مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 26 مرداد تا ساعت 15:30 روز 28 مرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420215300062760056111 اردبيلانصاري
2773420215300252880895111 اردکانعصمت نظري فرد
3773420215300228664769111 ارطهمختاري
4773420215300089160033111 اسلام شهرفاطمه عليزاده
5773420215300125450033111 اسلام شهرليلا خاقانپور
6773420215300132520008111 اصفهانالهه محسن زاده
7773420215300126860008111 اصفهانامير توکلي
8773420215300073790008111 اصفهانزهرا قيدرلويي
9773420215300256154495111 املشفرهاد علي پناه
10773420215300088423168611 اندیشهگيسو زنجاني
11773420215300056760006111 اهوازامنه نيکروان
12773420215300041180006111 اهوازفاطمه واحديان
13773420215300053450006111 اهوازل فرخيان
14773420215300082847565111 آبپخشزهرا حسيني
15773420215300237950496111 آزاد شهرلادن فرزانه
16773420215300085130046111 آملفرزانه محمدي
17773420215300092590043111 بندرانزليندا بهرامي   نژاد
18773420215300266050595111 بوکانرضا نصراللهي
19773420215300258880097111 بيرجندمحسن احسانبخش
20773420215300113501658111 پردیسامينه بهمني
21773420215300251230348111 تاکستانرسول طاهر خاني
22773420215300257960005111 تبريززهرا فضلي
23773420215300261420005111 تبريزسولماز وکيلي
24773420215300064010000111 تهرانارميتا قهرماني
25773420215300096420000111 تهراناسماعيل رنجبر
26773420215300229450000111 تهرانالناز کريمي
27773420215300103600000111 تهرانالهام فصيح
28773420215300112570000111 تهرانبن عباس
29773420215300104700000111 تهرانپروين کياني
30773420215300060600000111 تهرانپگاه محمدنژاد
31773420215300077380000111 تهرانخيراللهي
32773420215300070670000111 تهرانزهرا زين اليديني
33773420215300042670000111 تهرانسارا مجتهد
34773420215300231700000111 تهرانسحر شعبان
35773420215300253040000111 تهرانسعيده صيقل کار
36773420215300238420000111 تهرانسميه باراني
37773420215300247380000111 تهرانسيده زهرا سعيد
38773420215300226140000111 تهرانطاها حاجيان
39773420215300239520000111 تهرانطاهره خرمي پور
40773420215300071770000111 تهرانغلامرضا جعفري
41773420215300235110000111 تهرانفاطمه دوبهري
42773420215300097520000111 تهرانفريبا مددي
43773420215300233910000111 تهرانليلي نوروزي
44773420215300114770000111 تهرانمريم افشار
45773420215300120430000111 تهرانمريم سيري
46773420215300250740000111 تهرانمريم يزداني
47773420215300260800000111 تهرانمنصوره کاوسي
48773420215300079590000111 تهرانمهشيد محبي
49773420215300122630000111 تهراننازنين عبداللهيان
50773420215300091910000111 تهراننيره احمدي
51773420215300263880658111 تويسرکانمهدي کاوياني
52773420215300115300466111 چالوساراد حسن زاده
53773420215300124710956111 خوافارزو عيدخاني
54773420215300130710879111 خوانسارفاطمه سيد صالح
55773420215300083840748111 داراب-فارسمينا دهقاني
56773420215300118670646111 دزفولازاده توکلي نژاد
57773420215300068390688111 دورودپرستو يار احمدي
58773420215300098050834111 دولت   آباد-اصفهانالهام منصوري
59773420215300227980469111 رامسرفرشته قربان شيرودي
60773420215300043400638111 رامهرمزمريم موسوي
61773420215300063504493111 رحيم آباد(گیلان)سحر نوري
62773420215300058840448111 رودسرمريم دل باخته
63773420215300249424656111 رويان-مازندرانفرشته بالي
64773420215300086184656111 رويان-مازندرانمعصومه روياني
65773420215300040250045111 زنجانسيدبهزاد فاضلي
66773420215300265810844111 زوارهفهيمه يگانه زاده
67773420215300039400048111 ساريمحدثه اصغري
