مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 15 مهر تا ساعت 21:30 روز 17 مهر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420220400264860038111 اراکمريم شهبازي
2773420220400034380056111 اردبيلسعيده اشنا
3773420220400052310056111 اردبيلسعيده معرفت
4773420220400040030895111 اردکان-يزدخديجه داعي زاده
5773420220400017650057111 اروميههانيه عزيزي
6773420220400217310033111 اسلام شهرزهرا موسوي
7773420220400222933187111 اشتهاردمينا بهشتي
8773420220400048720008111 اصفهانحسين تسليمي
9773420220400097960008111 اصفهانراضيه همتي
10773420220400061140008111 اصفهانشهرزاد رحماني
11773420220400071210008111 اصفهانفهيمه سادات
12773420220400082380008111 اصفهانفهيمه سالکي فرد
13773420220400075620008111 اصفهانمريم پهلوان صادق
14773420220400195860008111 اصفهانمنصوره محسني
15773420220400230040008111 اصفهاننفيسه جعفري طادي
16773420220400091420343111 الوندرقيه عشقي
17773420220400198050648111 انديمشککبري صداقتي
18773420220400080970006111 اهوازصدريان زاده
19773420220400026180006111 اهوازمهوش قلمي
20773420220400057610639111 ايذهپريسا افتخاري
21773420220400046440639111 ايذهحکيمه سعيدي
22773420220400202760693111 ايلامنوشين زندي
23773420220400037570739111 آبادهزينب مهديغلامي
24773420220400023350444111 آستانه اشرفيهپروانه خيرجو
25773420220400063820474111 بابلسرمحبوبه زحمتکش
26773420220400012447588111 باشتزهرا خردمند
27773420220400010030897111 بافقزهرا کارگران
28773420220400078440069111 بروجردشادي حسنوند
29773420220400208570766111 بمفائزه فرامرزپور
30773420220400223860079111 بندرعباسطاهره شهروزي
31773420220400205930079111 بندرعباسمجتبي بيچرانلو
32773420220400036620075111 بوشهرارزو خدابخشي
33773420220400204420075111 بوشهراعظم آبشيريني
34773420220400092720345111 بوئين زهرافاطمه قراگوزلو
35773420220400069570339111 پاکدشتفرزانه غلامي
36773420220400062440679111 پاوهشکوفه عاشوري
37773420220400212960685111 پلدخترفاطمه حاجيپور
38773420220400090940005111 تبريزشبنم اکبرزاده
39773420220400206140005111 تبريزمريم دستوري
40773420220400072500000111 تهراناذين حقيقي
41773420220400203330000111 تهراناکرم ساده
42773420220400194940000111 تهرانباطني
43773420220400094840000111 تهرانبهار ايزدي
44773420220400021060000111 تهرانحميده کافي
45773420220400081460000111 تهرانزهرا دبيريان
46773420220400199450000111 تهرانزهرا شمرتي
47773420220400196140000111 تهرانزينب نظري
48773420220400228970000111 تهرانشکوفه موسوي کيا
49773420220400053460000111 تهرانعاطفه عباسپور
50773420220400041190000111 تهرانفاطمه صالح
51773420220400047800000111 تهرانفاطمه مرادزاده
52773420220400219010000111 تهرانفرزانه فراهاني
53773420220400083670000111 تهرانمرتضي زنگي
54773420220400014290000111 تهرانمريم شکرزاد
55773420220400213400000111 تهرانمريم يزداني
56773420220400220160000111 تهرانمليحه لعل دشتي
57773420220400043400000111 تهرانمهديه علايي
58773420220400006430000111 تهرانميلا مراديان
59773420220400020950000111 تهرانناهيد عليزاده
60773420220400035530000111 تهراننسترن رياحي
61773420220400079670853111 تيراننرگس سلطاني
62773420220400095370466111 چالوسريحانه سليمانزاده
63773420220400070520068111 خرم آباد-لرستانسيده فاطمه اهوقلندري
