مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 4 مرداد تا ساعت 21:45 روز 7 مرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420213200077930008111 اصفهانالهام رحيمي منش
2773420213200049930008111 اصفهانالهه محسن زاده
3773420213200031040008111 اصفهاناميد رضايت
4773420213200189300008111 اصفهانفاطمه رضوانيان
5773420213200098160008111 اصفهانمهدي شهنام
6773420213200167760006111 اهوازازاده حجازي
7773420213200081180006111 اهوازراحله پوريوسفي
8773420213200043110006111 اهوازمائده عزيزي
9773420213200198060006111 اهوازمهدي فتحي
10773420213200047620063111 آبادانالهام درويشي
11773420213200091547565111 آبپخشزهرا حسنيي
12773420213200163670669111 بانهسروه احمدي
13773420213200008310043111 بندرانزليزهرا بهنام
14773420213200057717554111 بندرديرزهرا منصوري
15773420213200202720079111 بندرعباسعابدين فراقي
16773420213200162060636111 بهبهاننوشين ابول زاده
17773420213200090520075111 بوشهرميعاد شادکام
18773420213200051867363111 بيضافاطمه زارع مويدي
19773420213200196081658111 پردیسمهسا کشکولي
20773420213200178743761111 پرندالهه نيک اجداد
21773420213200072110005111 تبريزالناز نوري زاده
22773420213200199060005111 تبريزالهام اديب
23773420213200046310005111 تبريزسهيلا ارجمند
24773420213200170471933811 تجریشجهان بين
25773420213200016571933811 تجریشمريم ازادي
26773420213200053200468111 تنکابنرقيه صمدي
27773420213200036370468111 تنکابنطيبه يعقوبي نژاد
28773420213200073700000111 تهرانالهه اکبري
29773420213200095040000111 تهرانالهه اهنگران
30773420213200052460000111 تهرانانا زرگريان
31773420213200025570000111 تهرانحلاج زاده
32773420213200035630000111 تهرانحميده جعفري
33773420213200059180000111 تهرانراضيه مريم تقي پور
34773420213200009840000111 تهرانزنگنه
35773420213200006530000111 تهرانساناز باقري
36773420213200070400000111 تهرانسحر بديع راد
37773420213200037840000111 تهرانسمانه ميراحمدي
38773420213200195140000111 تهرانسيده محبوبه اشرفي
39773420213200161530000111 تهرانسيمين يوسفي
40773420213200197350000111 تهرانعاطفه سليماني
41773420213200071500000111 تهرانعلي شادي
42773420213200034530000111 تهرانفاطمه پورعابديني
43773420213200014400000111 تهرانفائزه بابايي
44773420213200190630000111 تهرانفرشته اکبريان
45773420213200045700000111 تهرانقاسم سوهاني
46773420213200096140000111 تهرانليلا صحبتي
47773420213200020060000111 تهرانمجتبي پرتو زاده
48773420213200012190000111 تهرانمحمد ادريس زاده
49773420213200028870000111 تهرانمرضيه
50773420213200029970000111 تهرانمريم عيسي زاده
51773420213200088280000111 تهرانمريم موسوي
52773420213200064740000111 تهرانميترا صابر پور
53773420213200042400000111 تهرانمينو عبدالهي
54773420213200058227558111 جمراضيه قربانشوهي زاده
55773420213200066087558111 جمسميرا اسماعيل دخت
56773420213200069397558111 جمليلا ميکاييليان
57773420213200102377558111 جمنيشتمان امه
58773420213200063060466111 چالوسفاطمه جمال پسند
59773420213200056610936111 چنارانفاطمه حيران
60773420213200075130068111 خرم آباد-لرستانسعيده طاهري
61773420213200019130068111 خرم آباد-لرستانصدف دالوند
62773420213200032280084111 خميني شهرراضيه پاکروان
63773420213200192330646111 دزفولمرضيه عاطفي پور
64773420213200171570688111 دورودکبري سالاروند
65773420213200179150469111 رامسرسارا نياستي
