222000048960435111 فومنبهاره نقده
69773420222000060080037111 قممريم نجفي
70773420222000053700003111 کرجشيلا شايسته فر
71773420222000232670003111 کرجفاطمه ديندار
72773420222000062670003111 کرجمهرانه محمدي
73773420222000222507964111 کنگفايزه ابراهيمي
74773420222000211800044111 لاهيجانالهام اتحادي
75773420222000209034343111 لشت نشاءسميرا ميرغفاري
76773420222000040420447111 لنگرودمهدي علي نيا
77773420222000044350334111 لواسانمينا رضايي
78773420222000032310454111 ماهنشاناکرم اژند
79773420222000233310055111 مراغهوحيده اخروي
80773420222000218470737111 مرودشتمليکا مقربي
81773420222000066230556111 ملکانمينا رشيديان
82773420222000224890673111 هرسينسماء ساسان پور
83773420222000252420065111 همدانجعفري
84773420222000038690065111 همدانسميه ستاري
85773420222000226711839111 وهن اباداحسان شهرياري
86773420222000051160759111 ياسوجفريده شفايي
87773420222000049400089111 يزداذين جلالکمالي
88773420222000248500089111 يزداکرم حيدري
89773420222000227270089111 يزدامير خياطيان
90773420222000249610089111 يزدمحمدحسين زارع
91773420222000073990089111 يزدمهناز کمالي
92773420222000250760089111 يزدنسرين عباسپور

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.