64773420220400068270068111 خرم آباد-لرستانناهيد رضائي
65773420220400066405464111 خمارلورسول حاجي وند
66773420220400011480646111 دزفولمحمد رستمي
67773420220400045300379111 دليجانفاطمه جلالي
68773420220400225300397111 دماوندسمانه شيرخاني
69773420220400227374464111 رستم آبادحانيه باقري راجعوني
70773420220400058470448111 رودسرساره طاهري فرد
71773420220400074480045111 زنجاننسرين همتي
72773420220400200110048111 ساريمحمد حسين حسني
73773420220400201446678111 سروآبادارزو رحماني
74773420220400059790035111 سمنانعاطفه شفيعي
75773420220400027270675111 سنقرمنا همتي
76773420220400211650386111 شازندمحجوبه هاشمي
77773420220400031840007111 شيراز-فارسرقيه غضنفري
78773420220400009450007111 شيراز-فارسسارا عيدي زاده
79773420220400231040007111 شيراز-فارسميلاد آيين مهر
80773420220400038233356011 صباشهرزهرا اسعدي
81773420220400197957393111 صغادالهام شيباني
82773420220400015620436111 صومعه سرابنيتا حسن پناه
83773420220400060450436111 صومعه سرافاطمه برزگر
84773420220400084544943111 فاضل آبادمريم خالقي
85773420220400013763165611 فردیسمحبوبه بختيار
86773420220400224960475111 فريدونکنارطاهره مهدي زاده
87773420220400076400476111 قائم شهرسمانه محمدپور
88773420220400018151868611 قرچکبهناز آقابابايي
89773420220400099801868611 قرچکندا رنجبر
90773420220400039570666111 قروهفاطمه ويسي
91773420220400032860666111 قروهناهيد خليفه
92773420220400055230458111 قيدارجعفر رجبي
93773420220400008544694111 کتالم وسادات   شهرندا حلاجيان
94773420220400029180003111 کرجمرضيه کريمي
95773420220400214800003111 کرجمنور روحاني
96773420220400007164583111 کرسفليلا اصانلو
97773420220400054690067111 کرمانشاهليلا کوشکي
98773420220400042760358111 گرمسارمهشيد جندقي
99773420220400093230943111 گرمهسعيد محمدي
100773420220400025760743111 لارافسانه طاهريان
101773420220400215890743111 لارفاطمه شکاري
102773420220400065420044111 لاهيجان-گيلانحميرا ورزند
103773420220400049164343111 لشت نشاءماريا معلومي
104773420220400022550447111 لنگرودرويا نوري
105773420220400077334453111 لوشانليلا پور رحيم
106773420220400229980848111 مبارکه-اصفهانفاطمه موسوي
107773420220400056370378111 محلاتمريم قاسمي
108773420220400024333177811 محمدشهر-البرزخديجه خاوري
109773420220400218820009111 مشهدسجاد بابايي
110773420220400050080009111 مشهدمريم الماسي
111773420220400044420009111 مشهديزدان دوست
112773420220400110623169111 ملاردطاهره برزگري
113773420220400073640896111 ميبدمريم کارگر
114773420220400051310085111 نجف آبادبهناز حيدريان
115773420220400226820085111 نجف آبادفهيمه عبور
116773420220400221310085111 نجف آبادمرضيه هاشم زاده
117773420220400016550085111 نجف آبادنگين حافظي
118773420220400096100085111 نجف آبادنگين کاظمي
119773420220400028590333111 نظرآبادزهرا فلاح
120773420220400064450333111 نظرآبادعزيزي
121773420220400030890659111 نهاوندايدا کياني
122773420220400216610749111 ني ريزقاسم زارع
123773420220400067330673111 هرسينسما ساسان پور
124773420220400192650065111 همدانمنصور سينا
125773420220400019030337111 ورامیندانشور
126773420220400207200089111 يزدمجتبي معتمدي
127773420220400209400089111 يزدمهرناز مهرزاده

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.