مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 7 شهریور تا ساعت 06:00 روز 9 شهریور

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420216400010450038111 اراکمريم مرادي
2773420216400049570038111 اراکنسرين فراهاني
3773420216400039440056111 اردبيلفاطمه اشکاني
4773420216400009640654111 اسدآباد(همدان)مريم ميرزايي
5773420216400079270033111 اسلام شهرخديجه ياري
6773420216400043760008111 اصفهانفريبا ابراهيمي
7773420216400029230008111 اصفهانمريم حسن نژاد
8773420216400005690008111 اصفهانندا رزاززاده
9773420216400032590008111 اصفهاننرگس زرافشاني
10773420216400021210006111 اهوازشکوفه مجيدي
11773420216400035690006111 اهوازفرحناز اميدي پور
12773420216400031280006111 اهوازگلرخ مرادي
13773420216400012160693111 ايلاممريم غفورزاده
14773420216400019060063111 آبادانندا اماري
15773420216400059050537111 آذر شهرعاطفه سجادي
16773420216400016710756111 برازجانحبيبه شاه حسيني
17773420216400067560887111 بروجنشهناز بحريني
18773420216400072780766111 بمفائزه دريجاني
19773420216400078467536111 بندر ديلممحمدرضا جوکار
20773420216400042420043111 بندرانزليمهناز موذني
21773420216400055610079111 بندرعباسليلا حاجي زاده
22773420216400006370079111 بندرعباسم فرشادي
23773420216400034010797111 بندرلنگهسارا سپندار
24773420216400064610636111 بهبهانفاطمه رحيمي
25773420216400041370595111 بوکانخسروي
26773420216400036570348111 تاکستانزهره اذربايجاني
27773420216400015570468111 تنکابنکمال منصور کيايي
28773420216400026110000111 تهرانالهه احمدي
29773420216400057420000111 تهرانآسيه حدادي
30773420216400065280000111 تهرانپريسا مقدم
31773420216400028310000111 تهرانراضيه نصيري
32773420216400052910000111 تهرانرضا فرهنگي
33773420216400060770000111 تهرانزهرا دهقاني
34773420216400047350000111 تهرانسرور فلاح
35773420216400023800000111 تهرانسليماني
36773420216400075350000111 تهرانشادي جلاليان
37773420216400070840000111 تهرانفاطمه اسکندري
38773420216400017140000111 تهرانفاطمه مرادزاده
39773420216400071940000111 تهرانفاطمه نامي
40773420216400074250000111 تهرانفرشته نيازخاني
41773420216400020500000111 تهرانمحبوبه نجفي مطيعي
42773420216400027210000111 تهرانمريم دواتگرزاده
43773420216400066380000111 تهرانمريم محرمي
44773420216400073140000111 تهراننسرين ناصري
45773420216400051800000111 تهرانهانيه موحد
46773420216400054990074111 جهرمفهامه لقايي
47773420216400068810068111 خرم   آباد-لرستانسمانه دالوند
48773420216400014050879111 خوانسارمژگان خوشابي
49773420216400044540646111 دزفولايدا برنوس
50773420216400056950397111 دماوندراحله بني هاشمي
51773420216400025440664111 ديواندرهشب بو فاني
52773420216400053890181311 ریزهرا ابراهيمي
53773420216400011420181311 ریفهيمي
54773420216400077440181311 ریمريم جوادي
55773420216400004550045111 زنجانمحدثه طاهري
56773420216400033160078111 سيرجانميترا غضنفري
57773420216400046960007111 شيراز-فارسزهرا دهقان
58773420216400080620007111 شيراز-فارسم.نيک خواه
59773420216400007880946111 شيروانساناز تاري
60773420216400050670886111 فارسانکبري رحيمي
61773420216400061470746111 فساسپيده زارعي
62773420216400040930375111 قدسمرتضي منصور پور
63773420216400037200037111 قمسهرابي پور
64773420216400045470663111 کاميارانپرستو شيرواني
65773420216400081310003111 کرجزهرا سليمي
66773420216400058820003111 کرجزهرا محمدي انور
67773420216400063380003111 کرجزينب ابراهيمي
68773420216400076760003111 کرجعليزاده
69773420216400030650076111 کرمانفرشته مبصر فر
70773420216400038294666111 کلاردشتميترا معصومي
71773420216400069760788111 کهنوجمحبوبه اسکندري
72773420216400022710877111 گلپايگانخرمي
73773420216400062477434111 لامردصغري ضيايي
74773420216400024300447111 لنگرودمرضيه ضميري
75773420216400013650009111 مشهدزهرا احساني نيا
76773420216400048370009111 مشهدم هادي زاده
77773420216400018300085111 نجف آباداکرم توکلي
78773420216400008150759111 ياسوجمرضيه موسوي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.