مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 22 مرداد تا ساعت 07:00 روز 24 مرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420214800033300456111 ابهرروشا چگيني
2773420214800083300038111 اراکسعيده نصري
3773420214800106200057111 اروميهپرستو بهجت
4773420214800063960008111 اصفهانبهار فيروزي
5773420214800025890008111 اصفهانفاطمه رضوانيان
6773420214800064060008111 اصفهانفرزانه فقري
7773420214800034650006111 اهوازفاطمه واحديان
8773420214800045820006111 اهوازهما خلفيان
9773420214800053690006111 اهوازياسمين حميدي
10773420214800067290639111 ايذهفاطمه طهپاسبي
11773420214800061470693111 ايلاممريم غفوري زاده
12773420214800055160046111 آملسميه همداني
13773420214800070890047111 بابلفائزه نادري
14773420214800104297588111 باشتزهرا درخشان
15773420214800087710094111 بجنوردشکوفه اديب پور
16773420214800035470069111 بروجردآرش رفيعي
17773420214800060500487111 بندر گزالهام هاشمي
18773420214800085880079111 بندرعباسسميه حاصلي
19773420214800109840079111 بندرعباسليلا حاجي زاده
20773420214800037780636111 بهبهاننيلوفر ذاکري
21773420214800044100075111 بوشهرمريم علمداري
22773420214800082270345111 بوئين زهرازهرا بابايي
23773420214800027950685111 پلدخترليلا عاليپور
24773420214800069270005111 تبريزپريسا قبادي
25773420214800054810468111 تنکابنشعيب مرزبان
26773420214800050770000111 تهرانباران رحماني
27773420214800072110000111 تهرانخيراللهي
28773420214800112800000111 تهرانزهرا طهماسبي
29773420214800046310000111 تهرانزهرا غلامي
30773420214800043010000111 تهرانزينب کرباسيه
31773420214800039550000111 تهرانسارا باقري
32773420214800031740000111 تهرانسحر حصارکي
33773420214800048520000111 تهرانعلي گنجعلي
34773420214800068650000111 تهرانفريبا اصلاني
35773420214800089890000111 تهرانمريم قرباني
36773420214800062040000111 تهرانمعصومه صالحي
37773420214800058590000111 تهرانمهتاب مطهري نسب
38773420214800049620000111 تهرانمهگل هنردوست
39773420214800026180000111 تهرانمونا عباس پور
40773420214800056610068111 خرم   آباد-لرستانراضيه نجاتي
41773420214800073160084111 خميني شهرآزاده احمدي
42773420214800052930084111 خميني شهرزهرا
43773420214800047370084111 خميني شهرزهرا نصيري
44773420214800076710077111 رفسنجانفائژه عرب
45773420214800029980448111 رودسرراضيه بهزادنژاد
46773420214800059593973111 رودهنمهسا خادم
47773420214800030520181311 ریالهه داوري
48773420214800081500098111 زاهدانمحمد راهداري
49773420214800077420847111 زرين شهرزهره طوقاني
50773420214800090130048111 ساريمحمد مسيب زاده
51773420214800105160039111 ساوهزهره نصيري
52773420214800075250668111 سقزريحان مصطفائي
53773420214800088810066111 سنندجبهار احمدي
54773420214800107540078111 سيرجانراحله شکاري
55773420214800111520036111 شاهرودفاطمه محمدي
56773420214800038300083111 شاهين شهرعليرضا يارمحمدي
57773420214800079840533111 شهرجديدسهندفرشته منتخبي
58773420214800080570647111 شوشاکرم حسن پور
59773420214800040300647111 شوشسارا کرم سراجي
60773420214800036840647111 شوشمريم فلاح
61773420214800086300007111 شيراز-فارسمحمد هوشيار
62773420214800028990034111 قزويننرگس نجفي
63773420214800074230037111 قمآل صاحب فصول
64773420214800071100076111 کرمانجواد ملا مهديزاده
65773420214800108440076111 کرمانشيوا شيخ الاسلامي
66773420214800066570067111 کرمانشاهزهره کوليوند
67773420214800051060049111 گرگانماندانا
68773420214800078910049111 گرگانمحمدرضا کتول
69773420214800065030044111 لاهيجان-گيلانازاده عليزاده
70773420214800091060009111 مشهدفرشته کيخا
71773420214800041720009111 مشهدنرگس عالي
72773420214800032760009111 مشهدهما شاهرخي
73773420214800057610336111 هشتگردهلالي
74773420214800110520065111 همدانخ کاظمي
75773420214800042880759111 ياسوجمهدي نوري پور
76773420214800084840089111 يزدکرمي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.