مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 20 مهر تا ساعت 08:00 روز 23 مهر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420220900099710038111 اراکمريم جمشيديان ثالث
2773420220900026740838111 اردستانسارا صدوقي
3773420220900229350895111 اردکانعصمت نظري فرد
4773420220900074100057111 اروميههانيه توسلي
5773420220900119610654111 اسدآبادعليرضا محمودي
6773420220900055820008111 اصفهانعلي بياني پور
7773420220900029030008111 اصفهانفاطمه رضواني
8773420220900237100008111 اصفهانمائده موسويان
9773420220900100080008111 اصفهانمرجان بهمن پور
10773420220900226720006111 اهوازتقي پور
11773420220900097100006111 اهوازفاطمه حسيني
12773420220900049960006111 اهوازکيان عالي پور
13773420220900048780099111 ايرانشهرمحمد شکوهي
14773420220900112520344111 آبيکفريبا صادقي
15773420220900043440874111 آران و بيدگلعاطفه ستاري
16773420220900054790046111 آملليلا شفيق
17773420220900025790047111 بابلعلي امين زاده
18773420220900109160047111 بابلعلي شکرايي
19773420220900040370796111 بستکمحمد قاري
20773420220900044420043111 بندرانزليآيدا دلخوش نژاد
21773420220900023990079111 بندرعباسفائزه ربيعي نژاد
22773420220900076640079111 بندرعباسکمال ناظميان
23773420220900056500079111 بندرعباسمجتبي بيچرانلو
24773420220900251200079111 بندرعباسهدي زيدآبادي
25773420220900233230753111 بندرگناوهزينب شهبازي
26773420220900045270635111 بندرماهشهرمينا بحريني
27773420220900098818143111 بهارستانمنيره وظيفه
28773420220900051590075111 بوشهرزهرا حيدري
29773420220900024690075111 بوشهرفرنوش شيرکاني
30773420220900231650075111 بوشهريلدا موسوي
31773420220900122030339111 پاکدشتمهسا اسانلو
32773420220900232770000111 تهرانانسيه ناصري
33773420220900224910000111 تهرانزرين تاج ايزدي
34773420220900117040000111 تهرانزهرا اسکندري
35773420220900111430000111 تهرانزينب مرادي
36773420220900106870000111 تهرانسپيده محمدي فر
37773420220900250700000111 تهرانسعيده خرازي مقدم
38773420220900075140000111 تهرانشيرين پيمان
39773420220900247350000111 تهرانصديقه عليزاده
40773420220900021400000111 تهرانعاطفه هاشمي
41773420220900042630000111 تهرانمريم طايف
42773420220900113630000111 تهرانمهديه تقوي نيا
43773420220900038180000111 تهرانمهرانگيز مهدي زاده
44773420220900095280000111 تهرانمهرنوش شعباني
45773420220900078450000111 تهرانمهلا ناظريان
46773420220900035870000111 تهرانمينو عبدالهي
47773420220900017940000111 تهراننسترن رياحي
48773420220900235840658111 تويسرکانعطيه چراغعليئي
49773420220900050100477111 جويبارسميه نقيبي
50773420220900018984487111 چابکسرسامان قربان نيا
51773420220900238810466111 چالوسحنانه سليمان زاده
52773420220900077780466111 چالوسنرگس منصوري
53773420220900107470646111 دزفولالهام عباسي زاده
54773420220900118540376111 رباطکريمامير عليزاده
55773420220900249960004111 رشتزيبا بيگ زاده
56773420220900230916796111 روانسرنسترن اعظمي
57773420220900227290986111 زابلحسين گلشاهي
58773420220900116743944111 زاويهمريم فرجامي مقدم
59773420220900039060045111 زنجاننرگس کريمي
60773420220900094270048111 ساريمجيد گوران
61773420220900072428179911 سپاهان شهرمرضيه عطايي
62773420220900019860035111 سمناناقبال پور
63773420220900239200035111 سمنانآزاده صالحيان
64773420220900027720035111 سمنانزهرا روانسوز
65773420220900028640538111 شبستررقيه سليمي
66773420220900033994354111 شفتسميه عدلجو
67773420220900034480007111 شيراز-فارسدينا رحيمي
68773420220900068100007111 شيراز-فارسزهرا خارستاني
69773420220900073650007111 شيراز-فارسشهرزاد زادگان خواجه
70773420220900030080007111 شيراز-فارسشيوا پژوهي
71773420220900102180007111 شيراز-فارسکشاورز
72773420220900070350007111 شيراز-فارسمريم باصري
73773420220900120110007111 شيراز-فارسمريم گورنگي
74773420220900228030007111 شيراز-فارسمصطفي محسني عارف
75773420220900246960007111 شيراز-فارسياسين فضلي پور
76773420220900096497539111 عسلويهالهام دهقاني
77773420220900110450435111 فومنجواد کمالي فر
78773420220900036129566111 قاسم آباد-   خواففاطمه تيماجي
79773420220900032011868611 قرچکاميرحسين مختاري
80773420220900105221868611 قرچکنازنين محمدي
81773420220900022110034111 قزوينبنفشه رحيمي
82773420220900248060034111 قزوينفاطمه آيتي غفاري
83773420220900047760034111 قزوينمرضيه عرب پور
84773420220900223720037111 قمحسن رنگرز
85773420220900121420037111 قمريحانه چيني ساز
86773420220900069400037111 قمزهرا البرزي
87773420220900052620037111 قمسيدمحمد باطني
88773420220900234890037111 قمقرباني
89773420220900020210037111 قممحمد امين ال صاحب
90773420220900046350003111 کرجمرضيه زنديه
91773420220900016140003111 کرجمهرناز صفي
92773420220900244130076111 کرمانفروزه سادات نوابي
93773420220900241860067111 کرمانشاهسارا مرادي
94773420220900103474666111 کلاردشتپريسا دهقانيان
95773420220900243670794111 کيشفاطمه حبيبي
96773420220900115230744111 گراشطالب اسدي
97773420220900053540497111 گنبد کاووسسمانه باقري
98773420220900236860044111 لاهيجانالهام اتحادي
99773420220900123380044111 لاهيجانالهام اتحادي
100773420220900067670447111 لنگرودفاطمه منصوري
101773420220900101760447111 لنگرودمحدثه مرادي
102773420220900104990394111 مامونيهسيد ابوالفضل فاتحي
103773420220900225983177811 محمدشهرمصطفي چالوک
104773420220900240760463111 محمودآبادآرزو کوچکي
105773420220900031310055111 مراغهپريسا ناصري کريموند
106773420220900037710737111 مرودشتمدينه جعفري
107773420220900093990009111 مشهدنرجس پيشاور
108773420220900245060009111 مشهدنفيسه رازقي
109773420220900252820009111 مشهديگانه علوي مقدم
110773420220900041670699111 مهرانناهيد هاديزاده
111773420220900114503755111 نصيرآبادصديقه عباسي
112773420220900242710659111 نهاوندآيدا کياني
113773420220900108300464111 نورپريسا عارف زاده
114773420220900071200089111 يزدلادن قاسمي نژاد

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.