مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 3 مرداد تا ساعت 07:00 روز 4 مرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420212800069060033111 اسلام شهرليلا کمالي فر
2773420212800075030008111 اصفهانامير توکلي
3773420212800039160008111 اصفهانسميرا قاسمي
4773420212800060330648111 انديمشکاکرم حيدر نيا
5773420212800052380006111 اهوازليلا حسني
6773420212800043640739111 آبادهفاطمه حيدري
7773420212800042060555111 بنابفرح روحي
8773420212800026550043111 بندرانزليسيما سميع راد
9773420212800044300079111 بندرعباسزينب باقر زاده
10773420212800027440753111 بندرگناوهسحر يوسفي
11773420212800057610635111 بندرماهشهرندا هاشمي نسب
12773420212800032868143111 بهارستان (اصفهان)مريم غمگسار
13773420212800047640636111 بهبهاناشرف داراب پور
14773420212800038230075111 بوشهربهي چغادکي
15773420212800037980569111 پارس آبادهادي علي زاده
16773420212800029713761111 پرندفاطمه رستمي
17773420212800056690005111 تبريزشهلا قديري
18773420212800053380005111 تبريزندا شکر دار
19773420212800066880468111 تنکابنمهدي علي نژاد
20773420212800045010000111 تهرانارين سراجي
21773420212800031530000111 تهرانزهرا خدايي
22773420212800055080000111 تهرانزينب پور قاسمي
23773420212800071800000111 تهرانسيد علي محمدي
24773420212800065140000111 تهرانعاطفه قانع
25773420212800050570000111 تهرانفاطمه روحاني
26773420212800070700000111 تهرانفاطمه فراهاني
27773420212800028180000111 تهرانمتين کيشاني
28773420212800067350000111 تهرانمريم نمازي
29773420212800073010000111 تهراننسيم رنج دوست
30773420212800048080658111 تويسرکانپونه محمدي
31773420212800040960853111 تيرانليلا سلطاني
32773420212800061540748111 داراب-فارسمينا دهقاني
33773420212800025570379111 دليجانزهره جهانشاهي
34773420212800041403746111 سلفچگانانيسه کاظمي حبيب
35773420212800046400078111 سيرجانعلي اکبر جهانشاهي
36773420212800072740399111 شهرجديدمهاجرانويدا کايداني
37773420212800062550007111 شيراز-فارسازاده ديزجاني
38773420212800063650007111 شيراز-فارسانصاري نيک
39773420212800033450007111 شيراز-فارسحميده افتخاري
40773420212800074820007111 شيراز-فارسفيروزه صادقي
41773420212800051380007111 شيراز-فارسمحمد هاشم پور
42773420212800058990034111 قزوينسعيده کوچاري
43773420212800030760663111 کاميارانروژين منبري
44773420212800035250003111 کرجمينا يوسف زاده
45773420212800064130076111 کرماناتنا رجايي نژاد
46773420212800049500076111 کرمانزينب
47773420212800036160067111 کرمانشاهعلي بهرامي
48773420212800068780394111 مامونيهسيد ابوالفضل فاتحي
49773420212800054953177811 محمدشهر- البرزايران صمدي
50773420212800059460759111 ياسوجسيده مريم حسيني
51773420212800034300089111 يزدمحمد نيکويي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.