مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 9 شهریور تا ساعت 16:00 روز 11 شهریور

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420216700142100056111 اردبيلرامين تنگسار
2773420216700231030056111 اردبيلسعيده معرفت
3773420216700155470056111 اردبيلويدا باقر ملکي
4773420216700154350895111 اردکان-يزدوحيده شاکر اردکاني
5773420216700170200057111 اروميهمريم برجي نژاد
6773420216700116710654111 اسدآباد(همدان)شفيعي
7773420216700196710008111 اصفهانفرزانه کياني
8773420216700180030008111 اصفهانمنير پرويزيان
9773420216700110550008111 اصفهانمنير پرويزيان
10773420216700157226373111 اميديهسميرا سليمي
11773420216700190980648111 انديمشکاکرم حيدرنيا
12773420216700128180755111 اهرممژگان حسن زاده
13773420216700130480006111 اهوازپرند فرجي
14773420216700217160006111 اهوازعليرضا رادمهر
15773420216700215960006111 اهوازفاطمه بلادي پور
16773420216700184230006111 اهوازفاطمه ملاپور
17773420216700230590006111 اهوازگلنوش يوسفي
18773420216700234990006111 اهوازمهرنوش قنواتيان
19773420216700181930006111 اهوازمهسا احمدي
20773420216700199810006111 اهوازناهيد علاوش
21773420216700134370444111 آستانه اشرفيهمعصومه همدير
22773420216700159910047111 بابلمريم نوري
23773420216700107590978111 بشرويهنفيسه باغستاني
24773420216700189860766111 بمفائزه فرامرز پور
25773420216700220640766111 بممحمد جواد قرباني
26773420216700237080079111 بندرعباسسعيده عبدلي
27773420216700158220079111 بندرعباسفاطمه شمسايي
28773420216700137818143111 بهارستان(اصفهان)محمد هفت لنگي
29773420216700132308143111 بهارستان(اصفهان)مريم هاشمي
30773420216700207470075111 بوشهرميترا اميري
31773420216700193010339111 پاکدشتسارا مهدوي
32773420216700153151658111 پردیسمحمد مقدم
33773420216700111185877111 پلدشتسکينه داستار
34773420216700224640338111 پیشواساجده سادات طباطبايي
35773420216700213650005111 تبريزخديجه جعفري
36773420216700148270005111 تبريزسعيد تقي پور
37773420216700151620005111 تبريزشهناز نواب فر
38773420216700122981933811 تجریشفاطمه اسديون
39773420216700221050599111 تکاباخوان
40773420216700162910468111 تنکابنزينب فرخي
41773420216700225420000111 تهرانافسانه ياشاري
42773420216700108480000111 تهرانالهام نيکويي
43773420216700112940000111 تهرانالهه اکبري
44773420216700187930000111 تهراناميد حسني
45773420216700200770000111 تهرانرضا جهانشيري
46773420216700182420000111 تهرانزمانيان
47773420216700163380000111 تهرانسميه يوسفي
48773420216700123110000111 تهرانشيرزادي
49773420216700186820000111 تهرانعباس صفي زاده
50773420216700179060000111 تهرانفاطمه تجلي
51773420216700113040000111 تهرانفاطمه مديري
52773420216700176760000111 تهرانفاطمه مرادزاده
53773420216700191380000111 تهرانفاطمه نعيمي
54773420216700229820000111 تهرانفهيمه بيطرفان
55773420216700238790000111 تهرانقديري
56773420216700126420000111 تهرانکريمي
57773420216700133180000111 تهرانگلاره خليلي
58773420216700131970000111 تهرانليلا صحبتي
59773420216700210840000111 تهرانليلا مجيدي
60773420216700161180000111 تهرانمجتبي پرتوزاده
61773420216700212040000111 تهرانمهرانگيز مهدي زاده
62773420216700203080000111 تهرانندا سيفي
63773420216700192637558111 جمراضيه قربان شوهي زاده
64773420216700152847454111 خاورانفاطمه رضايي
65773420216700127121863111 خاورشهرامينه چاوشي زاده
