مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 16:00 روز 11 شهریور تا ساعت 08:15 روز 14 شهریور

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420216900098150038111 اراکحميدرضا پاک بين
2773420216900253570038111 اراکسپيده بيات
3773420216900080200056111 اردبيلسعيده اشنا
4773420216900220100057111 اروميهرضا رستمي
5773420216900217500008111 اصفهانفاطمه حق شناس
6773420216900227570008111 اصفهانفرزانه طباطبايي
7773420216900035230008111 اصفهانفيروزه شيشه فروش
8773420216900267840008111 اصفهانمحمدتقي حق شناس
9773420216900088880008111 اصفهانندا اسلامي
10773420216900029950473111 اميرکلامطهره اميري
11773420216900246350755111 اهرمتارا علمدار
12773420216900233030006111 اهوازفاطمه موحديان
13773420216900232930006111 اهوازناهيد صالحي
14773420216900109330006111 اهوازنسترن آل محمد
15773420216900061740693111 ايلامحسين مرادي
16773420216900256420359111 ايوانکيفاطمه بختياري
17773420216900259830459111 آب برزينب خاني
18773420216900032820063111 آباداناميره حميداوي
19773420216900058690739111 آبادهسمانه صالحي
20773420216900030840697111 آبدانانميثم بيگ نظري
21773420216900255633586111 آرادانزهرا مداح
22773420216900089050046111 آملسکينه باغبان
23773420216900060400474111 بابلسرزارعي
24773420216900103400474111 بابلسرفاطمه پاکدل
25773420216900053080766111 بمفائزه   فرامرزپور
26773420216900072618143111 بهارستان(اصفهان)محمد خاني
27773420216900224880636111 بهبهانابراهيم کاري
28773420216900071270075111 بوشهرفهيمه کشتکار
29773420216900054883761111 پرندعليرضا حيدري
30773420216900087760578111 پيرانشهرسيما مقدور
31773420216900218970959111 تايبادفرزانه فدائي
32773420216900048300005111 تبريزعايشه قلي زاده
33773420216900237330005111 تبريزمنيژه مرادزاده
34773420216900093591933811 تجریشفاطمه اسديون
35773420216900052880468111 تنکابناسيه جوستاني
36773420216900079100000111 تهراناذر نريماني
37773420216900078990000111 تهرانالهام نيکويي
38773420216900242380000111 تهرانپاليک
39773420216900252450000111 تهرانروشن
40773420216900251350000111 تهرانزهرا يزداني
41773420216900249100000111 تهرانزهره وند
42773420216900075690000111 تهرانزينب اميري
43773420216900084650000111 تهرانسعيده سادات مسعودي
44773420216900265820000111 تهرانسميرا مصطفوي
45773420216900235620000111 تهرانصادقي
46773420216900069030000111 تهرانعصمت زماني زاده
47773420216900236720000111 تهرانغزل خواجويي پور
48773420216900266930000111 تهرانفاطمه جلائي
49773420216900261420000111 تهرانفاطمه گرايلي
50773420216900059960000111 تهرانکريمي
51773420216900263620000111 تهرانليلا سلماني
52773420216900077890000111 تهرانمائده اقائي
53773420216900248990000111 تهرانمتين فيروزي
54773420216900049890000111 تهرانمتين کيشاني
55773420216900225550000111 تهرانمريم شمس
56773420216900234520000111 تهرانمعصومه غلامي
57773420216900214380000111 تهرانمهسا حسني
58773420216900065620000111 تهراننفس اديب
59773420216900062080658111 تويسرکانعطيه چراغعليئي
60773420216900064464487111 چابکسرسحر عبداله زاده
61773420216900105540068111 خرم   آباد-لرستانسيما فرزام
62773420216900086350646111 دزفولازاده توکلي نژاد
63773420216900238560397111 دماوندغزاله طاهري
64773420216900082080864111 دهاقانعاطفه نادري
65773420216900240950757111 دهدشتسيده ليلاپاکيزه
66773420216900090740664111 ديواندرهشب بو فاني
67773420216900257590638111 رامهرمزمريم موسوي
68773420216900097220077111 رفسنجانفاطمه خيرمند
69773420216900247317966111 رويدرندا دردمن
70773420216900260200181311 ریمريم جوادي
71773420216900250320986111 زابلمعصومه گلشاهي
72773420216900070500734111 زرقانمرضيه محبوبي
73773420216900219690776111 زرندمهديه ميرزايي
74773420216900068710045111 زنجاننسرين همتي
75773420216900226740048111 ساريمعصومه يوسفي
76773420216900215500066111 سنندجهايده روشني
77773420216900066540036111 شاهرودمنصوري
78773420216900239840036111 شاهرودمهديه حسين نيا
79773420216900216440083111 شاهين شهرزهره ترکان
80773420216900099390086111 شهرضامريم نادري فرد
81773420216900091440335111 شهریارشيوا شفاعتي
82773420216900228460647111 شوشليما ساعدي
83773420216900076500007111 شيراز-فارسامير شاهي سوندي
84773420216900081060007111 شيراز-فارسرامين کرمي
85773420216900094440007111 شيراز-فارسرضا اسکندري
86773420216900055270007111 شيراز-فارسزينب احمد
87773420216900243200007111 شيراز-فارسعارفه ازاد
88773420216900085470007111 شيراز-فارسفردوسي
89773420216900262230007111 شيراز-فارسياسمن فتي
90773420216900222500554111 عجب شيرافسانه جهانگير
91773420216900106010746111 فساليلا صادقي
92773420216900231710476111 قائم شهرعاطفه خيرانديش
93773420216900244500037111 قمحميده محسني
94773420216900107440037111 قمرحمتي
95773420216900050960037111 قمعطيه باقري
96773420216900102930037111 قممريم عابد
97773420216900051060037111 قمناديا ميرزاآقايي
98773420216900074910663111 کاميارانپرستو شيرواني
99773420216900104520003111 کرجبيتا طاهر
100773420216900044690003111 کرججواد جعفري
101773420216900034620003111 کرجزهرا زمانيان
102773420216900092820003111 کرجسپيده ملازاده
103773420216900258370003111 کرجمحدثه همتي
104773420216900221450003111 کرجمريم جعفري
105773420216900063720003111 کرجمهرناز صفي
106773420216900095323183611 کرج-(مهرشهر)ساناز اسماعيل پور
107773420216900031100076111 کرمانسعيده سروري
108773420216900230230067111 کرمانشاهفاطمه زهرا مويدي
109773420216900223540049111 گرگانسعيده کرامتي زاده
110773420216900268140877111 گلپايگانمرضيه صحرايي
111773420216900245370044111 لاهيجان-گيلانندا محمدي
112773420216900073160044111 لاهيجان-گيلاننير حسين پور
113773420216900100200447111 لنگرودسهييلا پور غفاري
114773420216900067220447111 لنگرودفاطمه منصوري
115773420216900254050447111 لنگرودمعصومه صفري سخاوت
116773420216900108593177811 محمدشهر-البرزمصطفي چالوک
117773420216900045400009111 مشهدصفيه محسني موسوي
118773420216900241200009111 مشهدفاطمه رئوف
119773420216900264640009111 مشهدمحدثه کاشکي
120773420216900110255967111 ميرآباد (آذربايجان غربي)الينا شکارچي
121773420216900229780333111 نظرآبادفاطمه خورگامي
122773420216900083470093111 نيشابوراخوان صدر
123773420216900096906359111 هنديجانفهيمه و فرزانه احمدي مقدم
124773420216900033818354111 وزوانفاطمه خوب رفتار
125773420216900047150089111 يزدمهسا خواص

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.