مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 21:00 روز 16 مرداد تا ساعت 07:45 روز 19 مرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420214300124690056111 اردبيلعليرضا عشايري
2773420214300092960057111 اروميهپيمان پور احمد
3773420214300065710676111 اسلام آبادغربزينب محمدپور
4773420214300128960008111 اصفهاناسيه هاروني
5773420214300068130008111 اصفهانسمانه حسيني
6773420214300052450008111 اصفهانمائده موبدنيا
7773420214300137990343111 الوندشبنم کريمي
8773420214300064520006111 اهوازناهيد علاوش
9773420214300101380444111 آستانه اشرفيهفاطمه صالحي
10773420214300073860047111 بابلميثم رحيمي لهي
11773420214300057160094111 بجنوردامنه گنابادي
12773420214300071690094111 بجنوردمهديس معصومي
13773420214300076840756111 برازجانمعصومه دانش پژوه
14773420214300083370636111 بهبهانزهرا فتحي مآب
15773420214300100690377111 پرندکزهرا مظفري
16773420214300135420005111 تبريزپرچمي
17773420214300075590005111 تبريزسميه سعيدوند
18773420214300129250000111 تهرانالهام جباري
19773420214300046970000111 تهرانبهناز رضايي
20773420214300085140000111 تهرانجواهر صفرزاده
21773420214300131500000111 تهرانحوريه فخاريان
22773420214300134800000111 تهرانخيراللهي
23773420214300079480000111 تهرانراحله سادات مقيمي
24773420214300090700000111 تهرانرحماني
25773420214300033600000111 تهرانرضوان اقدسي
26773420214300140460000111 تهرانريحانه مرادي
27773420214300127040000111 تهرانزهرا مشرف
28773420214300054840000111 تهرانس حسيني
29773420214300138210000111 تهرانسيد حميد محمودي
30773420214300110260000111 تهرانشقايق جعفري
31773420214300103500000111 تهرانشيرين پيمان
32773420214300091800000111 تهرانفاطمه ابهري
33773420214300055940000111 تهرانفاطمه خاکباز
34773420214300049280000111 تهرانليلا صحبتي
35773420214300063800000111 تهرانمجيد الهياري
36773420214300132600000111 تهرانمعصومه کريمي
37773420214300122530000111 تهرانمينا ال طاها
38773420214300032500000111 تهراننفيسه ونکي
39773420214300118080000111 تهراننگين مرتقي
40773420214300067210000111 تهراننوشين سادات موسوي نژاد
41773420214300053740000111 تهرانوحيد پور اسماعيلي
42773420214300062590074111 جهرمعلي دراجي
43773420214300105570786111 جيرفتطاهره ميرشاهي
44773420214300084470466111 چالوسالهه صلاحي کجور
45773420214300139050936111 چنارانمليکا دولتي
46773420214300097220748111 داراب-فارسسميه پاکدل
47773420214300061790077111 رفسنجانفاطمه خيرمند
48773420214300051420181311 ریمريم جوادي
49773420214300066990181311 ریمهدي رسولي
50773420214300081540847111 زرين شهرسميه شباني
51773420214300094910847111 زرين شهرمجتبي سليميان
52773420214300133480045111 زنجاناهويي
53773420214300058030045111 زنجاننسرين همتي
54773420214300069130035111 سمنانايمان قاسمي
55773420214300126960066111 سنندجبهار احمدي
56773420214300096610078111 سيرجانالناز شهبا
57773420214300120140036111 شاهرودسارا سعدنيا
58773420214300074990335111 شهریارزهرا اکرمي
59773420214300059060007111 شيراز-فارسافسانه عزيزي
60773420214300047790007111 شيراز-فارسفاطمه عباسي
61773420214300045590007111 شيراز-فارسنگين بلادي
62773420214300080860436111 صومعه سرامهديه خوش چهره
63773420214300077910935111 طرقبههانيه ستاري فرد
64773420214300108573165611 فردیسحسين نورمحمدي
65773420214300070133165611 فردیسسارا زارعي نژاد
66773420214300102400849111 فولادشهرارمغان عباسي
67773420214300109230435111 فومنزهرا قرباني حق
68773420214300089180666111 قروهندا خسروي
69773420214300078990034111 قزوينمريم نهاوندي
70773420214300116790037111 قمازاد دانا
71773420214300107820037111 قمحميده محسني
72773420214300072690037111 قممحمد صادق مجنوني
73773420214300111930458111 قيدارليلا نوروزي
74773420214300095520003111 کرجرويا عطارزادگان
75773420214300121520076111 کرمانفاطمه افضلي ننيز
76773420214300119300067111 کرمانشاههانيه باراني
77773420214300050937434111 لامردصغري ضيايي
78773420214300086930044111 لاهيجان-گيلانازاده عليزاده
79773420214300082760334111 لواسانمريم محمدي
80773420214300123964453111 لوشانليلا پور رحيم
81773420214300125690055111 مراغه-آذربايجان   شرقيمريم رسولي
82773420214300087080667111 مريوانسميرا دهقاني
83773420214300088370009111 مشهدبدري
84773420214300098440009111 مشهدطهورا رضايي
85773420214300130310009111 مشهدمحدثه مربايان
86773420214300117400735111 نور آباد (فارس)امير اميري
87773420214300048395687111 هشتجيننسرين طاهري
88773420214300060620336111 هشتگردحقيقي
89773420214300093930065111 همدانحنانه فتحي
90773420214300099540065111 همدانمعصومه چراغي
91773420214300056270337111 ورامینمهديه فرجي
92773420214300106270089111 يزدالهه دهقان
93773420214300136470089111 يزدمهرناز مهرزاده
94773420214300104060089111 يزدنجمه خبيري

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.