66773420216700208810068111 خرم   آباد-لرستانحسنا سليماني
67773420216700233500068111 خرم   آباد-لرستانشکيلا نايب زاده
68773420216700175880068111 خرم   آباد-لرستانمعصومه بهزاديان
69773420216700232670646111 دزفولمحمد سعيد حسنوندي
70773420216700125810646111 دزفولنرگس سديره
71773420216700106710664111 ديواندرهشب بو فاني
72773420216700120540469111 رامسرحيدرزاده
73773420216700236320469111 رامسرمهلا قنبري
74773420216700160470376111 رباطکریماحسان شهرياري
75773420216700141574384111 رضوانشهر-گيلانزهرا زراعتي
76773420216700171130181311 ریفاطمه ميرزا اقايي
77773420216700204060181311 ریفخريه لاري
78773420216700109660986111 زابلعاليه حيدري نسب
79773420216700188810045111 زنجانسيدبهزاد فاضلي
80773420216700118330045111 زنجانمريم شمس آرا
81773420216700214330048111 ساريثنا مسلمي
82773420216700226390885111 سامان-چهارمحال و بختيارينرگس کاوياني
83773420216700195010096111 سبزوارزهرا شريفي
84773420216700114160066111 سنندجعاطفه کرمي
85773420216700164780078111 سيرجانمريم مطهري نژاد
86773420216700235950386111 شازندمحجوبه هاشمي
87773420216700119500083111 شاهين شهرمهسا رئيسي
88773420216700177880335111 شهریارسيدماني موسوي
89773420216700146150647111 شوشمريم فلاح
90773420216700185440007111 شيراز-فارسفاطمه شيوا
91773420216700209400007111 شيراز-فارسلاله رشيدي
92773420216700168200979111 طبسمعصومه نجفي
93773420216700222230435111 فومنريحامه نظري
94773420216700169610034111 قزوينايدا قايمي
95773420216700165200034111 قزوينپريسا افلاطوني
96773420216700147270034111 قزوينليلا شبيري
97773420216700167710037111 قمرضوانه رضايي
98773420216700173760003111 کرجاهنچي
99773420216700198400003111 کرجنازنين رضايي
100773420216700178050076111 کرمانزهره محمديان
101773420216700140030076111 کرمانسارا پورشيخعلي
102773420216700223300076111 کرمانعليرضا حسيني نسب
103773420216700150130067111 کرمانشاهشيوا نوربخش
104773420216700156740067111 کرمانشاهفرانک مرادي فر
105773420216700117354666111 کلاردشتفاطمه ازوجي
106773420216700129970969111 گنابادحاجي زاده
107773420216700138370044111 لاهيجان-گيلانآزاده عليزاده
108773420216700205444343111 لشت نشاءمحمود مهدي زاده
109773420216700227010447111 لنگرودآرزو پاکدل
110773420216700216840447111 لنگرودسيدخاوري
111773420216700121398895111 مال خليفهسکينه کمالي
112773420216700145570463111 محمودآباد-مازندرانآرزو کوچکي
113773420216700218290737111 مرودشتعلي اصغر احمدي
114773420216700228460667111 مريوانعمر رحماني
115773420216700197910009111 مشهدالهه علي زاده
116773420216700139730839111 نائينحوريه ايماني
117773420216700183330333111 نظرآبادنسا يکه رنجبر
118773420216700172950576111 نقدهشهلا خان اوغلان
119773420216700166910464111 نوررنجبر
120773420216700135710465111 نوشهرفلاح پور
121773420216700194610093111 نيشابورشوريابي
122773420216700211030543111 هاديشهرسودا فرجپور
123773420216700206300065111 همداناهورا لشگري
124773420216700144320759111 ياسوجحميده شهابي
125773420216700219730759111 ياسوجمهدي نوري پور
126773420216700202440089111 يزدالهه دهقان
127773420216700143710089111 يزدسميرا فلاح
128773420216700149320089111 يزدسيد حسين سالاري
129773420216700136950089111 يزدشقايق فلاح
130773420216700174010089111 يزدفرشته فتوحي
131773420216700201330089111 يزدليلا اميني

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.