مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 31 مرداد تا ساعت 05:00 روز 2 شهریور

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420215700077670038111 اراکپريوش کرامت
2773420215700056370056111 اردبيلسيمين بلادي قناد
3773420215700034890008111 اصفهانفرشته گلشادي
4773420215700037080648111 انديمشکاکرم حيدرنيا
5773420215700055930006111 اهوازپرنيان پيل بابا
6773420215700027930006111 اهواززهرا نوروزي
7773420215700035790006111 اهوازمرضيه زينلي
8773420215700044130047111 بابلسکينه قاسمي
9773420215700040760094111 بجنوردتکتم خراساني
10773420215700063570079111 بندرعباسساناز جلالي
11773420215700019490797111 بندرلنگهحميرا محبوبي
12773420215700043370635111 بندرماهشهرمسعود گنجي
13773420215700020590075111 بوشهرمبينا دهقاني
14773420215700032960345111 بوئين زهراجواد نادري
15773420215700045250000111 تهرانالهان هاشميه
16773420215700038480000111 تهرانرويا عطايي
17773420215700067590000111 تهرانريحانه حسيني
18773420215700068690000111 تهرانستاره پاکپور
19773420215700058620000111 تهرانسميرا مصطفوي
20773420215700049650000111 تهرانشهلا عبادي
21773420215700025110000111 تهرانشهناز عزيزي
22773420215700070940000111 تهرانشيرين پيمان
23773420215700041840000111 تهرانطهماسبي
24773420215700051910000111 تهرانفاطمه پورعابديني
25773420215700059720000111 تهرانفاطمه خاکباز
26773420215700033970000111 تهرانفاطمه شميراني
27773420215700074350000111 تهرانکرمي
28773420215700076550000111 تهرانليلا فلاح
29773420215700029520000111 تهرانمريم تقدسي
30773420215700028420000111 تهرانمينو عبداللهي
31773420215700073250000111 تهراننسيم بختياري
32773420215700022800000111 تهرانولي پور
33773420215700057400074111 جهرمآزاده اعتماد
34773420215700078250646111 دزفولآزاده توکلي نژاد
35773420215700053300077111 رفسنجانفاطمه مهديزاده
36773420215700060370448111 رودسرليلا فاطمي
37773420215700075540048111 سارينرگس مطلوبي
38773420215700062790035111 سمنانفاطمه علي اکبري
39773420215700036100036111 شاهرودحورا اميني
40773420215700015860036111 شاهرودعاطفه لطفي
41773420215700079220088111 شهر کردنازنين هاشمي
42773420215700066200007111 شيراز-فارسافسانه عزيزي
43773420215700039300007111 شيراز-فارسامير شاهي سوندي
44773420215700018060007111 شيراز-فارسسيده مرضيه شهبري
45773420215700054917393111 صغادسميه صفايي
46773420215700031221868611 قرچکعلي مهدي زاده
47773420215700048810087111 کاشانشيرين عربشاهي
48773420215700050060087111 کاشانشيما نصرالهي
49773420215700016450003111 کرجخديجه صادق بزرگي
50773420215700065690003111 کرجزهرا رمضاني
51773420215700042250003111 کرجفاطمه بتولي
52773420215700052310003111 کرجياسمن اکبرنيا
53773420215700030163183611 کرج-(مهرشهر)عامره پاشايي قره گل
54773420215700021790076111 کرمانمعصومه افضلي
55773420215700064184666111 کلاردشتميترا معصومي
56773420215700024930334111 لواسانزهره منصوري
57773420215700080610378111 محلاتسعيده بني اسد
58773420215700061470349111 محمديهمرضيه ترابي
59773420215700047293177611 مشکين دشتليلا نيکزاد
60773420215700026130009111 مشهدزهرا احساني نيا
61773420215700023550053111 ميانهفائزه جلالي
62773420215700017710683111 نورآباد (لرستان)غزل حنايي
63773420215700069760759111 ياسوجفاطمه محمدي
64773420215700046810089111 يزدفاطمه حيران يزدي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.