مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 16 شهریور تا ساعت 08:00 روز 19 شهریور

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420217400258660838111 اردستانفاطمه مختار زاده
2773420217400073080838111 اردستانفهيمه يگانه زاده
3773420217400062010895111 اردکان-يزداحمد عزيزيان
4773420217400026150966111 اسفرايننسيم برآبادي
5773420217400060690008111 اصفهانالهه محسن زاده
6773420217400085330008111 اصفهانايمان ميرزا کريمي
7773420217400237400008111 اصفهانفهيمه سالکي فرد
8773420217400112650008111 اصفهانمحمد تقي حق شناس
9773420217400080820008111 اصفهانمريم سعيدي
10773420217400029330008111 اصفهانمريم مزروعي
11773420217400241860008111 اصفهاننسترن امانلو
12773420217400065200008111 اصفهاننگار ماهرو
13773420217400067463168611 اندیشهپرستو اسدي
14773420217400036890006111 اهوازپرنيان پيل بالا
15773420217400052540693111 ايلاماسما مهدي زاده
16773420217400238670047111 بابلانيسه محسني افشار
17773420217400034100094111 بجنوردآمنه گنابادي
18773420217400230610766111 بمفائزه فرامرزپور
19773420217400110337436111 بنارويهمحمد نوروزي
20773420217400048950079111 بندرعباسزهرا پرورش
21773420217400111130079111 بندرعباسفاطمه ربيعي نژاد
22773420217400061300635111 بندرماهشهرندا هاشمي نسب
23773420217400108618143111 بهارستان (اصفهان)مرتضي عليجاني
24773420217400262710636111 بهبهاننرگس علي نقي زاده
25773420217400028880485111 بهشهرافسانه زمان
26773420217400047460679111 پاوهشايسته کيامهر
27773420217400229230005111 تبريزائلشن راوي
28773420217400235890005111 تبريزشکوفه خواجه نصيري
29773420217400069420468111 تنکابنشعيب مرزبان
30773420217400063180000111 تهرانالهام نيکويي
31773420217400083310000111 تهرانآتنا بوبه رژ
32773420217400116250000111 تهرانآرش براري
33773420217400053110000111 تهرانباقري
34773420217400260080000111 تهرانجلال کريمي
35773420217400251110000111 تهرانساجده بهروزي
36773420217400068690000111 تهرانسعيده عبيدي
37773420217400081110000111 تهرانسناسايه وند
38773420217400066480000111 تهرانسودابه
39773420217400256620000111 تهرانطهماسبي
40773420217400232080000111 تهرانفاطمه ازادي
41773420217400087720000111 تهرانفاطمه اسکويي
42773420217400119550000111 تهرانفائزه پورمتشکر
43773420217400075450000111 تهرانفائزه عسکري
44773420217400239790000111 تهرانگلاره خليلي
45773420217400077650000111 تهرانمرضيه فردين
46773420217400050800000111 تهرانمريم عيسي زاده
47773420217400059720000111 تهراننازنين عبداللهيان
48773420217400079007558111 جمراضيه قربان شوهي زااه
49773420217400055200074111 جهرممهدي دارفرين
50773420217400027910477111 جويبارسميه نقيبي
51773420217400088690786111 جيرفتسليمه بهروز
52773420217400253254487111 چابکسرسودابه ابراهيمي
53773420217400054440068111 خرم   آباد-لرستانمحمد حاتم وند
54773420217400025130434111 خمامحديث هيبتي
55773420217400058258345111 خورزوقعلي اصغر رضوي
56773420217400109120864111 دهاقانمريم عمراني
57773420217400035050758111 دوگنبدانسيده زهرا حسيني
58773420217400070330376111 رباطکریماحسان شهرياري
59773420217400117840448111 رودسرراضيه بهزاد نژاد
60773420217400250890181311 ریالهه داوري
61773420217400057590986111 زابلحسين گلشاهي
62773420217400254008179911 سپاهان شهر (اصفهان)مرضيه عطايي
63773420217400078470035111 سمنانزهرا روانسوز
64773420217400039610066111 سنندجشيدا احمدي
65773420217400033990066111 سنندجعاطفه محمدي
66773420217400243270066111 سنندجهايده روشني
67773420217400114330078111 سيرجانمحبوبه صالحي
68773420217400038950386111 شازندمحجوبه هاشمي
69773420217400049010088111 شهر کردح استکي
70773420217400252570088111 شهر کردنازنين هاشمي
71773420217400031370647111 شوشکلثومه
72773420217400240650007111 شيراز-فارساعظم عيوضي
73773420217400231690007111 شيراز-فارسشادي کمانکش
74773420217400074060007111 شيراز-فارسعاطفه احمدي
75773420217400051620007111 شيراز-فارسمهرداد اوجي
76773420217400236710436111 صومعه سرامليح سا جلالي
77773420217400263154674111 عباس آبادمحسن عباسي
78773420217400259493165611 فردیسمريم حسيني
79773420217400255640435111 فومنبهاره نقده
80773420217400046960034111 قزوينسکينه محمدپور
81773420217400037990034111 قزوينهما مصلحي
82773420217400076470037111 قمسهرابي پور
83773420217400064200037111 قمفهيمه کريمي
84773420217400044400087111 کاشانفهيمه فرزاد
85773420217400234590003111 کرجزهرا جاويد
86773420217400084720003111 کرجفاطمه نري ميسا
87773420217400107590003111 کرجمريم رجبي
88773420217400042030076111 کرماننرگس حميديان
89773420217400089227333111 کنار تختهمريم هژبريان
90773420217400032160743111 لاررحيمه رزم گير
91773420217400045930044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
92773420217400072540447111 لنگرودارزو پاکدل
93773420217400242540447111 لنگرودسهيلا پورغفار
94773420217400115810586111 ماکوزهرا محمد دوست
95773420217400261930054111 مرندبهاره عشقي ليواري
96773420217400056330009111 مشهدزهره غنيمت دان
97773420217400030590009111 مشهدشکوفه عالي نژاد
98773420217400257640009111 مشهدصديقه کفاش
99773420217400071270464111 نورپريسا عارف زاده
100773420217400233400464111 نوررنجبر
101773420217400086950465111 نوشهرامير عباس نام آور
102773420217400082540465111 نوشهرفاطمه فرخي
103773420217400024330465111 نوشهرماهک کوچکيان
104773420217400043960065111 همدانمنصور سينا
105773420217400118420759111 ياسوجدلارام زلفي
106773420217400113400089111 يزدسيدحسين سالاري

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.