مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:30 روز 25 مهر تا ساعت 08:00 روز 27 مهر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420221300034400895111 اردکانعصمت نظر ي فرد
2773420221300033420057111 اروميهپ بهنام
3773420221300021140057111 اروميهجاويد اکبر زاده
4773420221300062504389111 اسالمفهيمه بيگي
5773420221300193690008111 اصفهانالهه شجاعيان
6773420221300181420008111 اصفهانتانيا موسوي
7773420221300042140008111 اصفهانفرشته جابري
8773420221300029720008111 اصفهانليلا انصاري
9773420221300024210008111 اصفهانمريم سعيدي
10773420221300060080008111 اصفهانمزگان
11773420221300063180006111 اهوازخديجه زرگاني
12773420221300052010006111 اهوازسيد ابوالحسن موسوي
13773420221300050800006111 اهوازناهيد علاوش
14773420221300046470639111 ايذهپژمان صالح وند
15773420221300058540693111 ايلاممريم غفوري زاده
16773420221300187100046111 آملفدائي
17773420221300184570756111 برازجانظهراب زنده باد
18773420221300038540487111 بندر گزحسن رياحي
19773420221300032840043111 بندرانزليزهرا نژاد
20773420221300191990097111 بيرجندابوالقاسم ارزومندان
21773420221300059951658111 پرديسامينه بهمني
22773420221300023800005111 تبريزساناز علي ابادي
23773420221300025500000111 تهرانپرناز بناييان
24773420221300180500000111 تهرانحنانه سام
25773420221300183800000111 تهرانراحله کشاورززاده
26773420221300030060000111 تهرانراضيه صفت گل
27773420221300189420000111 تهرانزهرا توسلي
28773420221300056800000111 تهرانزهرا سادات تقوي
29773420221300055700000111 تهرانشهره محمدنژاد
30773420221300044270469111 رامسرحميده رشيدي
31773420221300039710469111 رامسرمعصومه ساساني
32773420221300195570448111 رودسرزهرا اسلوب
33773420221300066783973111 رودهنسميه خويي
34773420221300188154656111 رويانرنجبر
35773420221300064450045111 زنجانحديث فرجود
36773420221300069960045111 زنجانمهدي مهاجري
37773420221300192640885111 سامانمصطفي حاتمي
38773420221300065790066111 سنندجبهار احمدي
39773420221300043420443111 سياهکلحبيبه نجفي
40773420221300182520036111 شاهرودحورا اميني
41773420221300035500598111 شاهيندژسجاد عبدي
42773420221300047200088111 شهر کردارزو عابديان
43773420221300031520088111 شهر کردظفريان
44773420221300045350007111 شيراز-فارسراضيه شريف زاده
45773420221300040840007111 شيراز-فارسفاطمه جهان خواه
46773420221300049760007111 شيراز-فارسمحمد شجاعي فرد
47773420221300048650007111 شيراز-فارسمنيره دهقان فرد
48773420221300190690435111 فومنمعصومه سپهري
49773420221300022480375111 قدسفاطمه جعفري
50773420221300061280037111 قمنرجس غلامي
51773420221300057160087111 کاشانحديثه سيمايي
52773420221300027960087111 کاشانمرضيه افکار
53773420221300020250087111 کاشاننرجس سادات نور حسيني
54773420221300185050967111 کاشمرالهام عزمي
55773420221300186420003111 کرجنسرين اقا محمدي
56773420221300051380076111 کرمانندا موسوي
57773420221300036130358111 گرمسارمحمد علي گليني
58773420221300053030764111 گلبافسيد محمد علي مير تاج الديني
59773420221300054986787111 گيلانغربساحل حسيني
60773420221300041910044111 لاهيجانالهام اتحادي
61773420221300028200447111 لنگرودافسلنه رمضاني
62773420221300068500735111 نور آبادسيده راضيه عنايي
63773420221300026930465111 نوشهرزينب کلاري
64773420221300067300465111 نوشهرصغري بيژني
65773420221300037890336111 هشتگردزهرا موسي   زاده
66773420221300070250065111 همدانتهمينه کريمي
67773420221300194440089111 يزدفريبا احمدي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.