مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 22 شهریور تا ساعت 07:00 روز 26 شهریور

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420218100155150838111 اردستانمائده شفيعي
2773420218100332130057111 اروميهآيدا صادقي
3773420218100112100654111 اسدآباد (همدان)الهام افشار
4773420218100125930008111 اصفهانسارا اسماعيلي
5773420218100107990008111 اصفهانسميه کاظمي
6773420218100157330008111 اصفهانعاطفه امين الرعايا
7773420218100334100008111 اصفهانفاطمه حق شناس
8773420218100109200008111 اصفهانفريبا ابراهيمي
9773420218100084130008111 اصفهانموسي احمدي
10773420218100105790008111 اصفهاننصير پارسا سرشت
11773420218100102480008111 اصفهانهاله ابراهيمي
12773420218100083820006111 اهوازالهام ناصري
13773420218100106690006111 اهوازپرند فرجي
14773420218100117860006111 اهوازسکينه حموله
15773420218100159330006111 اهوازعفت موسي زاده
16773420218100172130047111 بابلانسيه صادق پور
17773420218100184400047111 بابلسکينه قاسمي
18773420218100338738476111 باغ بهادرانسميرا نقدي
19773420218100104890094111 بجنوردفاطمه بدخشان
20773420218100068160043111 بندرانزليماهنوش مرادي
21773420218100329120079111 بندرعباسزهرا ناخدايي
22773420218100182610079111 بندرعباسفاطمه اسپيد
23773420218100110860635111 بندرماهشهرحکيمه بختياروند
24773420218100077880635111 بندرماهشهرراضيه پاک روان
25773420218100160108143111 بهارستان(اصفهان)فاطمه حجتي
26773420218100078888143111 بهارستان(اصفهان)مريم عليجاني
27773420218100122790075111 بوشهرراحيل اسفندياري
28773420218100120590075111 بوشهرزهرا حيدري
29773420218100132860075111 بوشهرمعصومه غلامي
30773420218100177740345111 بوئين زهرامريم حسيني
31773420218100169120097111 بيرجندثريا کوزه گران
32773420218100098120097111 بيرجندمينا رجبي
33773420218100152440339111 پاکدشتنرگس خلفي
34773420218100174350679111 پاوهسروه قادري
35773420218100138321658111 پردیسهستي غلامي
36773420218100064500338111 پیشواسميه اميريان
37773420218100067990005111 تبريزبهار شوکتي
38773420218100154720005111 تبريزعاطفه زارعيان
39773420218100185150468111 تنکابناسيه جوستاني
40773420218100062970000111 تهرانالهه عطار
41773420218100133970000111 تهرانحديث ردائي
42773420218100336480000111 تهرانحکيمه صفر نوراله
43773420218100115040000111 تهرانحلاج زاده
44773420218100158620000111 تهرانرزا حمزه اي
45773420218100331970000111 تهرانزهرا سعادت نژاد
46773420218100111630000111 تهرانزهره روزبان
47773420218100087620000111 تهرانعاطفه محمديان
48773420218100091080000111 تهرانفاطمه معصومي
49773420218100082110000111 تهرانفرزانه دلاوري
50773420218100097690000111 تهرانليلا مجيدي
51773420218100094380000111 تهرانمحبوبه نجفي مطيعي
52773420218100171040000111 تهرانمرتضي بيگدلي
53773420218100099890000111 تهرانمريم بن عباس
54773420218100333180000111 تهرانمريم تابش
55773420218100124010000111 تهرانمريم شمسايي
56773420218100178760000111 تهرانمژده شهپر
57773420218100108280000111 تهرانمصطفي شعبان نژاد
58773420218100060770000111 تهرانمنصوره اميرجان
59773420218100187720000111 تهرانميترا ملکي
60773420218100176550000111 تهراننگين سادات حسيني
61773420218100121160853111 تيرانگيلا ذاکري
62773420218100119597558111 جمزهرا روشن
63773420218100093880477111 جويبارسميه نقيبي
64773420218100137050388111 خمينفاطمه بيات
65773420218100128570058111 خويالهه باقرلو
66773420218100096080646111 دزفولعليرضا حلاجان
67773420218100135950757111 دهدشتبنفشه عزيزي
68773420218100114670469111 رامسرمريم خسروي
69773420218100079106796111 روانسرسحر کريمي
70773420218100061300098111 زاهدانپيمان قاسمي
71773420218100118440048111 ساريفاطمه زماني
72773420218100153230039111 ساوهزهره نصيري
73773420218100092670773111 سرچشمهفاطمه سبزعلي زاده
74773420218100065300066111 سنندجسميه عباسي
75773420218100129540066111 سنندجسوما ثوبي
76773420218100183610078111 سيرجانفريبا جهانشاهي
77773420218100175300083111 شاهين شهرسعيد طاهري
78773420218100066497199111 شهرجديدصدرازهرا حاجي وندي
79773420218100173400086111 شهرضامحسن رحمتي
80773420218100330590007111 شيراز-فارسآرزو اسدي
81773420218100063790007111 شيراز-فارسرقيه غضنفري
82773420218100095200007111 شيراز-فارسزهرا بلوچي
83773420218100130380007111 شيراز-فارسمهدي احمد زاده
84773420218100186220746111 فساسميه يزدي
85773420218100085030034111 قزوينسودابه طارمي
86773420218100089740037111 قمآزاد دانا
87773420218100335300037111 قمزينب مرعشي
88773420218100181030037111 قمسيد محمد باطني
89773420218100076370037111 قمآل صاحب
90773420218100337500037111 قمفهيمه حبيبي
91773420218100123820037111 قممولوي
92773420218100100250073111 کازرونمحمد تيموريان
93773420218100069950087111 کاشانطناز حسين زاده
94773420218100161280003111 کرجحميده شادلو
95773420218100086820003111 کرجفاطمه صمدي
96773420218100136370076111 کرمانريحانه محمدي
97773420218100080990076111 کرمانمونا عرب
98773420218100180130067111 کرمانشاهمريم فاطمي
99773420218100179693199111 کمالشهر/ش.قندیاميد خوشه چين
100773420218100113400486111 گلوگاه-مازندرانزينب مجريان
101773420218100103450044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
102773420218100164960044111 لاهيجان-گيلانفاطمه تيمور
103773420218100090650044111 لاهيجان-گيلانمريم سرافراز
104773420218100151650054111 مرندزهرا عزتي
105773420218100116950649111 مسجدسليمانمهتاب ورناصري
106773420218100088640009111 مشهدرجب زاده
107773420218100131690009111 مشهدزهرا زحمتکش
108773420218100126130009111 مشهدعطيه مهدوي رفيع
109773420218100156460896111 ميبدفاطمه کارگر
110773420218100127150498111 مينو دشت(گلستان)زهرا خوشرفتار
111773420218100134130085111 نجف آبادمنصوره افضل
112773420218100170860093111 نيشابوروحيدرضا خواهاني
113773420218100162160543111 هاديشهرمژگان يونسي
114773420218100163400337111 ورامینمهديه فرجي
115773420218100081980759111 ياسوجمهدي نوري پور
116773420218100101030089111 يزدفاطمه دهقان

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.