مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 4 مهر تا ساعت 07:00 روز 6 مهر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420219200083400038111 اراکمحمدرضا ايراني
2773420219200076440008111 اصفهانسهيلا هاشمي
3773420219200029400008111 اصفهانفاطمه لطفي
4773420219200036160008111 اصفهانمريم
5773420219200205060008111 اصفهانمعصومه اعرابي
6773420219200041720008111 اصفهانمنصوره محسني
7773420219200035950648111 انديمشکاسيه شرقي نيا
8773420219200183353168611 اندیشهالهه اصلاني
9773420219200086980545111 اهرپريا فرشاد
10773420219200093060006111 اهوازفاطمه صرامي
11773420219200056220639111 ايذهمحبوبه حيدري
12773420219200039320459111 آب برزهرا نصيري
13773420219200187780046111 آملبابايي
14773420219200101620046111 آملفاطمه شکري
15773420219200218640094111 بجنوردآمنه گنابادي
16773420219200188320069111 بروجردصبا عباسي
17773420219200040380043111 بندرانزليفريبا مقدم نژاد
18773420219200102887557111 بندرکنگانزهرا پوراسماعيل
19773420219200214640636111 بهبهاننرگس علي نقي زاده
20773420219200213200345111 بوئين زهرافاطمه خلفي
21773420219200072330095111 تربت حيدريهالهه محولاتي
22773420219200186790000111 تهراناکبرآسمان
23773420219200088890000111 تهرانالهام نيکويي
24773420219200026280000111 تهرانالهه شفيعي
25773420219200030740000111 تهرانپارسا ابراهيمي راد
26773420219200063250000111 تهرانپريسا قلندري
27773420219200189100000111 تهرانخيراللهي
28773420219200043110000111 تهرانزهرا رضايي
29773420219200065450000111 تهرانزهرا زين الديني
30773420219200094550000111 تهرانزهرا فتحي پور
31773420219200073310000111 تهرانسعيد نخعي
32773420219200031840000111 تهرانسميه شعبان نژاد
33773420219200045310000111 تهرانسيدداود اطيابي
34773420219200059790000111 تهرانعاطفه عباسپور
35773420219200089990000111 تهرانفاطمه اکبرزاده
36773420219200032940000111 تهرانفاطمه بيات
37773420219200028480000111 تهرانفاطمه پور عابديني
38773420219200209650000111 تهرانفاطمه رستميان
39773420219200037450000111 تهرانفاطمه مرادزاده
40773420219200038550000111 تهرانمجيد قديمي
41773420219200098960000111 تهرانمريم سيري
42773420219200182380000111 تهرانمريم ناظمي
43773420219200095650000111 تهرانمهشيد ميرزاده
44773420219200217520000111 تهراننسيم
45773420219200090140000111 تهرانيوسف زماني
46773420219200211370853111 تيرانسپيده حسين زاده
47773420219200099490466111 چالوسمنا دلدار
48773420219200096140989111 خاشزينب هنرمند
49773420219200064570068111 خرم   آباد-لرستانحسنا سليماني
50773420219200210910949111 درگزسپيده آدمي
51773420219200075950098111 زاهدانمحمد راهداري
52773420219200062930045111 زنجانميترا بابائي
53773420219200216500048111 ساريالهام اسودي
54773420219200208866678111 سروآبادآرزو رحماني
55773420219200078397345111 سروستانالهام قرباني
56773420219200100650066111 سنندجپريسا نظرپور
57773420219200025370643111 شادگانسيد مصطفي اعتباري
58773420219200091060036111 شاهرودحورا اميني
59773420219200084300036111 شاهرودزهرا روانسوز
60773420219200087640083111 شاهين شهرحميده قاسمي
61773420219200044060083111 شاهين شهرفرشته احمدي
62773420219200085440083111 شاهين شهرفريبا ناصري کيا
63773420219200042160086111 شهرضازهرا هاشميان
64773420219200074130007111 شيراز-فارسالهام امين
65773420219200203760007111 شيراز-فارسآرشام شيردل
66773420219200034860007111 شيراز-فارسپريا فهندژ
67773420219200202650007111 شيراز-فارسفاطمه زارع
68773420219200071820007111 شيراز-فارسم.نيک خواه
69773420219200082354847111 فرح اباد (خزراباد)مجيد گوران
70773420219200033613165611 فردیسشيرين ترک زبان
71773420219200058690849111 فولادشهرحسن خادمي
72773420219200060060435111 فومنزهرا حسينعلي زاده
73773420219200184200034111 قزوينثريا سبحاني
74773420219200204450003111 کرجآزاده خداجويي
75773420219200057670076111 کرمانفاطمه السادات حسيني
76773420219200061130076111 کرمانمينا توکلي
77773420219200185493647111 کلاته خيجعباس عجم اکرامي
78773420219200092183199111 کمالشهر/ش.قندیزهرا جليلي
79773420219200097320358111 گرمسارفاطمه ناساري
80773420219200027060044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
81773420219200212540566111 مشگين شهرگيتي دادگري خياوي
82773420219200077640009111 مشهدتهمينه   محمدزاده
83773420219200215230009111 مشهدشيدا ابراهيم زاده
84773420219200080990009111 مشهدطيبه خويشاوندي
85773420219200206270009111 مشهدمهدا محمدپور
86773420219200207083169111 ملاردسعيده سرلکي
87773420219200190390699111 مهرانپرستو جليليلان
88773420219200081100093111 نيشابوربهناز اردل
89773420219200079900759111 ياسوجمهدي نوري پور

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.