66773420213200084370448111 رودسرفاطمه عليزاده
67773420213200055650181311 ریمنصوره تويسرکاني
68773420213200082100098111 زاهدانراحله محمد راهداري
69773420213200048100048111 ساريريحانه شکري
70773420213200166130048111 ساريفاطمه ميرعماديان
71773420213200086160048111 ساريمرضيه پورقاسم
72773420213200061520048111 ساريمنا حامدي
73773420213200050380039111 ساوهفاطمه يارخلجي
74773420213200180158179911 سپاهان شهر (اصفهان)الهام بقايي
75773420213200201940035111 سمنانسميرا خالصي
76773420213200177230066111 سنندجپريا روحي
77773420213200094960066111 سنندجرانين درست
78773420213200039060066111 سنندجغزال مقدم
79773420213200194180996111 سورانيونس جهانديده
80773420213200023650078111 سيرجانساناز ستوده
81773420213200079610078111 سيرجانمريم ابراهيمي
82773420213200026030088111 شهر کردحسين عباسي
83773420213200175370088111 شهر کردفاطمه غلامي
84773420213200060040007111 شيراز-فارسافسانه عزيزي
85773420213200018520007111 شيراز-فارسزهرا رضايي
86773420213200067760007111 شيراز-فارسعلي غريبي
87773420213200173520007111 شيراز-فارسغني زاده
88773420213200022970007111 شيراز-فارسفرناز فرشاد
89773420213200078930007111 شيراز-فارسلاله نشاط
90773420213200033140007111 شيراز-فارسمحمد هوشيار
91773420213200062250007111 شيراز-فارسمنوچهري
92773420213200169570436111 صومعه سراسيد سعيده دانيالي
93773420213200024033165611 فردیسزينب ناصري
94773420213200030693165611 فردیسفاطمه قاسمي
95773420213200080200398111 فیروزکوهفاطمه سراج
96773420213200005930476111 قائم شهرسميه حيدري
97773420213200021080037111 قمافسانه باستان
98773420213200065760037111 قمزهرا همتي
99773420213200007550037111 قمسيد وحيد حسيني
100773420213200193860037111 قممحمد داودي
101773420213200015760087111 کاشانزهرا کوچک زاده
102773420213200100280087111 کاشانشيرين عربشاهي
103773420213200092990087111 کاشانمرضيه افکار
104773420213200164300655111 کبودرآهنگپريسا براتي
105773420213200074110003111 کرجزينب اميري
106773420213200097550003111 کرجمليحه عباس ابادي
107773420213200027080003111 کرجمينا يوسف زاده
108773420213200044234583111 کرسفليلا اصلانلو
109773420213200101210076111 کرمانجواد ملا مهديزاده
110773420213200054760076111 کرمانحسني سعدي
111773420213200191820076111 کرمانسمانه معصومي
112773420213200174030067111 کرمانشاهمرضيه ازادي
113773420213200089980449111 کلاچايمعصومه محمد حسيني
114773420213200200550565111 گرميشهرام پاشاپور
115773420213200068820044111 لاهيجان-گيلانالهام اتحادي
116773420213200013210334111 لواسانزهره منصوري
117773420213200099370334111 لواسانسيد فرهاد کرديچه
118773420213200038440349111 محمديهمرضيه ترابي
119773420213200076640737111 مرودشتمحبوبه روستايي فارسي
120773420213200041210009111 مشهدپروين کي منش
121773420213200087100009111 مشهدفرشته نوکندي
122773420213200172620009111 مشهدفهيمي
123773420213200168160009111 مشهدکيميا پور معظمي
124773420213200176743169111 ملاردمريم رضايي
125773420213200010030896111 ميبدمهناز جندقي
126773420213200093300683111 نورآباد (لرستان)اناهيتا کاووسي
127773420213200085890065111 همدانمنصور سينا
128773420213200040160759111 ياسوجمهدي نوري پور
129773420213200017160089111 يزدحسيني
130773420213200165400089111 يزدمبينا برخورداري
131773420213200011550089111 يزدمنيره کردي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.