68773420215300054030048111 ساريمريم احمدي
69773420215300106990048111 ساريمريم کريمي
70773420215300087950773111 سرچشمهرضوان ترکمان
71773420215300078010467111 سلمانشهرمهديه خردمند
72773420215300081860066111 سنندجپرديس ميره وندي
73773420215300236230066111 سنندجسوما ثوبي
74773420215300101690078111 سيرجانمريم هاشمي راد
75773420215300099540036111 شاهرودفاطمه شاکر اردکاني
76773420215300093930036111 شاهرودمحمد يکه باش
77773420215300248330083111 شاهين شهرالهام سهيلي
78773420215300230960088111 شهر کردنرگس رادمان
79773420215300111577199111 شهرجديدصدرازهرا گرگين پور
80773420215300109230335111 شهریارازاده بهنود
81773420215300127160335111 شهریارحاجي درويش
82773420215300267540335111 شهریارزهرا خاکباز
83773420215300102210007111 شيراز-فارسآزاده يزداني
84773420215300057960007111 شيراز-فارسسبحان حيدري
85773420215300090520007111 شيراز-فارسسعيده صائب
86773420215300243690007111 شيراز-فارسفاطمه موسوي
87773420215300264930007111 شيراز-فارسلادن شيرازي
88773420215300128960007111 شيراز-فارسوحيده روان
89773420215300059573164111 صفادشتسمانه عربي
90773420215300131200845111 فلاورجانزهرا شمس
91773420215300084150849111 فولادشهربابايي
92773420215300080230476111 قائم شهرسارا رحيمي علي ابادي
93773420215300117570476111 قائم شهرشهربانو اکبر پور
94773420215300224860037111 قمرقيه معلمي
95773420215300105720037111 قمزهرا ابراهيمي
96773420215300242790037111 قممحمد حسيني
97773420215300066127476011 قيرفرشته هاشم پور
98773420215300108570655111 کبودرآهنگپريسا براتي
99773420215300076590003111 کرجزينب سيدي
100773420215300045280003111 کرجفاطمه صمدي
101773420215300069820003111 کرجفاطمه نظري
102773420215300240970003111 کرجمحمد ابراهيمي
103773420215300121840003111 کرجمژگان بهرامي
104773420215300119590003111 کرجمهديه مهديزاده
105773420215300094844583111 کرسفليلا اصلانلو
106773420215300123820076111 کرمانحبيه عطاپور
107773420215300259740076111 کرماننرگس حميديان
108773420215300061820067111 کرمانشاهنوشين قمري
109773420215300044814736311 گلوگاه (بندپی شرقی)امير خانلو
110773420215300075677434111 لامردصغري ضيايي
111773420215300107690044111 لاهيجان-گيلانابراهيم سجودي
112773420215300241450044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
113773420215300047860044111 لاهيجان-گيلانزهره اميني
114773420215300065790044111 لاهيجان-گيلانصفر نژاد
115773420215300074470447111 لنگرودارزو پاکدل
116773420215300245080848111 مبارکه-اصفهانعليرضا خالوزاده
117773420215300100420463111 محمودآباد-مازندرانارزو دلاور
118773420215300072990463111 محمودآباد-مازندرانعاطفه محمدي
119773420215300048910737111 مرودشتراضيه شعباني
120773420215300232720009111 مشهدمريم الماسي
121773420215300262643169111 ملاردميترا قناييان
122773420215300225500556111 ملکاننفيسه باقري
123773420215300246520898111 مهريزنيلوفر هاشم زاده
124773420215300268980484111 نکافاطمه اکبري
125773420215300244950659111 نهاوندمحسن رضايي
126773420215300116200464111 نوررنجبر
127773420215300129670465111 نوشهرشايسته کيامهر
128773420215300067400543111 هاديشهرسودا قبادي
129773420215300055160336111 هشتگردعارفه حسيني
130773420215300110280065111 همدانمريم الياني
131773420215300254060065111 همدانمنصور سينا
132773420215300095230065111 همدانمهسا آقاجانيان
133773420215300046187567111 وحدتيهامينه فولادي
134773420215300255848354111 وزوانفاطمه خوب رفتار

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.