مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 27 مهر تا ساعت 08:00 روز 30 مهر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420221600058230038111 اراکعلي کيان راد
2773420221600074960038111 اراکهدي پارسا اصيل
3773420221600047980966111 اسفراينفائزه خانم محمدي
4773420221600211940033111 اسلام شهرحسين پور
5773420221600052110033111 اسلام شهرسولماز مصلحي
6773420221600218960008111 اصفهانامير توکلي
7773420221600215650008111 اصفهانمرتضي جان نثاري
8773420221600234690008111 اصفهانمزروعي
9773420221600077060008111 اصفهانمهناز موسوي
10773420221600040140008111 اصفهاننفيسه جعفري طادي
11773420221600241450008111 اصفهاننوشين اميري
12773420221600079180738111 اقليدفاطمه پناهي
13773420221600222200774111 انارنغمه سبزي
14773420221600082500648111 انديمشکمحمد مقدم
15773420221600232280006111 اهوازرکسانا حيدري
16773420221600080210006111 اهوازسعيد ال خميس
17773420221600220010006111 اهوازمريم پاک مهر
18773420221600038690006111 اهوازمينا وردي
19773420221600240060693111 ايلامفريبا پاکسرشت
20773420221600227017565111 آبپخشطاهره سبحاني
21773420221600043520046111 آملسميه همداني
22773420221600027890047111 بابلحميده رضا پور
23773420221600045820047111 بابلسکينه قاسمي
24773420221600072720047111 بابلهانيه محمودي
25773420221600085371813111 باقر شهرمحمد گنجگلي
26773420221600091350043111 بندرانزليايدا دلخوش نژاد
27773420221600088990043111 بندرانزليفاطمه صيامي
28773420221600048540079111 بندرعباسساناز جلالي
29773420221600067570079111 بندرعباسنصرت آبادي نجمه ذاکري
30773420221600224270485111 بهشهرفاطمه کاظم نژاد
31773420221600239370075111 بوشهرلاله پورزال
32773420221600214160339111 پاکدشتفاطمه نگين
33773420221600042860338111 پيشواسميه اميريان
34773420221600028520005111 تبريزمصطفي نوبريان
35773420221600230460000111 تهرانارغوان جمال زاده
36773420221600075040000111 تهراناعلمي
37773420221600236080000111 تهرانآذين حقيقي
38773420221600039180000111 تهرانبهناز بهشتي
39773420221600090670000111 تهرانحميده جعفري
40773420221600235970000111 تهرانخيراللهي
41773420221600041430000111 تهرانداود محمدي
42773420221600059310000111 تهرانريحانه بيگي
43773420221600130360000111 تهرانريحانه غريبي
44773420221600225910000111 تهرانزهرا اصغري
45773420221600209180000111 تهرانسعيد محمود خاني
46773420221600124700000111 تهرانسميه باقري
47773420221600036870000111 تهرانشيما ميان ابي
48773420221600122500000111 تهرانطيبه علي بلندي
49773420221600120290000111 تهرانفاطمه قزل اياغ
50773420221600054800000111 تهرانفرناز شيرواني
51773420221600044740000111 تهرانفروغ صفدري
52773420221600221500000111 تهرانمحبوبه درزي
53773420221600064870000111 تهرانمريم سليمان زاده
54773420221600229310000111 تهرانمهديه حيدري ثايت
55773420221600061570000111 تهرانميلاد قرباني
56773420221600087467558111 جممريم رفيعي
57773420221600062270477111 جويبارسميه نقيبي
58773420221600046370466111 چالوسزهرا اهنگربهان
59773420221600121820466111 چالوسمرضيه رضايي
60773420221600060690068111 خرم آبادامين پاپي
61773420221600242960068111 خرم آبادصدف دالوند
62773420221600049640843111 درچه پيازفاطمه پناهي
63773420221600208180949111 درگزسوده راستگويي
64773420221600228123973111 رودهنشيما شکاري
65773420221600029990181311 ريسيد محمدرضا
66773420221600213060098111 زاهدانزينب فلاح
67773420221600037760045111 زنجانزهرا حسينيان
68773420221600237270048111 ساريهديه صحافي
69773420221600073428179911 سپاهان شهرفروغ اسماعيلي
70773420221600076880695111 سرآبلهاکبر حيدري
71773420221600226950938111 سرخسجلال مهماندوست
72773420221600092186678111 سروآبادارزو رحماني
73773420221600219080668111 سقزاهون صفري
74773420221600238150588111 سلماسفهيمه جهانگيري
75773420221600068100036111 شاهرودفاطمه طالع زاري
76773420221600084720007111 شيراز-فارسجواد فرهادي
77773420221600050110007111 شيراز-فارسزهرا شيرازي
78773420221600035480007111 شيراز-فارسسارا اکرام زاده
79773420221600086930007111 شيراز-فارسعاطفه شيرواني
80773420221600233480007111 شيراز-فارسمژده صانعي
81773420221600078913165611 فردیسالهه ترکمني
82773420221600119270435111 فومنامنه غروي
83773420221600127640666111 قروهمدينه مرادي
84773420221600031970034111 قزوينليلا خاني
85773420221600034590037111 قمخديجه زارع
86773420221600093890037111 قمرحمتي
87773420221600070450037111 قمستوده
88773420221600032380037111 قمنورا اردکاني
89773420221600071940003111 کرجديبا رضايي
90773420221600217350003111 کرجفريما مقدم
91773420221600223010003111 کرجمريم عليزاده
92773420221600081010003111 کرجمينا کمندي
93773420221600063860076111 کرمانآزيتا سلطاني نژاد
94773420221600051590076111 کرماننگين جعفري نژاد
95773420221600069500067111 کرمانشاهعاطفه رحيمي مقدم
96773420221600216086766111 کرندغربمهين حياتي
97773420221600033373647111 کلاته خيجعباس عجم اکرامي
98773420221600129674346111 کوچصفهانمليحه فردپور
99773420221600065650044111 لاهيجانالهام اتحادي
100773420221600128790044111 لاهيجانساناز نيک پور
101773420221600126500378111 محلاتکبريا مرادي
102773420221600083540737111 مرودشتزهرا ازموده
103773420221600053620009111 مشهدحوريه قرشي
104773420221600133590009111 مشهدزهراسادات نام خواه
105773420221600057030009111 مشهدسمانه پارسايي
106773420221600212450009111 مشهدشکوفه صفاريزدي
107773420221600231480009111 مشهدفاطمه امين
108773420221600123650085111 نجف آبادزينب طالب
109773420221600055960085111 نجف آبادفاطمه چراغي
110773420221600132620085111 نجف آبادمعصومه يزداني
111773420221600030310085111 نجف آبادنگين حافظي
112773420221600056610576111 نقدهسميرا نيکنام
113773420221600210200659111 نهاوندمحسن رضايي
114773420221600089640336111 هشتگردزهرا فلاح نژاد
115773420221600066300337111 ورامينزينب انصاري
116773420221600131690337111 ورامينفرشته جعفري
117773420221600125270089111 يزدزهرا ابياري

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.